Tulosta

Liikkumisen rajoitteet kaatumisten ehkäisyssä laitoshoidossa

Vältä viisaasti
29.11.2017
Ville Mattila

Älä rajoita laitoshoidossa olevien potilaiden liikkumista lonkkamurtuman välttämiseksi.

Liikkumisen rajoitteita on käytetty laitoshoitopotilailla murtumien välttämiseksi. Pääasiassa havainnoiviin tutkimuksiin perustuen voi kuitenkin todeta, että laitospotilaan liikkumisen rajoitteet eivät vähennä kaatumisia ja murtumia, päinvastoin ne voivat lisätä niitä.

 

Lähde: Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus «Lonkkamurtuma»1
Näytönastekatsaus: Älä rajoita liikkumista murtuman välttämiseksi «Liikkumisen rajoittaminen ei näytä vähentävän kaatumistapaturmia laitoshoidossa.»B.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko