Tulosta

Kuvantamistutkimukset epäspesifisessä niskakivussa

Vältä viisaasti
7.2.2017
Antti Malmivaara, Katri Laimi ja Jaro Karppinen

Kaularangan kuvantaminen ei yleensä ole tarpeen epäspesifisessä niskakivussa.

Niskakipupotilaan kaularangan rutiinimaisesta kuvantamisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä, koska kaularangan radiologiset muutokset lisääntyvät iän myötä, ja näiden löydösten yhteys niskaoireisiin on vähäinen.

Pitkittyneessä haittaavassa epäspesifisessä niskakivussa kaularangan natiiviröntgen voi kuitenkin olla tarpeen hoitavan lääkärin niin arvioidessa. Jos esitiedot tai löydökset herättävät epäilyn vakavista tai hoitoa vaativista spesifisistä sairauksista, magneettikuvaus on ensisijainen kuvantamistutkimus.

 

Lähde: Niskakipu (aikuiset) Käypä hoito -suositus «Niskakipu (aikuiset)»1
Näytönastekatsaus: Merkittävällä osalla niskan suhteen oireettomista henkilöistä todetaan natiiviröntgen- ja magneettikuvaustutkimuksessa välilevyrappeumaa ja muita löydöksiä kaularangassa. Niskaoireisilla oireiden ja löydösten välinen yhteys on vähäinen «Merkittävällä osalla niskan suhteen oireettomista henkilöistä todetaan natiiviröntgen- ja magneettikuvaustutkimuksessa välilevyrappeumaa ja muita löydöksiä kaularangassa. Niskaoireisilla oireiden ja löydösten välinen yhteys on vähäinen.»B
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko