Tulosta

Vuodelepo epäspesifisessä alaselkäkivussa tai iskiaksessa

Vältä viisaasti
30.12.2016
Antti Malmivaara ja Timo Pohjolainen

Älä suosittele vuodelepoa hoidoksi potilaalle, jolla on epäspesifinen alaselkäkipu tai iskiaskipu.

Järjestelmällisin katsauksiin ja alkuperäistutkimuksiin perustuvan näytönastekatsauksen mukaan ohje pysytellä aktiivisena johtaa ilmeisesti hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei ilmeisesti ole eroa vaikuttavuudessa. Potilasta rohkaistaan jatkamaan tavanomaisia päivittäisiä toimiaan tai palaamaan niihin mahdollisimman pian. Potilas voi jatkaa normaaleja toimiaan lievästä tai kohtalaisesta selkäkivusta huolimatta, eikä kevyehkön työn jatkamiselle yleensä ole estettä.

Vuodelepoon liittyy haittavaikutuksia, kuten immobilisaation aiheuttamaa lihaskatoa sekä lisääntynyt riski alaraajalaskimotukokselle.

 

Lähde: Alaselkäkipu Käypä hoito -suositus «Alaselkäkipu»1
Näytönastekatsaus: Ohje pysytellä aktiivisena johtanee hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei liene eroa vaikuttavuudessa «Ohje pysytellä aktiivisena johtanee hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei liene eroa vaikuttavuudessa.»B
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko