Tulosta

Suun huuhtelu hampaiden harjauksen jälkeen

Vältä viisaasti
5.2.2018
Marjukka Mäkelä, Marja Pöllänen ja Hannu Hausen

Ohjaa välttämään suun voimakasta huuhtelua hampaiden harjauksen jälkeen, sillä se ilmeisesti heikentää fluorihammastahnan tehoa.

Hampaiden harjaus suojasi reikiintymiseltä heikommin lapsilla, jotka käyttivät mukia harjauksen yhteydessä. Tutkimukset on tehty 1980–90-luvuilla Isossa-Britanniassa 11- ja 12-vuotiailla. Kolme vuotta kestäneen seurannan aikana DMFS-lisäys (decayed, missing, filled surfaces eli karieksen vaurioittamien, karieksen vuoksi poistettujen tai paikattujen hammaspintojen lukumäärää) oli suurempi lapsilla, jotka käyttivät mukia harjauksen yhteydessä (keskiarvo 6,87, SE 0,18) kuin lapsilla, jotka ottivat suoraan hanasta vettä harjaan, käsiinsä tai suuhunsa. Suuhun jäänyt tahna syljetään pois. Suun voi huuhdella kevyesti, mutta voimakas purskuttelu voi huuhtoa hampaita suojaavan fluoridin pois.

 

Lähde: Käypä hoito -suositus Karies (hallinta) «Karies (hallinta)»1
Näytönastekatsaus: Suun voimakas huuhtelu harjauksen jälkeen saattaa vähentää fluorihammastahnan tehoa «Suun voimakas huuhtelu harjauksen jälkeen saattaa vähentää fluorihammastahnan tehoa.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Tietämättömyys
Tottumus
Hammastahnan liian voimakas maku
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko