Tulosta

Mikrobilääkkeet äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa

Vältä viisaasti
30.12.2016
Marja Pöllänen ja Leo Tjäderhane

Mikrobilääkkeitä ei suositella yleisterveelle potilaalle hoidettaessa äkillistä apikaalista parodontiittia, johon ei liity yleisoireita.

Penisilliini ei merkitsevästi vähennä kipua tai turvotusta, kun oireilevaan hampaaseen, jossa on apikaalinen parodontiitti, aloitetaan juurihoito yleisterveellä potilaalla. Tehotonta antibioottien käyttöä tulee välttää, koska se voi lisätä mikrobilääkeresistenssiä. Tutkimukset on tehty yleisterveillä potilailla, joten niitä ei voi suoraan soveltaa infektioalttiiden potilaiden hoitoon.

 

Lähde: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»1
Näytönastekatsaus: Juurikanavien avauksen ja laajennuksen jälkeen aloitetusta mikrobilääkehoidoista ei ilmeisesti ole hyötyä äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa «Juurikanavien avauksen ja laajennuksen jälkeen aloitetusta mikrobilääkehoidoista ei ilmeisesti ole hyötyä äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Tapa antibioottimääräyksen kirjoittamiseksi ”varalle tai varmuuden vuoksi” estää suosituksen implementointia.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko