Tulosta

Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa

Vältä viisaasti
23.1.2017
Raija Sipilä, Matti Korppi ja Jorma Komulainen

Älä hoida alle 2-vuotiaan lapsen akuuttia yskää yskänlääkkeillä, koska ne voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia.

Vältä myös yli 2-vuotiaan lapsen yskän hoitamista yskänlääkkeillä, koska niiden tehosta ei ole näyttöä.

Tutkimuksissa ei ole havaittu eroa yskänlääke- ja lumeryhmien välillä, kun mittarina on käytetty yskän taajuutta. Useiden pienten tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia. Yskänlääkkeet voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia. Yhdysvalloissa valvova viranomainen (FDA) suosittelee, ettei alle 2-vuotiaiden lasten hoidossa käytetä lainkaan yskänlääkkeitä niihin liittyneiden vakavien haittavaikutusten vuoksi.

 

Lähteet: Alahengitystieinfektiot (lapset) Käypä hoito -suositus «Alahengitystieinfektiot (lapset)»1
Itselääkitys Käypä hoito -suositus «Itselääkitys»2
Näytönastekatsaukset: Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä, ja ne saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia «Lasten yskänlääkkeet eivät helpota oireita lasten akuutissa yskässä ja saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia.»A
Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan vaikutusta lasten yskäoireisiin. Tutkimusten mukaan ainakin dekstrometorfaanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin haitat ovat suurempia kuin hyödyt «Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan vaikutusta lasten yskäoireisiin, ja tutkimusten mukaan ainakin dekstrometorfaanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin haitat ovat suurempia kuin hyödyt.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Asenteet: halu kokeilla lääkettä oireiden lievitykseen. Lapsen yskällä on vaikutusta mm. lapsen uneen ja vanhempien unen laatuun.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko