Tulosta

Akuutin manian lääkehoito

Vältä viisaasti
19.4.2017
Kirsi Suominen ja Tanja Laukkala

Älä käytä gabapentiinia, lamotrigiinia tai topiramaattia monoterapiana aikuisten akuutissa maniassa.

Systemaattisen katsauksen mukaan gababentiinin, topiramaatin ja lamotrigiinin teho akuutin manian hoidossa ei näytä eroavan lumeesta, kun päätulosmuuttujana on muutokset manian oirekartoitusasteikoissa. Vaikka näyttö kyseisten lääkeaineiden tehottomuudesta akuutin manian hoidossa on kohtalaista tai heikkoa, ei niitä suositella käytettäväksi monoterapiana kyseisessä tilanteessa, koska lumetta tehokkaampia lääkkeitä on käytettävissä.

 

Lähteet: Kaksisuuntainen mielialahäiriö Käypä hoito -hoitosuositus «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»1
Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013. Bipolar Disord 2013;15:1-44 «PMID: 23237061»PubMed
Näytönastekatsaus: Gababentiinin, topiramaatin ja lamotrigiinin teho akuutin manian hoidossa saattaa olla lumeen luokkaa «Gababentiinin, topiramaatin ja lamotrigiinin teho akuutin manian hoidossa saattaa olla lumeen luokkaa.»C
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko