Munasarjasyöpä
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 26.04.2012   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Endokrinologia, Kuntoutus, Naistentaudit ja synnytykset, Syöpätaudit
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
PDF Tulosta

Munasarjasyöpä

Käypä hoito
26.4.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Ilmaantuvuus (8.2/100 000) ei ole 1990-luvulta lähtien muuttunut.
 • Munasarjasyövällä ei ole selviä, spesifisiä oireita.
 • Vatsan alueen pitkittyneistä oireista kärsivillä naisilla tulisi muistaa munasarjasyövän mahdollisuus.
 • BRCA1/2-geenivirheen kantajille suositellaan ehkäisevää munanjohtimien ja munasarjojen poistoa naisen täytettyä 40 vuotta.
 • Hoidon perusta on leikkaus, jolla pyritään täydelliseen kasvainmassan poistoon (optimaalinen leikkaustulos).
 • Jäännöskasvaimen määrä on tärkein ennustetekijä.
 • Paklitakselin ja karboplatiinin yhdistelmä on paras ensivaiheen solunsalpaajahoito.
 • Bevasitsumabin liittäminen ensihoitoon voi pidentää levinneen taudin etenemätöntä aikaa.
 • Munasarjasyövällä on huomattava uusiutumistaipumus.
 • Rutiininomaisen seurannan ei ole osoitettu pidentävän munasarjasyövän sairastaneiden oireettomien potilaiden elinikää.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on keskittää hoito asiantunteviin yksiköihin ja siten yhdenmukaistaa munasarjasyövän hoitoa ja parantaa tuloksia.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.

Epidemiologia

Ilmaantuvuus

Taulukko 1. Munasarjasyöpien histologinen jakautuminen.
Histologia  %
Ks. artikkelit «FIGO 25th Annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Int J Gynecol Obstet 2003;83:1-230»2, «Morrow CP. Malignant and borderline epithelial tumors of ovary: clinical features, staging, diagnosis, intraoperative assessment and review of management. In: Gynelogic Oncology (ed. Coppleson M), siv»3, «Pectasides D, Pectasides E, Kassanos D. Germ cell tumors of the ovary. Cancer Treat Rev 2008;34:427-41 »4.
Epiteliaaliset kasvaimet (karsinoomat) 92–96
– Seroosi 40
– Endometrioidi 10–24
– Musinoosi 3–10
– Kirkassolukarsinooma 5–11
– Erilaistumaton 6
– Sekamuoto 5
– Pahanlaatuinen Brennerin tuumori alle 0.1
Itusolukasvaimet 3–5
Sukupienakasvaimet 5–10

Luokitus

Taulukko 2. Munasarjasyövän levinneisyysluokittelu (FIGO) 2009 «FIGO 25th Annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Int J Gynecol Obstet 2003;83:1-230»2.
Luokka Levinneisyys
Aste I Kasvain on rajoittunut munasarjoihin.
IA Kasvain on vain toisessa munasarjassa. Munasarjan kapseli on ehjä. Pinnassa ei ole kasvainta. Askiteksessa ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja.
IB Kasvain on molemmissa munasarjoissa. Munasarjojen kapselit ovat ehjät. Pinnassa ei ole kasvainta. Askiteksessa ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja.
IC Toisessa tai kummassakin munasarjassa on kasvain. Lisäksi munasarjan kapseli on revennyt, munasarjan pinnassa on kasvainta tai askiteksessa tai huuhtelunäytteissä on kasvainsoluja.
Aste II Toisessa tai kummassakin munasarjassa ja lantion alueella on kasvain.
IIA Kasvain on levinnyt kohtuun tai munanjohtimiin. Askiteksessa ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja.
IIB Kasvainta on muissa lantion kudoksissa muttei kasvainsoluja askiteksessa eikä huuhtelunäytteissä.
IIC Kasvain on levinnyt muihin lantion elimiin, ja askiteksessa tai huuhtelunäytteissä on kasvainsoluja.
Aste III Toisessa tai kummassakin munasarjassa on kasvain. Kasvainta on peritoneumissa lantion ulkopuolella tai alueellisissa imusolmukkeissa. Maksassa on pinnallisia etäpesäkkeitä.
IIIA Lantion alueella on primaarikasvain, ja sen leviäminen lantion ulkopuolelle peritoneumiin on mikroskooppisesti varmistettu. Imusolmukkeissa ei ole kasvainkudosta.
IIIB Vatsaontelon pesäkkeet ovat alle 2 cm:n kokoisia, eikä imusolmukkeissa ole kasvainkudosta.
IIIC Vatsaontelon pesäkkeet ovat yli 2 cm:n kokoisia, tai imusolmukkeissa on kasvainkudosta.
Aste IV Toisessa tai kummassakin munasarjassa on kasvain. Vatsaontelon ulkopuolella on etäpesäkkeitä. Pleuranesteessä on kasvainsoluja ja maksassa parenkyymipesäkkeitä.

Suojatekijät

Riskitekijät

Seulonta

 • Seulonnan tavoitteena on löytää munasarjasyöpä varhaisvaiheessa, koska taudin levinneisyysaste toteamisen aikaan vaikuttaa oleellisesti ennusteeseen. Ks. kohta Ennuste «»2.
 • Seulonnan päätarkoitus on vähentää kuolleisuutta.
 • Seulonnassa käytössä olevat menetelmät ovat
  • gynekologinen rektovaginaalinen palpaatiotutkimus
  • transvaginaalinen kaikukuvaus
  • CA 125:n määritys.
 • Mikään näistä menetelmistä yksinään tai yhdistettynä ei ole riittävän herkkä eikä tarkka.
 • Toistaiseksi ei ole näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että oireettoman väestön tai suuressa sairastumisvaarassa olevien naisten seulonnat vaikuttaisivat heidän munasarjasyöpäkuolleisuuteensa «Toistaiseksi ei ole olemassa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että oireettoman väestön tai suuressa sairastumisvaarassa olevien naisten seulonnat vaikuttaisivat heidän munasarjasyöpäkuolleisuuteensa.»D.
  • Sellaisille naisille, joilla on todettu BRCA1- tai BRCA2-mutaatio, työryhmä suosittaa vuosittaisia gynekologikäyntejä, jotka sisältävät gynekologisen tutkimuksen, transvaginaalisen kaikukuvauksen, CA 12-5:n määrityksen ja erityisesti sairastumisriskin vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun. Vastaavaa seurantaa suositellaan myös niille naisille, joiden suvusta ei ole pystytty tunnistamaan alttiusmutaatioita, mutta perinnöllisyyslääkäri arvioi naisen kuuluvan riskiryhmään.

Oireet

Taulukko 3. Munasarjasyövän aiheuttamia oireita ja kliinisiä löydöksiä levinneisyyden mukaan.
Varhaisvaihe ( %) Levinnyt vaihe ( %)
Ks. artikkelit «Flam F, Einhorn N, Sjövall K. Symptomatology of ovarian cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1988;27:53-7 »13, «Chan YM, Ng TY, Lee PW ym. Symptoms, coping strategies, and timing of presentations in patients with newly diagnosed ovarian cancer. Gynecol Oncol 2003;90:651-6 »14.
Lantion tai vatsan kasvain 40 75
Vatsan turpoaminen (askites) 27 24–30
Vatsakipu 17 11
Suolisto-oireet (pahoinvointi, ummetus) 14 24
Verenvuoto 12 12
Virtsavaivat 10 5
Heikotus tai kuume 4 15
Hengenahdistus tai selkäkipu 2 8
Laihtuminen 7
Väsymys ei tietoa

Diagnostiikka

Kasvainmerkkiaineet

Kaikukuvaukset

RMI:n (Risk of Malignancy Index) käyttö munasarjakasvaimen erotusdiagnostiikassa

 • Yhdistämällä menopaussivaihe (pre- tai postmenopaussi), kaikukuvauslöydös ja CA 125 -arvo kaavaan "MP-vaihe x kaikukuvausindeksi x CA 125 -arvo" saadaan RMI-arvo.
 • Arvo yli 200 viittaa pahanlaatuiseen kasvaimeen. Ks. taulukko «RMI:n (Risk of Malignancy Index) laskentaperusteet.»4.
 • RMI-arvoa voidaan käyttää pyrittäessä keskittämään pahanlaatuisten kasvainten leikkaukset gynekologisen onkologian keskuksiin.
Taulukko 4. RMI:n (Risk of Malignancy Index) laskentaperusteet.
Pisteet
Ks. artikkelit «Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE ym. Evaluation of a risk of malignancy index based on serum CA125, ultrasound findings and menopausal status in the pre-operative diagnosis of pelvic masses. Br J»29, «Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE ym. The risk-of-malignancy index to evaluate potential ovarian cancers in local hospitals. Obstet Gynecol 1999;93:448-52 »30.
Vaihe Premenopaussi 1
Postmenopaussi 4
Kaikukuvauslöydös Jos yksi seuraavista tai simplex-kysta 1
Jos kaksi tai useampia seuraavista: 4
– monilokeroisuus
– kiinteät alueet, yli 3 mm:n papillit
– askites
– molemminpuolinen muutos
CA 125 -arvo

ROMA (Risk of Malignancy Algorithm) munasarjasyöpää epäiltäessä

Kerros- ja magneettikuvaukset

Laparoskopia

Rajalaatuiset (borderline, semimaligni) kasvaimet

Leikkaushoito

Solunsalpaajahoito

Ennuste

Epiteliaalinen munasarjasyöpä

Leikkaushoito

Ensileikkaus

Ensileikkauksen tekniikka

 1. Riittävän näkyvyyden takaamiseksi tehdään alakeskiviilto.
 2. Peritoneaalinesteen määrä mitataan ja siitä otetaan sytologiset näytteet. Jos askitesta ei ole, otetaan huuhtelunäytteet (fossa Douglasi, parakoliset ja palleakaarten alaiset tilat). Näytteet voidaan tutkia erillisinä tai yhdessä.
 3. Kaikki vatsakalvon pinnat visualisoidaan ja palpoidaan huolellisesti etäpesäkkeisen taudin toteamiseksi, samoin palleakaaret, suoliston seroosa ja suolilieve. Kaikista epäilyttävistä kohdista (myös arpikiinnikkeistä) otetaan biopsianäyte.
 4. Vatsapaita tarkastetaan huolellisesti ja ainakin infrakolinen osa poistetaan. Lisäksi umpilisäke poistetaan «Leblanc E, Querleu D, Narducci F ym. Surgical staging of early invasive epithelial ovarian tumors. Semin Surg Oncol 2000;19:36-41 »52.
 5. Kohtu ja sen sivuelimet poistetaan ekstrafaskiaalisesti.
 6. Mahdollisuuksien mukaan resekoidaan kaikki jäljellä oleva kasvainkudos.
 7. Jos kasvain on alun perin vain lantion tai munasarjojen alueella ja kaikki kasvainkudos on saatu poistetuksi, otetaan lisäksi
  • peritoneumbiopsianäytteet
   • fossa Douglasista
   • molemmin puolin lantion sivuseinämistä
   • molemmin puolin parakolisista tiloista
   • palleakaarista.
 8. Imusolmukkeet

Sytoreduktio ("debulking")

Ultraradikaali kirurgia

Hedelmällisyyden säilyttävä kirurgia

Leikkaus neoadjuvanttihoidon jälkeen (intervallileikkaus)

Uusintaleikkaukset

Levinneisyyden uusintamääritys (restaging)

Sekundaarinen sytoreduktio

Uusiutuneen taudin leikkaushoito

Palliatiivinen kirurgia

 • Palliatiivinen leikkaus tehdään useimmiten suoli- tai virtsatietukoksen aiheuttamien oireiden vuoksi elämänlaadun parantamiseksi. Eniten palliatiivisesta leikkauksesta hyötyvät sellaiset potilaat, joilla on hitaasti kasvavan tuumorin aiheuttama tukos.

Solunsalpaajahoito epiteliaalisessa munasarjasyövässä

Sädehoito epiteliaalisessa munasarjasyövässä

 • Sädetyksen ja radioisotooppien merkityksestä ensivaiheen hoidossa ei ole riittävää näyttöä.

Uusiutuneen epiteliaalisen munasarjasyövän solunsalpaajahoito

Solunsalpaajille herkät kasvaimet

Solunsalpaajille resistentit kasvaimet

Solunsalpaajat

Ennuste ja ennustetekijät

Ei-epiteliaaliset munasarjakasvaimet

Itusolukasvaimet

Dysgerminooma

Muut itusolukasvaimet

Sukupienakasvaimet

Granuloosasolukasvaimet

Sertolin ja Leydigin solukasvaimet

Palliatiivinen hoito

Hoidon porrastus

Psykososiaalinen tuki ja kuntoutus

 • Munasarjasyöpään sairastuminen aiheuttaa vaikean psyykkisen kriisin, joka heijastuu muutoksena kaikilla elämän osa-alueilla. Ulkopuolinen apu on usein tarpeen «Hipkins J, Whitworth M, Tarrier N ym. Social support, anxiety and depression after chemotherapy for ovarian cancer: a prospective study. Br J Health Psychol 2004;9:569-81 »133.
 • Vakava sairaus ja raskaat hoidot vaikuttavat potilaan minäkuvaan naisena, seksuaaliseen identiteettiin, parisuhteeseen ja perhe-elämään.
 • Sopeutumiseen vaikuttavat ratkaisevasti taudin luonne, kulku, ennuste, potilaan ikä ja elämäntilanne ja aiemmat psyykkiset voimavarat.
 • Myös syöpään sairastuneen omaiset tarvitsevat usein tukea.
 • Psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen perusta ovat hoitohenkilökunnan ja perheen antama tuki, syöpäjärjestöjen ylläpitämät neuvontapalvelut (puhelinpalvelut, vastaanotot), ensitietokurssit, sopeutumisvalmennuskurssit ja kuntoutuspalvelut.

Seuranta

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Munasarjasyöpä-suosituksen historiatiedot «Munasarjasyöpä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja:

Arto Leminen, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HYKS Naistenklinikka

Jäsenet:

Annika Auranen, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TYKS Naistenklinikka

Ralf Bützow, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä patologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUSLAB, patologian vastuualue

Sakari Hietanen, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; TYKS Naistenklinikka

Marja Komulainen, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; KYS:n naistentautien ja synnytysten palveluryhmä

Tapio Kuoppala, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue

Johanna Mäenpää, professori, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, ylilääkäri; TaY/TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue

Ulla Puistola, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri osastonylilääkäri; OYS Naistenklinikka

Maarit Vuento, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, vt. osastonylilääkäri; TAYS:n Naistentautien ja synnytysten vastuualue

Piia Vuorela, Käypä hoito -toimittaja, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; HYKS Naistenklinikka

Merja Yliskoski, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, osastonylilääkäri; Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä, naistentaudit ja synnytykset

Sidonnaisuudet

Annika Auranen: Osallistunut ulkomaiseen koulutustilaisuuteen (GlaxoSmithKline, Sobi, Novo Nordisk). Osallistunut lääkealan yrityksen asiantuntijatyöryhmään (AstraZeneca).

Ralf Bützow: Ei sidonnaisuuksia.

Sakari Hietanen: Toiminut lääkealan yritysten tilaisuuksissa asiantuntijana ja saanut niistä asiantuntijapalkkion (Roche, MSD, Amgen). Ollut kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten tilaisuuksissa (Roche, MSD, Amgen SOBI, GSK).

Marja Komulainen: Osallistunut lääkealan yritysten (Biovitrum, Sobi, Roche) rahoittamana ulkomaan kongressimatkoihin. Toiminut asiantuntijana lääkealan yritykselle ja saanut siitä palkkion (Schering-Blough).

Tapio Kuoppala: Osallistunut lääkealan yritysten kustantamiin lääketieteellisiin kongresseihin (Roche, Leopharma, Jansen-Cilag).

Arto Leminen: Toiminut lääkealan yritysten asiantuntijana, luennoitsijana ja koulutustilaisuuksissa (Biovitrum, Boehringer-Ingelheim, Sanofi-aventis, Roche, Sobi, Leo). Osallistunut kongressimatkoille lääkealan yritysten rahoittamana (Biovitrum, Boehringer-Ingelheim, Sanofi-aventis, Roche, Sobi, Leo).

Johanna Mäenpää: Luennoinut lääkealan yrityksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Sanofi-aventis). Suunnitellut ja toteuttanut lääkealan yrityksen kanssa tutkimusseminaareja (Sanofi-aventis). Osallistunut työnantajan nimeämänä edustajana ulkomaisiin kokouksiin lääkealan yritysten kustantamana (Suomen Roche, GSK, SOBI). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksille (Astra Zeneca, Schering-Plough, Amgen, Roche, MSD, Janssen-Cilag). Työnantaja on saanut lääkealan yritykseltä apurahan tutkimukseen (Roche).

Ulla Puistola: Osallistunut tai luennoinut kongresseissa lääkealan yrityksen kustantamana (Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, GSK, Amgen, Roche, Sanofi Aventis, Sanofi Pasteur MSD, MSD). Toimii Advisory Boardin jäsenenä (Astra Zeneca, Roche, GSK), Suomen syöpäyhdistyksen hallituksessa, Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen hallituksessa ja NSGO-CTU Executive Boardin jäsenenä.

Maarit Vuento: Toiminut luennoitsijana lääkealan yrityksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Bayer Oy). Osallistunut ulkomaiseen kongressiin TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualueen nimettynä virallisena edustajana (Amgen AB, AstraZeneca Oy, Leiras Oy, MSD Finland Oy, Roche Oy, Sobi Oy).

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia.

Merja Yliskoski: Osallistunut työantajan määräämänä ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (GSK, Swedish Orphan Biovitrium). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksen neuvottelukunnassa (Amgen, Swedish Orphan Biovitrium).

Kirjallisuusviite

Munasarjasyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Cancer incidence in Finland 1996 and 1997. Cancer statistics of the national research and development centre for welfare and health. Cancer Society of Finland. Public. No 61, Helsinki, 2000
 2. FIGO 25th Annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Int J Gynecol Obstet 2003;83:1-230
 3. Morrow CP. Malignant and borderline epithelial tumors of ovary: clinical features, staging, diagnosis, intraoperative assessment and review of management. In: Gynelogic Oncology (ed. Coppleson M), sivut 889-915, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1992
 4. Pectasides D, Pectasides E, Kassanos D. Germ cell tumors of the ovary. Cancer Treat Rev 2008;34:427-41 «PMID: 18378402»PubMed
 5. Kurman RJ, Shih IeM. The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer: a proposed unifying theory. Am J Surg Pathol 2010;34:433-43 «PMID: 20154587»PubMed
 6. American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG Committee on Practice Bulletins--Gynecology, ACOG Committee on Genetics ym. ACOG Practice Bulletin No. 103: Hereditary breast and ovarian cancer syndrome. Obstet Gynecol 2009;113:957-66 «PMID: 19305347»PubMed
 7. Dietl J, Wischhusen J, Häusler SF. The post-reproductive Fallopian tube: better removed? Hum Reprod 2011;26:2918-24 «PMID: 21849300»PubMed
 8. Kerlikowske K, Brown JS, Grady DG. Should women with familial ovarian cancer undergo prophylactic oophorectomy? Obstet Gynecol 1992;80:700-7 «PMID: 1407898»PubMed
 9. Auranen A, Pukkala E, Mäkinen J ym. Cancer incidence in the first-degree relatives of ovarian cancer patients. Br J Cancer 1996;74:280-4 «PMID: 8688336»PubMed
 10. Stratton JF, Gayther SA, Russell P ym. Contribution of BRCA1 mutations to ovarian cancer. N Engl J Med 1997;336:1125-30 «PMID: 9099656»PubMed
 11. Sarantaus L, Vahteristo P, Bloom E ym. BRCA1 and BRCA2 mutations among 233 unselected Finnish ovarian carcinoma patients. Eur J Hum Genet 2001;9:424-30 «PMID: 11436123»PubMed
 12. Sueblinvong T, Carney ME. Current understanding of risk factors for ovarian cancer. Curr Treat Options Oncol 2009;10:67-81 «PMID: 19603272»PubMed
 13. Flam F, Einhorn N, Sjövall K. Symptomatology of ovarian cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1988;27:53-7 «PMID: 3338609»PubMed
 14. Chan YM, Ng TY, Lee PW ym. Symptoms, coping strategies, and timing of presentations in patients with newly diagnosed ovarian cancer. Gynecol Oncol 2003;90:651-6 «PMID: 13678740»PubMed
 15. Kuivasaari-Pirinen P, Anttila M. Munasarjakystat - tarvitseeko aina leikata tai edes seurata? Duodecim 2011;127:1857-63
 16. Sevinc A, Buyukberber S, Sari R ym. Elevated serum CA-125 levels in hemodialysis patients with peritoneal, pleural, or pericardial fluids. Gynecol Oncol 2000;77:254-7 «PMID: 10785474»PubMed
 17. Sari R, Yildirim B, Sevinc A ym. Re. Zuckerman et al.--Sensitivity of CA-125 in patients with liver cirrhosis in the presence of ascites. Am J Gastroenterol 2001;96:253-4 «PMID: 11197269»PubMed
 18. DiBaise JK, Donovan JP. Markedly elevated CA125 in hepatic cirrhosis: two case illustrations and review of the literature. J Clin Gastroenterol 1999;28:159-61 «PMID: 10078827»PubMed
 19. Piura B, Rabinovich A, Leron E ym. Peritoneal tuberculosis mimicking ovarian carcinoma with ascites and elevated serum CA-125: case report and review of literature. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:120-2 «PMID: 12013106»PubMed
 20. Granberg S, Wikland M, Jansson I. Macroscopic characterization of ovarian tumors and the relation to the histological diagnosis: criteria to be used for ultrasound evaluation. Gynecol Oncol 1989;35:139-44 «PMID: 2680797»PubMed
 21. Osmers R. Sonographic evaluation of ovarian masses and its therapeutical implications. Ultrasound Obstet Gynecol 1996;8:217-22 «PMID: 8916370»PubMed
 22. Muto MG, Cramer DW, Brown DL ym. Screening for ovarian cancer: the preliminary experience of a familial ovarian cancer center. Gynecol Oncol 1993;51:12-20 «PMID: 8244166»PubMed
 23. Sparks JM, Varner RE. Ovarian cancer screening. Obstet Gynecol 1991;77:787-92 «PMID: 2014097»PubMed
 24. Campbell S, Bhan V, Royston P ym. Transabdominal ultrasound screening for early ovarian cancer. BMJ 1989;299:1363-7 «PMID: 2513964»PubMed
 25. Karlan BY, Raffel LJ, Crvenkovic G ym. A multidisciplinary approach to the early detection of ovarian carcinoma: rationale, protocol design, and early results. Am J Obstet Gynecol 1993;169:494-501 «PMID: 8372851»PubMed
 26. Botta G, Zarcone R. Trans-vaginal ultrasound examination of ovarian masses in premenopausal women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995;62:37-41 «PMID: 7493706»PubMed
 27. Bromley B, Goodman H, Benacerraf BR. Comparison between sonographic morphology and Doppler waveform for the diagnosis of ovarian malignancy. Obstet Gynecol 1994;83:434-7 «PMID: 8127538»PubMed
 28. Tekay A, Jouppila P. Controversies in assessment of ovarian tumors with transvaginal color Doppler ultrasound. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:316-29 «PMID: 8638449»PubMed
 29. Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE ym. Evaluation of a risk of malignancy index based on serum CA125, ultrasound findings and menopausal status in the pre-operative diagnosis of pelvic masses. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:826-31 «PMID: 8760716»PubMed
 30. Tingulstad S, Hagen B, Skjeldestad FE ym. The risk-of-malignancy index to evaluate potential ovarian cancers in local hospitals. Obstet Gynecol 1999;93:448-52 «PMID: 10074998»PubMed
 31. Pomel C, Appleyard TL, Gouy S ym. The role of laparoscopy to evaluate candidates for complete cytoreduction of peritoneal carcinomatosis and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Eur J Surg Oncol 2005;31:540-3 «PMID: 15922890»PubMed
 32. Song T, Choi CH, Park HS ym. Fertility-sparing surgery for borderline ovarian tumors: oncologic safety and reproductive outcomes. Int J Gynecol Cancer 2011;21:640-6 «PMID: 21543929»PubMed
 33. Marcickiewicz J, Brännström M. Fertility preserving surgical treatment of borderline ovarian tumour: long-term consequence for fertility and recurrence. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1496-500 «PMID: 17260228»PubMed
 34. Cadron I, Leunen K, Van Gorp T ym. Management of borderline ovarian neoplasms. J Clin Oncol 2007;25:2928-37 «PMID: 17617524»PubMed
 35. Palomba S, Falbo A, Del Negro S ym. Ultra-conservative fertility-sparing strategy for bilateral borderline ovarian tumours: an 11-year follow-up. Hum Reprod 2010;25:1966-72 «PMID: 20573679»PubMed
 36. Lesieur B, Kane A, Duvillard P ym. Prognostic value of lymph node involvement in ovarian serous borderline tumors. Am J Obstet Gynecol 2011;204:438.e1-7 «PMID: 21349494»PubMed
 37. Claus EB, Schwartz PE. Familial ovarian cancer. Update and clinical applications. Cancer 1995;76:1998-2003 «PMID: 8634991»PubMed
 38. Tinelli R, Malzoni M, Cosentino F ym. Feasibility, safety, and efficacy of conservative laparoscopic treatment of borderline ovarian tumors. Fertil Steril 2009;92:736-41 «PMID: 18793773»PubMed
 39. Gershenson DM, Silva EG, Tortolero-Luna G ym. Serous borderline tumors of the ovary with noninvasive peritoneal implants. Cancer 1998;83:2157-63 «PMID: 9827720»PubMed
 40. Trimble CL, Kosary C, Trimble EL. Long-term survival and patterns of care in women with ovarian tumors of low malignant potential. Gynecol Oncol 2002;86:34-7 «PMID: 12079297»PubMed
 41. Seidman JD, Kurman RJ. Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators. Hum Pathol 2000;31:539-57 «PMID: 10836293»PubMed
 42. Longacre TA, McKenney JK, Tazelaar HD ym. Ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors): outcome-based study of 276 patients with long-term (> or =5-year) follow-up. Am J Surg Pathol 2005;29:707-23 «PMID: 15897738»PubMed
 43. Massad LS Jr, Hunter VJ, Szpak CA ym. Epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Obstet Gynecol 1991;78:1027-32 «PMID: 1945202»PubMed
 44. Kurman RJ, Trimble CL. The behavior of serous tumors of low malignant potential: are they ever malignant? Int J Gynecol Pathol 1993;12:120-7 «PMID: 8463035»PubMed
 45. Gershenson DM, Silva EG. Serous ovarian tumors of low malignant potential with peritoneal implants. Cancer 1990;65:578-85 «PMID: 2297647»PubMed
 46. Elattar A, Bryant A, Winter-Roach BA ym. Optimal primary surgical treatment for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011;8:CD007565 «PMID: 21833960»PubMed
 47. Canis M, Botchorishvili R, Wattiez A ym. Cancer and laparoscopy, experimental studies: a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;91:1-9 «PMID: 10817870»PubMed
 48. Hoskins WJ. Epithelial ovarian carcinoma: principles of primary surgery. Gynecol Oncol 1994;55:S91-6 «PMID: 7835815»PubMed
 49. Abe A, Furumoto H, Irahara M ym. The impact of systematic para-aortic and pelvic lymphadenectomy on survival in patients with optimally debulked ovarian cancer. J Obstet Gynaecol Res 2010;36:1023-30 «PMID: 21058437»PubMed
 50. Trimbos JB. Lymphadenectomy in ovarian cancer: standard of care or unnecessary risk. Curr Opin Oncol 2011;23:507-11 «PMID: 21602676»PubMed
 51. du Bois A, Reuss A, Harter P ym. Potential role of lymphadenectomy in advanced ovarian cancer: a combined exploratory analysis of three prospectively randomized phase III multicenter trials. J Clin Oncol 2010;28:1733-9 «PMID: 20194855»PubMed
 52. Leblanc E, Querleu D, Narducci F ym. Surgical staging of early invasive epithelial ovarian tumors. Semin Surg Oncol 2000;19:36-41 «PMID: 10883022»PubMed
 53. Wu PC, Qu JY, Lang JH ym. Lymph node metastasis of ovarian cancer: a preliminary survey of 74 cases of lymphadenectomy. Am J Obstet Gynecol 1986;155:1103-8 «PMID: 3777055»PubMed
 54. Petru E, Lahousen M, Tamussino K ym. Lymphadenectomy in stage I ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol 1994;170:656-62 «PMID: 8116728»PubMed
 55. Arango HA, Hoffman MS, Roberts WS ym. Accuracy of lymph node palpation to determine need for lymphadenectomy in gynecologic malignancies. Obstet Gynecol 2000;95:553-6 «PMID: 10725488»PubMed
 56. Burghardt E, Girardi F, Lahousen M ym. Patterns of pelvic and paraaortic lymph node involvement in ovarian cancer. Gynecol Oncol 1991;40:103-6 «PMID: 2010101»PubMed
 57. Kigawa J, Minagawa Y, Ishihara H ym. Evaluation of cytoreductive surgery with lymphadenectomy including para-aortic nodes for advanced ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 1993;19:273-8 «PMID: 8314386»PubMed
 58. Scarabelli C, Gallo A, Zarrelli A ym. Systematic pelvic and para-aortic lymphadenectomy during cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer: potential benefit on survival. Gynecol Oncol 1995;56:328-37 «PMID: 7705665»PubMed
 59. Panici PB, Maggioni A, Hacker N ym. Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J Natl Cancer Inst 2005;97:560-6 «PMID: 15840878»PubMed
 60. Maggioni A, Benedetti Panici P, Dell'Anna T ym. Randomised study of systematic lymphadenectomy in patients with epithelial ovarian cancer macroscopically confined to the pelvis. Br J Cancer 2006;95:699-704 «PMID: 16940979»PubMed
 61. Rustin GJ, Nelstrop AE, Bentzen SM ym. Use of tumour markers in monitoring the course of ovarian cancer. Ann Oncol 1999;10 Suppl 1:21-7 «PMID: 10219449»PubMed
 62. Makar AP, Kaern J, Kristensen GB ym. Evaluation of serum CA 125 level as a tumor marker in borderline tumors of the ovary. Int J Gynecol Cancer 1993;3:299-303 «PMID: 11578361»PubMed
 63. Rice LW, Berkowitz RS, Mark SD ym. Epithelial ovarian tumors of borderline malignancy. Gynecol Oncol 1990;39:195-8 «PMID: 2227595»PubMed
 64. Vaidya AP, Curtin JP. The follow-up of ovarian cancer. Semin Oncol 2003;30:401-12 «PMID: 12870142»PubMed
 65. Abelev GI. Alpha-fetoprotein as a marker of embryo-specific differentiations in normal and tumor tissues. Transplant Rev 1974;20:3-37 «PMID: 4135841»PubMed
 66. Hunter RW, Alexander ND, Soutter WP. Meta-analysis of surgery in advanced ovarian carcinoma: is maximum cytoreductive surgery an independent determinant of prognosis? Am J Obstet Gynecol 1992;166:504-11 «PMID: 1531572»PubMed
 67. Chen SS, Lee L. Incidence of para-aortic and pelvic lymph node metastases in epithelial carcinoma of the ovary. Gynecol Oncol 1983;16:95-100 «PMID: 6884834»PubMed
 68. Bristow RE, Tomacruz RS, Armstrong DK ym. Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. J Clin Oncol 2002;20:1248-59 «PMID: 11870167»PubMed
 69. Ang C, Chan KK, Bryant A ym. Ultra-radical (extensive) surgery versus standard surgery for the primary cytoreduction of advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011;4:CD007697 «PMID: 21491400»PubMed
 70. Williams TJ. Management of ovarian carcinoma in young women. Clin Obstet Gynecol 1976;19:673-82 «PMID: 954255»PubMed
 71. Vergote I, Tropé CG, Amant F ym. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med 2010;363:943-53 «PMID: 20818904»PubMed
 72. Williams L, Brunetto VL, Yordan E ym. Secondary cytoreductive surgery at second-look laparotomy in advanced ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol 1997;66:171-8 «PMID: 9264559»PubMed
 73. Harter P, du Bois A, Hahmann M ym. Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann Surg Oncol 2006;13:1702-10 «PMID: 17009163»PubMed
 74. Pfisterer J, Harter P, Canzler U ym. The role of surgery in recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2005;15 Suppl 3:195-8 «PMID: 16343230»PubMed
 75. Vergote I, De Brabanter J, Fyles A ym. Prognostic importance of degree of differentiation and cyst rupture in stage I invasive epithelial ovarian carcinoma. Lancet 2001;357:176-82 «PMID: 11213094»PubMed
 76. Young RC. Early-stage ovarian cancer: to treat or not to treat. J Natl Cancer Inst 2003;95:94-5 «PMID: 12529336»PubMed
 77. Lee YY, Kim TJ, Kim MJ ym. Prognosis of ovarian clear cell carcinoma compared to other histological subtypes: a meta-analysis. Gynecol Oncol 2011;122:541-7 «PMID: 21640372»PubMed
 78. Takano M, Sugiyama T, Yaegashi N ym. Less impact of adjuvant chemotherapy for stage I clear cell carcinoma of the ovary: a retrospective Japan Clear Cell Carcinoma Study. Int J Gynecol Cancer 2010;20:1506-10 «PMID: 21119366»PubMed
 79. International Collaborative Ovarian Neoplasm Group. Paclitaxel plus carboplatin versus standard chemotherapy with either single-agent carboplatin or cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin in women with ovarian cancer: the ICON3 randomised trial. Lancet 2002;360:505-15 «PMID: 12241653»PubMed
 80. Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA ym. 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours. Eur J Cancer 2011;47:8-32 «PMID: 21095116»PubMed
 81. Markman M. Intraperitoneal antineoplastic agents for tumors principally confined to the peritoneal cavity. Cancer Treat Rev 1986;13:219-42 «PMID: 3545463»PubMed
 82. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. Ovarian cancer: screening, treatment, and follow-up. Gynecol Oncol 1994;55:S4-14 «PMID: 7835809»PubMed
 83. Christian MC, Trimble EL. Salvage chemotherapy for epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 1994;55:S143-50 «PMID: 7835799»PubMed
 84. Markman M, Rothman R, Hakes T ym. Second-line platinum therapy in patients with ovarian cancer previously treated with cisplatin. J Clin Oncol 1991;9:389-93 «PMID: 1999708»PubMed
 85. Friedlander M, Trimble E, Tinker A ym. Clinical trials in recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2011;21:771-5 «PMID: 21543939»PubMed
 86. Katsumata N. Docetaxel: an alternative taxane in ovarian cancer. Br J Cancer 2003;89 Suppl 3:S9-S15 «PMID: 14661041»PubMed
 87. Vermorken JB, Kobierska A, van der Burg ME ym. High-dose epirubicin in platinum-pretreated patients with ovarian carcinoma: the EORTC-GCCG experience. Eur J Gynaecol Oncol 1995;16:433-8 «PMID: 8536757»PubMed
 88. Schellens JH, Pronk LC, Verweij J. Emerging drug treatments for solid tumours. Drugs 1996;51:45-72 «PMID: 8741232»PubMed
 89. Rose PG, Blessing JA, Mayer AR ym. Prolonged oral etoposide as second line therapy for platinum resistant (PLATR) and platinum sensitive (PLATS) ovarian carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study. Proc Am Soc Clin Oncol 1996;15:762
 90. Orlando M, Mandachain M. Gemcitabine in ovarian cancer. Semin Oncol 2001;28:62-9 «PMID: 11510036»PubMed
 91. Vasey PA, McMahon L, Paul J ym. A phase II trial of capecitabine (Xeloda) in recurrent ovarian cancer. Br J Cancer 2003;89:1843-8 «PMID: 14612890»PubMed
 92. Dieras V, Bougnoux P, Petit T ym. Multicentre phase II study of oxaliplatin as a single-agent in cisplatin/carboplatin +/- taxane-pretreated ovarian cancer patients. Ann Oncol 2002;13:258-66 «PMID: 11886003»PubMed
 93. Bajetta E, Di Leo A, Biganzoli L ym. Phase II study of vinorelbine in patients with pretreated advanced ovarian cancer: activity in platinum-resistant disease. J Clin Oncol 1996;14:2546-51 «PMID: 8823334»PubMed
 94. Emons G, Ortmann O, Schultz KD. GnRH-analogues in ovarian, breast and endometrial cancers. In GnRH analogues, The State of Art, edt. Lunenfeld and Insler, Parthenon Publishing 1995;95-120
 95. Papadimitriou CA, Markaki S, Siapkaras J ym. Hormonal therapy with letrozole for relapsed epithelial ovarian cancer. Long-term results of a phase II study. Oncology 2004;66:112-7 «PMID: 15138362»PubMed
 96. Burger RA, Sill MW, Monk BJ ym. Phase II trial of bevacizumab in persistent or recurrent epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2007;25:5165-71 «PMID: 18024863»PubMed
 97. Cannistra SA, Matulonis UA, Penson RT ym. Phase II study of bevacizumab in patients with platinum-resistant ovarian cancer or peritoneal serous cancer. J Clin Oncol 2007;25:5180-6 «PMID: 18024865»PubMed
 98. Friedlander ML. Prognostic factors in ovarian cancer. Semin Oncol 1998;25:305-14 «PMID: 9633842»PubMed
 99. Voest EE, van Houwelingen JC, Neijt JP. A meta-analysis of prognostic factors in advanced ovarian cancer with median survival and overall survival (measured with the log (relative risk)) as main objectives. Eur J Cancer Clin Oncol 1989;25:711-20 «PMID: 2714347»PubMed
 100. Markman M. The role of intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. Cancer Treat Res 1994;70:73-82 «PMID: 8060753»PubMed
 101. Gershenson DM. Management of ovarian germ cell tumors. JCO 2007;25:2938-43
 102. Abdul Razak AR, Li L, Bryant A ym. Chemotherapy for malignant germ cell ovarian cancer in adult patients with early stage, advanced and recurrent disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD007584 «PMID: 21412906»PubMed
 103. Low JJ, Perrin LC, Crandon AJ ym. Conservative surgery to preserve ovarian function in patients with malignant ovarian germ cell tumors. A review of 74 cases. Cancer 2000;89:391-8 «PMID: 10918171»PubMed
 104. Björkholm E, Lundell M, Gyftodimos A ym. Dysgerminoma. The Radiumhemmet series 1927-1984. Cancer 1990;65:38-44 «PMID: 2293868»PubMed
 105. Williams SD. Ovarian germ cell tumors: an update. Semin Oncol 1998;25:407-13 «PMID: 9633853»PubMed
 106. Gershenson DM. Menstrual and reproductive function after treatment with combination chemotherapy for malignant ovarian germ cell tumors. J Clin Oncol 1988;6:270-5 «PMID: 2828558»PubMed
 107. Abu-Rustum NR, Aghajanian C. Management of malignant germ cell tumors of the ovary. Semin Oncol 1998;25:235-42 «PMID: 9562457»PubMed
 108. Thrall MM, Paley P, Pizer E ym. Patterns of spread and recurrence of sex cord-stromal tumors of the ovary. Gynecol Oncol 2011;122:242-5 «PMID: 21481441»PubMed
 109. Brown J, Sood AK, Deavers MT ym. Patterns of metastasis in sex cord-stromal tumors of the ovary: Can routine staging lymphadenectomy be omitted? Gynecol Oncol 2009;113:86-90 «PMID: 19162310»PubMed
 110. Colombo N, Parma G, Franchi D. An active chemotherapy regimen for advanced ovarian sex cord-stromal tumors. Gynecol Oncol 1999;72:129-30 «PMID: 10021289»PubMed
 111. NIH consensus conference. Ovarian cancer. Screening, treatment, and follow-up. NIH Consensus Development Panel on Ovarian Cancer. JAMA 1995;273:491-7 «PMID: 7837369»PubMed
 112. Colombo N, Sessa C, Landoni F ym. Cisplatin, vinblastine, and bleomycin combination chemotherapy in metastatic granulosa cell tumor of the ovary. Obstet Gynecol 1986;67:265-8 «PMID: 2418394»PubMed
 113. Gershenson DM. Management of early ovarian cancer: germ cell and sex cord-stromal tumors. Gynecol Oncol 1994;55:S62-72 «PMID: 7530680»PubMed
 114. Cronjé HS, Niemand I, Bam RH ym. Review of the granulosa-theca cell tumors from the emil Novak ovarian tumor registry. Am J Obstet Gynecol 1999;180:323-7 «PMID: 9988794»PubMed
 115. Schumer ST, Cannistra SA. Granulosa cell tumor of the ovary. J Clin Oncol 2003;21:1180-9 «PMID: 12637488»PubMed
 116. Jamieson S, Fuller PJ. Management of granulosa cell tumour of the ovary. Curr Opin Oncol 2008;20:560-4 «PMID: 19106661»PubMed
 117. Homesley HD, Bundy BN, Hurteau JA ym. Bleomycin, etoposide, and cisplatin combination therapy of ovarian granulosa cell tumors and other stromal malignancies: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 1999;72:131-7 «PMID: 10021290»PubMed
 118. Tao X, Sood AK, Deavers MT ym. Anti-angiogenesis therapy with bevacizumab for patients with ovarian granulosa cell tumors. Gynecol Oncol 2009;114:431-6 «PMID: 19524286»PubMed
 119. Ripamonti CI, Easson AM, Gerdes H. Management of malignant bowel obstruction. Eur J Cancer 2008;44:1105-15 «PMID: 18359221»PubMed
 120. Heiss MM, Murawa P, Koralewski P ym. The trifunctional antibody catumaxomab for the treatment of malignant ascites due to epithelial cancer: Results of a prospective randomized phase II/III trial. Int J Cancer 2010;127:2209-21 «PMID: 20473913»PubMed
 121. Roberts ME, Neville E, Berrisford RG ym. Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010;65 Suppl 2:ii32-40 «PMID: 20696691»PubMed
 122. Donner B, Zenz M, Tryba M ym. Direct conversion from oral morphine to transdermal fentanyl: a multicenter study in patients with cancer pain. Pain 1996;64:527-34 «PMID: 8783318»PubMed
 123. Mayer AR, Chambers SK, Graves E ym. Ovarian cancer staging: does it require a gynecologic oncologist? Gynecol Oncol 1992;47:223-7 «PMID: 1468701»PubMed
 124. Lin PS, Gershenson DM, Bevers MW ym. The current status of surgical staging of ovarian serous borderline tumors. Cancer 1999;85:905-11 «PMID: 10091769»PubMed
 125. McGowan L, Lesher LP, Norris HJ ym. Misstaging of ovarian cancer. Obstet Gynecol 1985;65:568-72 «PMID: 3982731»PubMed
 126. Junor EJ, Hole DJ, McNulty L ym. Specialist gynaecologists and survival outcome in ovarian cancer: a Scottish national study of 1866 patients. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:1130-6 «PMID: 10549956»PubMed
 127. Nguyen HN, Averette HE, Hoskins W ym. National survey of ovarian carcinoma. Part V. The impact of physician's specialty on patients' survival. Cancer 1993;72:3663-70 «PMID: 8252483»PubMed
 128. Earle CC, Schrag D, Neville BA ym. Effect of surgeon specialty on processes of care and outcomes for ovarian cancer patients. J Natl Cancer Inst 2006;98:172-80 «PMID: 16449677»PubMed
 129. Gillis CR, Hole DJ, Still RM ym. Medical audit, cancer registration, and survival in ovarian cancer. Lancet 1991;337:611-2 «PMID: 1671961»PubMed
 130. Eisenkop SM, Spirtos NM, Montag TW ym. The impact of subspecialty training on the management of advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol 1992;47:203-9 «PMID: 1468698»PubMed
 131. Selby P. Hospital based cancer services: the relevance of specialised care. Kirjassa: Policy Framework for Commissioning. Guidance for Purchasers and Providers of Cancer Services. Department of Health, 1995
 132. Schrag D, Earle C, Xu F ym. Associations between hospital and surgeon procedure volumes and patient outcomes after ovarian cancer resection. J Natl Cancer Inst 2006;98:163-71 «PMID: 16449676»PubMed
 133. Hipkins J, Whitworth M, Tarrier N ym. Social support, anxiety and depression after chemotherapy for ovarian cancer: a prospective study. Br J Health Psychol 2004;9:569-81 «PMID: 15509362»PubMed
 134. Raymond E, Drolet Y, Marpeau L ym. Long-term follow-up after adjuvant chemotherapy in completely resected early stage ovarian carcinoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997;72:181-90 «PMID: 9134399»PubMed
 135. Markman M. Follow-up of the asymptomatic patient with ovarian cancer. Gynecol Oncol 1994;55:S134-7 «PMID: 7835797»PubMed
 136. Aarnio M, Sankila R, Pukkala E ym. Cancer risk in mutation carriers of DNA-mismatch-repair genes. Int J Cancer 1999;81:214-8 «PMID: 10188721»PubMed
 137. Ala-Fossi SL, Kuoppala T, Dastidar P, Kolehmainen H, Punnonen R. Magneettikuvaus gynekologisen syövän diagnostiikassa. Suom Lääkäril 1996;51:2459-63
 138. Alberts DS, Liu PY, Hannigan EV ym. Intraperitoneal cisplatin plus intravenous cyclophosphamide versus intravenous cisplatin plus intravenous cyclophosphamide for stage III ovarian cancer. N Engl J Med 1996;335:1950-5 «PMID: 8960474»PubMed
 139. Aletti GD, Dowdy SC, Gostout BS ym. Aggressive surgical effort and improved survival in advanced-stage ovarian cancer. Obstet Gynecol 2006;107:77-85 «PMID: 16394043»PubMed
 140. Anastasi E, Granato T, Marchei GG ym. Ovarian tumor marker HE4 is differently expressed during the phases of the menstrual cycle in healthy young women. Tumour Biol 2010;31:411-5 «PMID: 20490961»PubMed
 141. Anastasi E, Marchei GG, Viggiani V ym. HE4: a new potential early biomarker for the recurrence of ovarian cancer. Tumour Biol 2010;31:113-9 «PMID: 20358424»PubMed
 142. Antoniou A, Pharoah PD, Narod S ym. Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case Series unselected for family history: a combined analysis of 22 studies. Am J Hum Genet 2003;72:1117-30 «PMID: 12677558»PubMed
 143. Armstrong DK, Bundy B, Wenzel L ym. Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N Engl J Med 2006;354:34-43 «PMID: 16394300»PubMed
 144. Avall-Lundqvist E, Sjövall K, Hansson LO ym. Peri- and postoperative changes in serum levels of four tumor markers and three acute phase reactants in benign and malignant gynecological diseases. Arch Gynecol Obstet 1992;251:69-78 «PMID: 1374604»PubMed
 145. Bae J, Lim MC, Choi JH ym. Prognostic factors of secondary cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian cancer. J Gynecol Oncol 2009;20:101-6 «PMID: 19590721»PubMed
 146. Baker TR, Piver MS, Hempling RE. Long term survival by cytoreductive surgery to less than 1 cm, induction weekly cisplatin and monthly cisplatin, doxorubicin, and cyclophosphamide therapy in advanced ovarian adenocarcinoma. Cancer 1994;74:656-63 «PMID: 8033045»PubMed
 147. Barakat RR. Borderline tumors of the ovary. Obstet Gynecol Clin North America 1994:21:93-105
 148. Bast RC Jr, Feeney M, Lazarus H ym. Reactivity of a monoclonal antibody with human ovarian carcinoma. J Clin Invest 1981;68:1331-7 «PMID: 7028788»PubMed
 149. Bast RC Jr, Klug TL, St John E ym. A radioimmunoassay using a monoclonal antibody to monitor the course of epithelial ovarian cancer. N Engl J Med 1983;309:883-7 «PMID: 6310399»PubMed
 150. Bell J, Brady MF, Young RC ym. Randomized phase III trial of three versus six cycles of adjuvant carboplatin and paclitaxel in early stage epithelial ovarian carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 2006;102:432-9 «PMID: 16860852»PubMed
 151. Bell R, Petticrew M, Luengo S ym. Screening for ovarian cancer: a systematic review. Health Technol Assess 1998;2:i-iv, 1-84 «PMID: 9561894»PubMed
 152. Bennett MI. Effectiveness of antiepileptic or antidepressant drugs when added to opioids for cancer pain: systematic review. Palliat Med 2011;25:553-9 «PMID: 20671006»PubMed
 153. Bertelsen K, Jakobsen A, Strøyer J ym. A prospective randomized comparison of 6 and 12 cycles of cyclophosphamide, adriamycin, and cisplatin in advanced epithelial ovarian cancer: a Danish Ovarian Study Group trial (DACOVA). Gynecol Oncol 1993;49:30-6 «PMID: 8482557»PubMed
 154. Bonazzi C, Colombo N, Lissoni A ym. Alpha-fetoprotein in the management of germ cell tumors of the ovary. J Nucl Med Allied Sci 1989;33:53-8 «PMID: 2480424»PubMed
 155. Bookman MA, Brady MF, McGuire WP ym. Evaluation of new platinum-based treatment regimens in advanced-stage ovarian cancer: a Phase III Trial of the Gynecologic Cancer Intergroup. J Clin Oncol 2009;27:1419-25 «PMID: 19224846»PubMed
 156. Bristow RE, Chi DS. Platinum-based neoadjuvant chemotherapy and interval surgical cytoreduction for advanced ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol Oncol 2006;103:1070-6 «PMID: 16875720»PubMed
 157. Burger RA, Brady MF, Bookman MA ym. Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. N Engl J Med 2011;365:2473-83 «PMID: 22204724»PubMed
 158. Cibula D, Widschwendter M, Májek O ym. Tubal ligation and the risk of ovarian cancer: review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2011;17:55-67 «PMID: 20634209»PubMed
 159. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer, Beral V, Doll R ym. Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls. Lancet 2008;371:303-14 «PMID: 18294997»PubMed
 160. Colombo N, Guthrie D, Chiari S ym. International Collaborative Ovarian Neoplasm trial 1: a randomized trial of adjuvant chemotherapy in women with early-stage ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:125-32 «PMID: 12529345»PubMed
 161. Cooke I, O'Brien M, Charnock FM ym. Inhibin as a marker for ovarian cancer. Br J Cancer 1995;71:1046-50 «PMID: 7734297»PubMed
 162. Cunningham MJ, Bromberg C, Kredentser DC ym. Percutaneous gastrostomy for decompression in patients with advanced gynecologic malignancies. Gynecol Oncol 1995;59:273-6 «PMID: 7590486»PubMed
 163. Dexeus S, Labastida R, Dexeus D. Conservative management of epithelial ovarian cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2005;26:473-8 «PMID: 16285560»PubMed
 164. di Re F, Baiocchi G, Fontanelli R ym. Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer: prognostic significance of node metastases. Gynecol Oncol 1996;62:360-5 «PMID: 8812533»PubMed
 165. Domchek SM, Friebel TM, Singer CF ym. Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers with cancer risk and mortality. JAMA 2010;304:967-75 «PMID: 20810374»PubMed
 166. Drapkin R, von Horsten HH, Lin Y ym. Human epididymis protein 4 (HE4) is a secreted glycoprotein that is overexpressed by serous and endometrioid ovarian carcinomas. Cancer Res 2005;65:2162-9 «PMID: 15781627»PubMed
 167. du Bois A, Herrstedt J, Hardy-Bessard AC ym. Phase III trial of carboplatin plus paclitaxel with or without gemcitabine in first-line treatment of epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2010;28:4162-9 «PMID: 20733132»PubMed
 168. du Bois A, Lück HJ, Meier W ym. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1320-9 «PMID: 12953086»PubMed
 169. du Bois A, Lück HJ, Pfisterer J ym. Second-line carboplatin and gemcitabine in platinum sensitive ovarian cancer--a dose-finding study by the Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) Ovarian Cancer Study Group. Ann Oncol 2001;12:1115-20 «PMID: 11583193»PubMed
 170. du Bois A, Rochon J, Pfisterer J ym. Variations in institutional infrastructure, physician specialization and experience, and outcome in ovarian cancer: a systematic review. Gynecol Oncol 2009;112:422-36 «PMID: 18990435»PubMed
 171. du Bois A, Weber B, Rochon J ym. Addition of epirubicin as a third drug to carboplatin-paclitaxel in first-line treatment of advanced ovarian cancer: a prospectively randomized gynecologic cancer intergroup trial by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group and the Groupe d'Investigateurs Nationaux pour l'Etude des Cancers Ovariens. J Clin Oncol 2006;24:1127-35 «PMID: 16505432»PubMed
 172. Duk JM, Aalders JG, Fleuren GJ ym. Tumor markers CA 125, squamous cell carcinoma antigen, and carcinoembryonic antigen in patients with adenocarcinoma of the uterine cervix. Obstet Gynecol 1989;73:661-8 «PMID: 2648225»PubMed
 173. Einhorn N, Sjövall K, Knapp RC ym. Prospective evaluation of serum CA 125 levels for early detection of ovarian cancer. Obstet Gynecol 1992;80:14-8 «PMID: 1603484»PubMed
 174. Eisenkop SM, Spirtos NM. Procedures required to accomplish complete cytoreduction of ovarian cancer: is there a correlation with "biological aggressiveness" and survival? Gynecol Oncol 2001;82:435-41 «PMID: 11520137»PubMed
 175. Fagotti A, Fanfani F, Ludovisi M ym. Role of laparoscopy to assess the chance of optimal cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer: a pilot study. Gynecol Oncol 2005;96:729-35 «PMID: 15721418»PubMed
 176. Fleming ND, Cass I, Walsh CS ym. CA125 surveillance increases optimal resectability at secondary cytoreductive surgery for recurrent epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2011;121:249-52 «PMID: 21300398»PubMed
 177. Fujii S, Konishi I, Suzuki A ym. Analysis of serum lactic dehydrogenase levels and its isoenzymes in ovarian dysgerminoma. Gynecol Oncol 1985;22:65-72 «PMID: 4018662»PubMed
 178. Gadducci A, Ferdeghini M, Rispoli G ym. Comparison of tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) with CA125 as a marker for diagnosis and monitoring of epithelial ovarian cancer. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1991;207:19-24 «PMID: 1780685»PubMed
 179. Galaal K, Naik R, Bristow RE ym. Cytoreductive surgery plus chemotherapy versus chemotherapy alone for recurrent epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD007822 «PMID: 20556785»PubMed
 180. Gershenson DM. Ovarian cancer: advances in genetic testing, prevention, and treatment-issues in surgical management. Kirjassa. American Society of Clinical Oncology. Educational Book (toim. Perry MC). ASCO, Alexandria, 2000
 181. Geurts SM, de Vegt F, van Altena AM ym. Considering early detection of relapsed ovarian cancer: a review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2011;21:837-45 «PMID: 21697678»PubMed
 182. Ghaemmaghami F, Karimi Zarchi M, Naseri A ym. Fertility sparing in young women with ovarian tumors. Clin Exp Obstet Gynecol 2010;37:290-4 «PMID: 21355460»PubMed
 183. Ghezzi F, Cromi A, Siesto G ym. Laparoscopy staging of early ovarian cancer: our experience and review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2009;19 Suppl 2:S7-S13 «PMID: 19955918»PubMed
 184. González-Martín AJ, Calvo E, Bover I ym. Randomized phase II trial of carboplatin versus paclitaxel and carboplatin in platinum-sensitive recurrent advanced ovarian carcinoma: a GEICO (Grupo Espanol de Investigacion en Cancer de Ovario) study. Ann Oncol 2005;16:749-55 «PMID: 15817604»PubMed
 185. Gordon AN, Fleagle JT, Guthrie D ym. Recurrent epithelial ovarian carcinoma: a randomized phase III study of pegylated liposomal doxorubicin versus topotecan. J Clin Oncol 2001;19:3312-22 «PMID: 11454878»PubMed
 186. Gordon AN, Tonda M, Sun S ym. Long-term survival advantage for women treated with pegylated liposomal doxorubicin compared with topotecan in a phase 3 randomized study of recurrent and refractory epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2004;95:1-8 «PMID: 15385103»PubMed
 187. Green A, Purdie D, Bain C ym. Tubal sterilisation, hysterectomy and decreased risk of ovarian cancer. Survey of Women's Health Study Group. Int J Cancer 1997;71:948-51 «PMID: 9185694»PubMed
 188. Griffiths CT. Surgical resection of tumor bulk in the primary treatment of ovarian carcinoma. Natl Cancer Inst Monogr 1975;42:101-4 «PMID: 1234624»PubMed
 189. Hacker NF, Berek JS, Lagasse LD ym. Primary cytoreductive surgery for epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol 1983;61:413-20 «PMID: 6828269»PubMed
 190. Hakes TB, Chalas E, Hoskins WJ ym. Randomized prospective trial of 5 versus 10 cycles of cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin in advanced ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 1992;45:284-9 «PMID: 1612505»PubMed
 191. Halila H, Lehtovirta P, Stenman UH. Tumour-associated trypsin inhibitor (TATI) in ovarian cancer. Br J Cancer 1988;57:304-7 «PMID: 3162682»PubMed
 192. Halila H, Stenman UH, Seppälä M. Ovarian cancer antigen CA 125 levels in pelvic inflammatory disease and pregnancy. Cancer 1986;57:1327-9 «PMID: 3456253»PubMed
 193. Hankinson SE, Colditz GA, Hunter DJ ym. A quantitative assessment of oral contraceptive use and risk of ovarian cancer. Obstet Gynecol 1992;80:708-14 «PMID: 1407899»PubMed
 194. Hankinson SE, Hunter DJ, Colditz GA ym. Tubal ligation, hysterectomy, and risk of ovarian cancer. A prospective study. JAMA 1993;270:2813-8 «PMID: 8133619»PubMed
 195. Hellström I, Raycraft J, Hayden-Ledbetter M ym. The HE4 (WFDC2) protein is a biomarker for ovarian carcinoma. Cancer Res 2003;63:3695-700 «PMID: 12839961»PubMed
 196. Hildebrand JS, Gapstur SM, Feigelson HS ym. Postmenopausal hormone use and incident ovarian cancer: Associations differ by regimen. Int J Cancer 2010;127:2928-35 «PMID: 21351271»PubMed
 197. Hinkula M, Pukkala E, Kyyrönen P ym. Incidence of ovarian cancer of grand multiparous women--a population-based study in Finland. Gynecol Oncol 2006;103:207-11 «PMID: 16595149»PubMed
 198. Huhtala ML, Kahanpää K, Seppälä M ym. Excretion of a tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) in urine of patients with gynecological malignancy. Int J Cancer 1983;31:711-4 «PMID: 6190763»PubMed
 199. Huhtinen K, Suvitie P, Hiissa J ym. Serum HE4 concentration differentiates malignant ovarian tumours from ovarian endometriotic cysts. Br J Cancer 2009;100:1315-9 «PMID: 19337252»PubMed
 200. Irwin KL, Weiss NS, Lee NC ym. Tubal sterilization, hysterectomy, and the subsequent occurrence of epithelial ovarian cancer. Am J Epidemiol 1991;134:362-9 «PMID: 1877597»PubMed
 201. Jacobs I, Bast RC Jr. The CA 125 tumour-associated antigen: a review of the literature. Hum Reprod 1989;4:1-12 «PMID: 2651469»PubMed
 202. Jensen A, Sharif H, Frederiksen K ym. Use of fertility drugs and risk of ovarian cancer: Danish Population Based Cohort Study. BMJ 2009;338:b249 «PMID: 19196744»PubMed
 203. Jokubkiene L, Sladkevicius P, Valentin L. Does three-dimensional power Doppler ultrasound help in discrimination between benign and malignant ovarian masses? Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:215-25 «PMID: 17201017»PubMed
 204. Kang S, Nam BH. Does neoadjuvant chemotherapy increase optimal cytoreduction rate in advanced ovarian cancer? Meta-analysis of 21 studies. Ann Surg Oncol 2009;16:2315-20 «PMID: 19517192»PubMed
 205. Kashyap S, Moher D, Fung MF ym. Assisted reproductive technology and the incidence of ovarian cancer: a meta-analysis. Obstet Gynecol 2004;103:785-94 «PMID: 15051576»PubMed
 206. Katsumata N, Yasuda M, Takahashi F ym. Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for advanced ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2009;374:1331-8 «PMID: 19767092»PubMed
 207. Kawahara K, Yoshida Y, Kurokawa T ym. Evaluation of positron emission tomography with tracer 18-fluorodeoxyglucose in addition to magnetic resonance imaging in the diagnosis of ovarian cancer in selected women after ultrasonography. J Comput Assist Tomogr 2004;28:505-16 «PMID: 15232382»PubMed
 208. Kawai M, Kano T, Kikkawa F ym. Seven tumor markers in benign and malignant germ cell tumors of the ovary. Gynecol Oncol 1992;45:248-53 «PMID: 1319383»PubMed
 209. Kim YM, Whang DH, Park J ym. Evaluation of the accuracy of serum human epididymis protein 4 in combination with CA125 for detecting ovarian cancer: a prospective case-control study in a Korean population. Clin Chem Lab Med 2011;49:527-34 «PMID: 21320028»PubMed
 210. Kreiger N, Sloan M, Cotterchio M ym. Surgical procedures associated with risk of ovarian cancer. Int J Epidemiol 1997;26:710-5 «PMID: 9279601»PubMed
 211. Kristensen GB, Vergote I, Eisenhauer E ym. First line treatment of ovarian/tubal/peritoneal cancer FIGO stage IIb-IV with paclitaxel/carboplatin with or without epirubicin (TEC vs TC): A Gynecologic Cancer Intergroup study of the NSGO, EORTC GCG, and NCIC CTG – Results on progression free survival. J Clin Oncol 2004;23:449s(abstr 5003)
 212. Kristensen GB, Vergote I, Stuart G ym. First-line treatment of ovarian cancer FIGO stages IIb-IV with paclitaxel/epirubicin/carboplatin versus paclitaxel/carboplatin. Int J Gynecol Cancer 2003;13 Suppl 2:172-7 «PMID: 14656276»PubMed
 213. Kruitwagen RF, Swinkels BM, Keyser KG ym. Incidence and effect on survival of abdominal wall metastases at trocar or puncture sites following laparoscopy or paracentesis in women with ovarian cancer. Gynecol Oncol 1996;60:233-7 «PMID: 8631544»PubMed
 214. Kucukmetin A, Naik R, Galaal K ym. Palliative surgery versus medical management for bowel obstruction in ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;7:CD007792 «PMID: 20614464»PubMed
 215. Kumpulainen S, Kuoppala T, Leminen A ym. Surgical treatment of ovarian cancer in different hospital categories--a prospective nation-wide study in Finland. Eur J Cancer 2006;42:388-95 «PMID: 16414260»PubMed
 216. Kumpulainen S, Sankila R, Leminen A ym. The effect of hospital operative volume, residual tumor and first-line chemotherapy on survival of ovarian cancer - a prospective nation-wide study in Finland. Gynecol Oncol 2009;115:199-203 «PMID: 19695688»PubMed
 217. Lambert HE, Rustin GJ, Gregory WM ym. A randomized trial of five versus eight courses of cisplatin or carboplatin in advanced epithelial ovarian carcinoma. A North Thames Ovary Group Study. Ann Oncol 1997;8:327-33 «PMID: 9209661»PubMed
 218. Leake JF. Tumors of low malignant potential. Curr Opin Obstet Gynecol 1992;4:81-5 «PMID: 1543834»PubMed
 219. Lee M, Kim SW, Paek J ym. Comparisons of surgical outcomes, complications, and costs between laparotomy and laparoscopy in early-stage ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2011;21:251-6 «PMID: 21270608»PubMed
 220. Lim-Tan SK, Cajigas HE, Scully RE. Ovarian cystectomy for serous borderline tumors: a follow-up study of 35 cases. Obstet Gynecol 1988;72:775-81 «PMID: 3173929»PubMed
 221. Lowe KA, Shah C, Wallace E ym. Effects of personal characteristics on serum CA125, mesothelin, and HE4 levels in healthy postmenopausal women at high-risk for ovarian cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17:2480-7 «PMID: 18768519»PubMed
 222. Lund B, Jacobsen K, Rasch L ym. Correlation of abdominal ultrasound and computed tomography scans with second- or third-look laparotomy in patients with ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 1990;37:279-83 «PMID: 2188880»PubMed
 223. Mackay EV, Khoo SK, Daunter B. Tumor markers. In: Gynecologic oncology (ed. Coppleson M), sivut 405-415, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1992
 224. Malkasian GD Jr, Knapp RC, Lavin PT ym. Preoperative evaluation of serum CA 125 levels in premenopausal and postmenopausal patients with pelvic masses: discrimination of benign from malignant disease. Am J Obstet Gynecol 1988;159:341-6 «PMID: 2457318»PubMed
 225. Markman M, Kennedy A, Webster K ym. Combination chemotherapy with carboplatin and docetaxel in the treatment of cancers of the ovary and fallopian tube and primary carcinoma of the peritoneum. J Clin Oncol 2001;19:1901-5 «PMID: 11283121»PubMed
 226. Markman M. Concept of optimal surgical cytoreduction in advanced ovarian cancer: a brief critique and a call for action. J Clin Oncol 2007;25:4168-70 «PMID: 17724348»PubMed
 227. Mayordomo JI, Paz-Ares L, Rivera F ym. Ovarian and extragonadal malignant germ-cell tumors in females: a single-institution experience with 43 patients. Ann Oncol 1994;5:225-31 «PMID: 7514435»PubMed
 228. McGuire WP, Hoskins WJ, Brady MF ym. Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel and cisplatin in patients with stage III and stage IV ovarian cancer. N Engl J Med 1996;334:1-6 «PMID: 7494563»PubMed
 229. McNamara P. Paracentesis--an effective method of symptom control in the palliative care setting? Palliat Med 2000;14:62-4 «PMID: 10717726»PubMed
 230. Medeiros LR, Rosa DD, Bozzetti MC ym. Laparoscopy versus laparotomy for FIGO Stage I ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD005344 «PMID: 18843688»PubMed
 231. Megibow AJ, Bosniak MA, Ho AG ym. Accuracy of CT in detection of persistent or recurrent ovarian carcinoma: correlation with second-look laparotomy. Radiology 1988;166:341-5 «PMID: 3336709»PubMed
 232. Menon U, Gentry-Maharaj A, Hallett R ym. Sensitivity and specificity of multimodal and ultrasound screening for ovarian cancer, and stage distribution of detected cancers: results of the prevalence screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). Lancet Oncol 2009;10:327-40 «PMID: 19282241»PubMed
 233. Mogensen O, Mogensen B, Jakobsen A. Tumour-associated trypsin inhibitor (TATI) and cancer antigen 125 (CA 125) in mucinous ovarian tumours. Br J Cancer 1990;61:327-9 «PMID: 2310684»PubMed
 234. Mom CH, Engelen MJ, Willemse PH ym. Granulosa cell tumors of the ovary: the clinical value of serum inhibin A and B levels in a large single center cohort. Gynecol Oncol 2007;105:365-72 «PMID: 17306349»PubMed
 235. Monk BJ, Disaia PJ. What is the role of conservative primary surgical management of epithelial ovarian cancer: the United States experience and debate. Int J Gynecol Cancer 2005;15 Suppl 3:199-205 «PMID: 16343231»PubMed
 236. Monk BJ, Herzog TJ, Kaye SB ym. Trabectedin plus pegylated liposomal Doxorubicin in recurrent ovarian cancer. J Clin Oncol 2010;28:3107-14 «PMID: 20516432»PubMed
 237. Montagnana M, Danese E, Ruzzenente O ym. The ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) for estimating the risk of epithelial ovarian cancer in women presenting with pelvic mass: is it really useful? Clin Chem Lab Med 2011;49:521-5 «PMID: 21288178»PubMed
 238. Montagnana M, Lippi G, Ruzzenente O ym. The utility of serum human epididymis protein 4 (HE4) in patients with a pelvic mass. J Clin Lab Anal 2009;23:331-5 «PMID: 19774626»PubMed
 239. Moore RG, Jabre-Raughley M, Brown AK ym. Comparison of a novel multiple marker assay vs the Risk of Malignancy Index for the prediction of epithelial ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Am J Obstet Gynecol 2010;203:228.e1-6 «PMID: 20471625»PubMed
 240. Moore RG, McMeekin DS, Brown AK ym. A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol Oncol 2009;112:40-6 «PMID: 18851871»PubMed
 241. Mørch LS, Løkkegaard E, Andreasen AH ym. Hormone therapy and ovarian cancer. JAMA 2009;302:298-305 «PMID: 19602689»PubMed
 242. Naik R, Barton DP. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in advanced ovarian cancer. N Engl J Med 2010;363:2370-1; author reply 2372 «PMID: 21142547»PubMed
 243. Nam EJ, Yun MJ, Oh YT ym. Diagnosis and staging of primary ovarian cancer: correlation between PET/CT, Doppler US, and CT or MRI. Gynecol Oncol 2010;116:389-94 «PMID: 19926121»PubMed
 244. Neijt JP, Engelholm SA, Tuxen MK ym. Exploratory phase III study of paclitaxel and cisplatin versus paclitaxel and carboplatin in advanced ovarian cancer. J Clin Oncol 2000;18:3084-92 «PMID: 10963636»PubMed
 245. Neijt JP. Ovarian cancer: Rethinking prognostic factors and chemotherapy. Kirjassa: American Society of Clinical Oncology. Educational Book, sivut 214-218. Dallas 1994
 246. Nezhat FR, Ezzati M, Chuang L ym. Laparoscopic management of early ovarian and fallopian tube cancers: surgical and survival outcome. Am J Obstet Gynecol 2009;200:83.e1-6 «PMID: 19019337»PubMed
 247. Niloff JM, Klug TL, Schaetzl E ym. Elevation of serum CA125 in carcinomas of the fallopian tube, endometrium, and endocervix. Am J Obstet Gynecol 1984;148:1057-8 «PMID: 6201072»PubMed
 248. Ozols RF, Bundy BN, Greer BE ym. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2003;21:3194-200 «PMID: 12860964»PubMed
 249. Paavonen J, Miettinen A, Heinonen PK ym. Serum CA 125 in acute pelvic inflammatory disease. Br J Obstet Gynaecol 1989;96:574-9 «PMID: 2604772»PubMed
 250. Park JY, Kim DY, Suh DS ym. Comparison of laparoscopy and laparotomy in surgical staging of early-stage ovarian and fallopian tubal cancer. Ann Surg Oncol 2008;15:2012-9 «PMID: 18437497»PubMed
 251. Parker WH, Broder MS, Chang E ym. Ovarian conservation at the time of hysterectomy and long-term health outcomes in the nurses' health study. Obstet Gynecol 2009;113:1027-37 «PMID: 19384117»PubMed
 252. Parker WH, Broder MS, Liu Z ym. Ovarian conservation at the time of hysterectomy for benign disease. Clin Obstet Gynecol 2007;50:354-61 «PMID: 17513923»PubMed
 253. Parmar MK, Ledermann JA, Colombo N ym. Paclitaxel plus platinum-based chemotherapy versus conventional platinum-based chemotherapy in women with relapsed ovarian cancer: the ICON4/AGO-OVAR-2.2 trial. Lancet 2003;361:2099-106 «PMID: 12826431»PubMed
 254. Partridge E, Kreimer AR, Greenlee RT ym. Results from four rounds of ovarian cancer screening in a randomized trial. Obstet Gynecol 2009;113:775-82 «PMID: 19305319»PubMed
 255. Patsner B, Mann WJ. The value of preoperative serum CA 125 levels in patients with a pelvic mass. Am J Obstet Gynecol 1988;159:873-6 «PMID: 3052078»PubMed
 256. Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J ym. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med 2011;365:2484-96 «PMID: 22204725»PubMed
 257. Pfisterer J, du Bois A, Wagner U ym. Docetaxel and carboplatin as first-line chemotherapy in patients with advanced gynecological tumors. A phase I/II trial of the Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO-OVAR) Ovarian Cancer Study Group. Gynecol Oncol 2004;92:949-56 «PMID: 14984965»PubMed
 258. Pfisterer J, Vergote I, Du Bois A ym. Combination therapy with gemcitabine and carboplatin in recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2005;15 Suppl 1:36-41 «PMID: 15839957»PubMed
 259. Piccart MJ, Bertelsen K, James K ym. Randomized intergroup trial of cisplatin-paclitaxel versus cisplatin-cyclophosphamide in women with advanced epithelial ovarian cancer: three-year results. J Natl Cancer Inst 2000;92:699-708 «PMID: 10793106»PubMed
 260. Pignata S, Scambia G, Ferrandina G ym. Carboplatin plus paclitaxel versus carboplatin plus pegylated liposomal doxorubicin as first-line treatment for patients with ovarian cancer: the MITO-2 randomized phase III trial. J Clin Oncol 2011;29:3628-35 «PMID: 21844495»PubMed
 261. Pothuri B, Montemarano M, Gerardi M ym. Percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement in patients with malignant bowel obstruction due to ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 2005;96:330-4 «PMID: 15661217»PubMed
 262. Pujade-Lauraine E, Wagner U, Aavall-Lundqvist E ym. Pegylated liposomal Doxorubicin and Carboplatin compared with Paclitaxel and Carboplatin for patients with platinum-sensitive ovarian cancer in late relapse. J Clin Oncol 2010;28:3323-9 «PMID: 20498395»PubMed
 263. Rebbeck TR, Kauff ND, Domchek SM. Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst 2009;101:80-7 «PMID: 19141781»PubMed
 264. Rizzuto I, Larsen-Disney P, Smith LA. Risk of ovarian cancer in women treated with ovarian stimulating drugs for infertility. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD008215
 265. Ross GJ, Kessler HB, Clair MR ym. Sonographically guided paracentesis for palliation of symptomatic malignant ascites. AJR Am J Roentgenol 1989;153:1309-11 «PMID: 2479242»PubMed
 266. Rubin SC, Benjamin I, Berek JS. Secondary cytoreductive surgery. Kirjassa: Ovarian cancer. Controversies in management (toim. Gershenson DM, McGuire WP), sivut 101-113. Churchill Livingstone, 1998
 267. Rubin SC, Hoskins WJ, Saigo PE ym. Prognostic factors for recurrence following negative second-look laparotomy in ovarian cancer patients treated with platinum-based chemotherapy. Gynecol Oncol 1991;42:137-41 «PMID: 1894172»PubMed
 268. Rustin GJ, van der Burg ME, Griffin CL ym. Early versus delayed treatment of relapsed ovarian cancer (MRC OV05/EORTC 55955): a randomised trial. Lancet 2010;376:1155-63 «PMID: 20888993»PubMed
 269. Salonen J, Leminen A, Stenman UH ym. Tissue AP-2gamma and Oct-3/4, and serum CA 125 as diagnostic and prognostic markers of malignant ovarian germ cell tumors. Tumour Biol 2008;29:50-6 «PMID: 18497549»PubMed
 270. Sehouli J, Richter R, Braicu EI ym. Role of secondary cytoreductive surgery in ovarian cancer relapse: who will benefit? A systematic analysis of 240 consecutive patients. J Surg Oncol 2010;102:656-62 «PMID: 20734422»PubMed
 271. Shah CA, Lowe KA, Paley P ym. Influence of ovarian cancer risk status on the diagnostic performance of the serum biomarkers mesothelin, HE4, and CA125. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:1365-72 «PMID: 19423517»PubMed
 272. Shaw P, Agarwal R. Pleurodesis for malignant pleural effusions. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD002916 «PMID: 14973997»PubMed
 273. Spirtos NM, Eisekop SM, Boike G ym. Laparoscopic staging in patients with incompletely staged cancers of the uterus, ovary, fallopian tube, and primary peritoneum: a Gynecologic Oncology Group (GOG) study. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1645-9 «PMID: 16260204»PubMed
 274. Suzuki M, Ohwada M, Yamada T ym. Lymph node metastasis in stage I epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 2000;79:305-8 «PMID: 11063662»PubMed
 275. Swenerton KD, Hislop TG, Spinelli J ym. Ovarian carcinoma: a multivariate analysis of prognostic factors. Obstet Gynecol 1985;65:264-70 «PMID: 3969240»PubMed
 276. Taccone W, Mazzon W, Belli M. Evaluation of TATI and other markers in solid tumors. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1991;207:25-32 «PMID: 1780686»PubMed
 277. Talerman A. Germ cell tumors of the ovary. In: Blaustein`s pathology of the female genital tract (ed. Kurman RJ) sivut 659-721. Springler Verlag, New York, 1987
 278. Tangjitgamol S, Manusirivithaya S, Laopaiboon M ym. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;10:CD006014 «PMID: 20927744»PubMed
 279. Tebes SJ, Sayer RA, Palmer JM ym. Cytoreductive surgery for patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 2007;106:482-7 «PMID: 17590420»PubMed
 280. Tekay A, Jouppila P. Intraobserver variation in transvaginal Doppler blood flow measurements in benign ovarian tumors. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:120-4 «PMID: 9132254»PubMed
 281. ten Bokkel Huinink W, Gore M, Carmichael J ym. Topotecan versus paclitaxel for the treatment of recurrent epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 1997;15:2183-93 «PMID: 9196130»PubMed
 282. ten Bokkel Huinink W, Lane SR, Ross GA ym. Long-term survival in a phase III, randomised study of topotecan versus paclitaxel in advanced epithelial ovarian carcinoma. Ann Oncol 2004;15:100-3 «PMID: 14679127»PubMed
 283. Tewari K, Cappuccini F, Disaia PJ ym. Malignant germ cell tumors of the ovary. Obstet Gynecol 2000;95:128-33 «PMID: 10636515»PubMed
 284. The reduction in risk of ovarian cancer associated with oral-contraceptive use. The Cancer and Steroid Hormone Study of the Centers for Disease Control and the National Institute of Child Health and Human Development. N Engl J Med 1987;316:650-5 «PMID: 3821795»PubMed
 285. Tholander B. Tumor marker for ovarian carcinoma. Diagnostic and prognostic studies with emphasis on the CA125 antigen. Thesis, Uppsala University, Sweden, 1991
 286. Timmerman D, Schwärzler P, Collins WP ym. Subjective assessment of adnexal masses with the use of ultrasonography: an analysis of interobserver variability and experience. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:11-6 «PMID: 10201081»PubMed
 287. Togashi K. Ovarian cancer: the clinical role of US, CT, and MRI. Eur Radiol 2003;13 Suppl 4:L87-104 «PMID: 15018172»PubMed
 288. Trimble CL, Trimble EL. Management of epithelial ovarian tumors of low malignant potential. Gynecol Oncol 1994;55:S52-61 «PMID: 7835812»PubMed
 289. Trimbos JB, Bolis G. Guidelines for surgical staging of ovarian cancer. Obstet Gynecol Surv 1994;49:814-6 «PMID: 7885657»PubMed
 290. Trimbos JB, Parmar M, Vergote I ym. International Collaborative Ovarian Neoplasm trial 1 and Adjuvant ChemoTherapy In Ovarian Neoplasm trial: two parallel randomized phase III trials of adjuvant chemotherapy in patients with early-stage ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst 2003;95:105-12 «PMID: 12529343»PubMed
 291. Trimbos JB, Schueler JA, van der Burg M ym. Watch and wait after careful surgical treatment and staging in well-differentiated early ovarian cancer. Cancer 1991;67:597-602 «PMID: 1985754»PubMed
 292. Trimbos JB, Vergote I, Bolis G ym. Impact of adjuvant chemotherapy and surgical staging in early-stage ovarian carcinoma: European Organisation for Research and Treatment of Cancer-Adjuvant ChemoTherapy in Ovarian Neoplasm trial. J Natl Cancer Inst 2003;95:113-25 «PMID: 12529344»PubMed
 293. Trimbos JB. Staging of early ovarian cancer and the impact of lymph node sampling. Int J Gynecol Cancer 2000;10:8-11 «PMID: 11240725»PubMed
 294. Valentin L. High-quality gynecological ultrasound can be highly beneficial, but poor-quality gynecological ultrasound can do harm. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;13:1-7 «PMID: 10201079»PubMed
 295. van der Burg ME, van Lent M, Buyse M ym. The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecological Cancer Cooperative Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer. N Engl J Med 1995;332:629-34 «PMID: 7845426»PubMed
 296. Van Gorp T, Cadron I, Despierre E ym. HE4 and CA125 as a diagnostic test in ovarian cancer: prospective validation of the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm. Br J Cancer 2011;104:863-70 «PMID: 21304524»PubMed
 297. van Nagell JR Jr, DePriest PD, Ueland FR ym. Ovarian cancer screening with annual transvaginal sonography: findings of 25,000 women screened. Cancer 2007;109:1887-96 «PMID: 17373668»PubMed
 298. Warde P, Rideout DF, Herman S ym. Computed tomography in advanced ovarian cancer: an evaluation of diagnostic accuracy. Am J Med Sci 1987;293:94-8 «PMID: 3565459»PubMed
 299. Vasey PA, Jayson GC, Gordon A ym. Phase III randomized trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst 2004;96:1682-91 «PMID: 15547181»PubMed
 300. Vergote I, Marquette S, Amant F ym. Port-site metastases after open laparoscopy: a study in 173 patients with advanced ovarian carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2005;15:776-9 «PMID: 16174223»PubMed
 301. Vernooij F, Heintz P, Witteveen E ym. The outcomes of ovarian cancer treatment are better when provided by gynecologic oncologists and in specialized hospitals: a systematic review. Gynecol Oncol 2007;105:801-12 «PMID: 17433422»PubMed
 302. Whittemore AS, Harris R, Itnyre J. Characteristics relating to ovarian cancer risk: collaborative analysis of 12 US case-control studies. II. Invasive epithelial ovarian cancers in white women. Collaborative Ovarian Cancer Group. Am J Epidemiol 1992;136:1184-203 «PMID: 1476141»PubMed
 303. Vlahos NF, Economopoulos KP, Creatsas G. Fertility drugs and ovarian cancer risk: a critical review of the literature. Ann N Y Acad Sci 2010;1205:214-9 «PMID: 20840275»PubMed
 304. Woelber L, Jung S, Eulenburg C ym. Perioperative morbidity and outcome of secondary cytoreduction for recurrent epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 2010;36:583-8 «PMID: 20488646»PubMed
 305. Young RC, Decker DG, Wharton JT ym. Staging laparotomy in early ovarian cancer. JAMA 1983;250:3072-6 «PMID: 6358558»PubMed
 306. Young RC, Walton LA, Ellenberg SS ym. Adjuvant therapy in stage I and stage II epithelial ovarian cancer. Results of two prospective randomized trials. N Engl J Med 1990;322:1021-7 «PMID: 2181310»PubMed
 307. Zalel Y, Piura B, Elchalal U ym. Diagnosis and management of malignant germ cell ovarian tumors in young females. Int J Gynaecol Obstet 1996;55:1-10 «PMID: 8910077»PubMed
 308. Zanetta G, Chiari S, Rota S ym. Conservative surgery for stage I ovarian carcinoma in women of childbearing age. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:1030-5 «PMID: 9307530»PubMed
 309. Zanetta G, Rota S, Chiari S ym. The accuracy of staging: an important prognostic determinator in stage I ovarian carcinoma. A multivariate analysis. Ann Oncol 1998;9:1097-101 «PMID: 9834822»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko