KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Crohnin tauti
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2011-05-02   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Gastroenterologia, Kirurgia, Kuntoutus, Lastentaudit, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Crohnin tauti

Käypä hoito
2.5.2011
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

 

Poistetaan julkaisusta 31.8.2017 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=180501»1

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Crohnin taudin hoidon tavoitteina ovat oireettomuus sekä komplikaatioiden ja taudin uusiutumisen esto. Lievän Crohnin taudin hoitoon voidaan käyttää 5-aminosalisyylihappo- eli 5-ASA-valmisteita.
  • Keskivaikean ja vaikean taudin lääkehoitona käytetään kortikosteroidia, ja lisäksi tarvitaan usein ravitsemushoitoa ja kirurgiaa.
 • Kortikosteroideista riippuvaisilla ja hoitoon huonosti reagoivilla käytetään immunomoduloivia lääkkeitä.
 • Vaikea Crohnin tauti hoidetaan tähän sairauteen hyvin perehtyneissä sairaaloissa.
 • Perusterveydenhuollon tehtävänä on havaita riittävän varhain Crohnin taudin mahdollisuus ja ohjata kyseiset potilaat jatkotutkimuksiin.
  • Taudin rauhallisessa vaiheessa potilasta voidaan seurata perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Tämän suosituksen tavoitteena on, että
  • Crohn-potilaat hoidetaan tutkimusten ja kokemuksen mukaan parhaiten vaikuttavalla lääkityksellä sekä ravitsemus- ja leikkaushoidolla ja
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnalla on riittävä tieto Crohnin taudin hoidosta.
 • Kohderyhmänä ovat erityisesti erikoissairaanhoidon poliklinikoissa, perusterveydenhuollossa ja yksityissektorilla työskentelevät lääkärit ja muu hoitohenkilökunta.

Esiintyvyys ja ilmaantuvuus

Etiologia ja patogeneesi

Crohnin taudin kulku ja kliininen kuva

Diagnostiikka

Oireet sekä kliiniset ja laboratoriolöydökset

Taulukko 1. Crohnin taudin kliinisiä ilmentymiä.
Oireita Kliinisiä löydöksiä Laboratoriolöydöksiä
Vatsakipu Vatsan aristus Lievä anemia
Suolen tukosoireet Palpoitava massa vatsan alueella Lievä leukosytoosi
Ripuli Perianaalifistelit ja fissuurat Suurentunut lasko/CRP-arvo
Tihentynyt ulostamistarve Ohutsuolen striktuurat Hypoalbuminemia
Kuumeilu Suun aftat Suurentunut kalprotektiinipitoisuus (ks. tausta-aineisto «Ulosteen kalprotektiini tulehduksellisissa suolistosairauksissa»3)
Verenvuoto peräsuolesta
Laihtuminen
Anaalialueen vaivat
Kasvun hidastuminen

Erotusdiagnostiikka

Taulukko 2. Crohnin taudin erotusdiagnostiikka.
Tauti Tärkeimmät erotusdiagnostiset tutkimukset
Suolistotuberkuloosi Tuberkuloosivärjäys ja -viljely (tai PCR ) biopsianäytteestä
Haavainen koliitti Kolonoskopia ja biopsiat
Infektioiden aiheuttamat taudit Ulosteviljely, kolonoskopia, biopsiat, taudinkulun seuraaminen
Antibioottiripuli Anamneesi, klostridiumtoksiinin määritys ja klostridiumviljely ulosteesta
Iskeeminen koliitti Anamneesi, kolonoskopia, biopsiat, tietokonetomografia
Sädehoidon aiheuttama koliitti Anamneesi, endoskopia, biopsiat
Periappendikulaarinen absessi Anamneesi, tietokonetomografia, leikkaus
Tuumorit Endoskopia, tietokonetomografia, biopsia
Divertikuliitti Tietokonetomografia, kolonoskopia
Vaskuliitti Endoskopia, biopsia, ANCA-vasta-aineiden määritys
Tulehduskipulääkkeen aiheuttama vaurio Anamneesi, endoskopia, biopsia, kapselikuvaus
Taulukko 3. Crohnin taudin ja haavaisen koliitin erotusdiagnostiikkaa.
Diagnoosi
Haavainen koliitti Crohnin tauti
Kliininen kuva Verinen ripuli Vatsakivut, ripuli, perianaalimuutokset
Endoskopia / radiologia Peräsuolesta alkaen diffuusi tulehdus Segmentaarinen tulehdus, usein terve peräsuoli, fistelit, striktuurat, ohutsuolitulehdus
Histologia Diffuusi pinnallinen epäspesifinen tulehdus Fokaalinen syvä tulehdus, granuloomat

Endoskopia ja histologia

Kuvantamistutkimukset

Lääkehoito

5-ASA ja sulfasalatsiini

Kortikosteroidihoito

Antibiootit

Immunomoduloiva hoito

Taulukko 4. Crohnin taudin hoidossa tavanomaisesti käytetyt immuunivasteeseen vaikuttavat lääkkeet.
Lääke Annos Käyttöaiheet
Immunosuppressiiviset
Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk aktiivinen tauti, remission ylläpito, fistelit
6-merkaptopuriini 1–1.5 mg/kg/vrk aktiivinen tauti, remission ylläpito, fistelit
Metotreksaatti 15 mg tai 25 mg viikossa aktiivinen vaihe, remission ylläpito
Sytokiinivälitteiset
Infliksimabi 5 mg/kg infuusiona
8 viikon välein induktion (0, 2, 6 viikkoa) jälkeen
aktiivinen vaihe, remission ylläpito, fistelit
Adalimumabi 40 mg ihon alle 2 viikon välein induktion (160–80 mg) jälkeen aktiivinen vaihe, remission ylläpito, fistelit

Immunosuppressiiviset lääkkeet (solunsalpaajat)

Tiopuriinit

 • Tiopuriinien – atsatiopriinin ja sen metaboliittien 6-merkaptopuriinin (6-MP) ja 6-tioguaniinin – vaikutus perustuu nopeasti uusiutuvien solujen puriinisynteesin estoon.
 • Auttaja-T-lymfosyyttien (Th-1) tuottamien proinflammatoristen sytokiinien määrä suolessa vähenee, mikä johtaa tulehduksen rauhoittumiseen.

Atsatiopriini

Merkaptopuriini (6-MP)

Tioguaniini

Metotreksaatti

Syklosporiini A, takrolimuusi ja mykofenolihappo

Biologiset hoidot

TNF-alfaan vaikuttavat hoidot

Taulukko 5. TNF-alfa -vasta-ainehoidon aiheet ja vasta-aiheet.
Aiheet Vasta-aiheet
Vaikea aktiivinen Crohnin tauti, kun tavanomainen kortikosteroidin ja immunosuppressiivisen lääkehoidon yhdistelmä ei tehoa tai aiheuttaa haittavaikutuksia eikä leikkaus tule kyseeseen (esimerkiksi laaja-alainen tauti, lyhytsuolioireyhtymä leikkauksen seurauksena) Aktiivinen infektio
Oireinen fistuloiva Crohnin tauti, kun tavanomainen antibiootti- ja immunosuppressiivinen lääkehoito ei tehoa eikä leikkaus tule kyseeseen (esimerkiksi laaja-alainen tauti, lyhytsuolioireyhtymä leikkauksen seurauksena) Epäily piilevästä tuberkuloosista, kunnes se on suljettu pois
Sydämen vaikea vajaatoiminta
Tiukka suolistriktuura, kunnes se on hoidettu
Multippeliskleroosi, optikusneuriitti
Lymfooma

Infliksimabi

Adalimumabi

Sertolitsumabi

Natalitsumabi

Biologisten lääkkeiden haittavaikutukset

Muut hoidot

Afereesihoito

Ravitsemus

Anemia

 • Crohn-potilaan anemia johtuu tavallisesti verenvuodon aiheuttamasta raudanpuutteesta, B12-vitamiinin imeytymisen häiriöstä tai kroonisesta tulehduksesta (sekundaarianemia).

Osteoporoosi

Tupakointi

Leikkaushoito

Leikkaushoidon aiheet ja periaatteet

Perianaalitaudin leikkaushoito

 • Ks. kohta perianaalitaudin hoito «»2.

Crohnin taudin uusiutuminen leikkauksen jälkeen

Endoskooppinen hoito

Hoidon valinta ja toteutus

Lievän ileosekaalisen Crohnin taudin hoito

Lievän koliitin hoito

 • 5-ASA 3–4 g/vrk tai sulfasalatsiini 3–4 g/vrk ja prednisoloni 40 mg/vrk pienennettävin annoksin 2–3 kuukauden kuluessa.
 • Seurantaa voidaan lievässä taudissa aktiivivaiheen jälkeen jatkaa ilman lääkitystä.

Keskivaikean ja vaikean Crohnin taudin hoito

Taulukko 6. Crohnin taudin vaikeusasteet «Hanauer SB, Sandborn W, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Management of Crohn's disease in adults. Am J Gastroenterol 2001;96:635-43 »40, «Seiderer J, Herrmann K, Diepolder H ym. Double-balloon enteroscopy versus magnetic resonance enteroclysis in diagnosing suspected small-bowel Crohn's disease: results of a pilot study. Scand J Gastroe»49, «Lee SD, Cohen RD. Endoscopy in inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2002;31:119-32 »185.
Lievä Keskivaikea Vaikea
Vähäiset oireet:
ripulia
ajoittain vatsakipua
Päivittäiset oireet:
ripulia useita kertoja vuorokaudessa
vatsakivut
Päivittäiset oireet:
jatkuvia tai aterioiden jälkeen toistuvia vatsakipuja
osalla veristä ripulia tai suolen tukkeutumisen oireita
Ei merkittäviä yleisoireita (laihtumista, kuumeilua) Yleisoireet:
laihtuminen
väsymys
lievä kuume
Yleisoireet:
väsymys
kuume
Laboratoriolöydöksiä:
Lievä anemia
Lasko- ja CRP-arvot voivat olla koholla
Seerumin albumiinipitoisuus voi olla matala
Ulosteen kalprotektiinipitoisuus voi olla koholla
Laboratoriolöydöksiä:
Lievä anemia
Lasko- ja CRP-arvot voivat olla koholla
Seerumin albumiinipitoisuus voi olla matala
Ulosteen kalprotektiinipitoisuus voi olla koholla
Laboratoriolöydöksiä:
Anemia
Suuret lasko- ja CRP-arvot
Seerumin pieni albumiinipitoisuus
Ulosteen suuri kalprotektiinipitoisuus

Ei-perianaalisen fistuloivan Crohnin taudin hoito

Perianaalitaudin hoito

Ruoansulatuskanavan yläosan Crohnin taudin hoito

Crohnin taudin hoito raskauden ja imetyksen aikana

Taulukko 7. Suositus aikuisten keskivaikean ja vaikean Crohnin taudin hoidosta.
Taudin sijainti ja vaikeusaste Ensisijainen hoito Vaihtoehtoja tai lisälääkitys
Keskivaikea/
vaikea ileosekaalinen tulehdus
Budesonidi 9 mg/vrk 8 viikkoa, sitten 6 mg/vrk 2 viikkoa, sitten 3 mg/vrk 2 viikkoa «Budesonidi annoksella 9 mg/vrk on lähes yhtä tehokas kuin prednisoloni ja tehokkaampi kuin lume ileokekaalisen Crohnin taudin hoidossa.»A Prednisoloni 40–80 mg/vrk pienennettävin annoksin noin 2–3 kuukauden kuluessa «Kortikosteroidihoito on tehokas Crohnin taudin aktiivisessa vaiheessa.»A
Kortikosteroideista riippuvaiset tai niille resistentit:
Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk «Atsatiopriini tai merkaptopuriini kannattaa aloittaa, jos kyseessä on kortisoniriippuvainen aktiivinen Crohnin tauti.»A tai merkaptopuriini 1.0–1.5 mg/kg/vrk
Metotreksaatti 15–25 mg/viikko «Metotreksaatti voi auttaa, ellei hoito atsatiopriinilla tai merkaptopuriinilla onnistu.»B
Infliksimabi 5 mg/kg viikoilla 0, 2 ja 6 «Kertainfuusio infliksimabia annoksella 5 mg/kg on tehokas, mutta vain uusimalla infuusio säännöllisin välein voidaan osa potilaista pitää turvallisesti remissiossa.»A tai adalimumabi 160–80–40 mg 2 viikon välein s.c. «Adalimumabilla saadaan aikaan remissio aktiivisessa Crohnin taudissa.»A; ks. taulukko «Crohnin taudin hoidossa tavanomaisesti käytetyt immuunivasteeseen vaikuttavat lääkkeet.»4
Keskivaikea/vaikea koliitti Prednisoloni 40–80 mg/vrk pienennettävin annoksin 2–3 kuukauden kuluessa «Kortikosteroidihoito on tehokas Crohnin taudin aktiivisessa vaiheessa.»A
Kortikosteroideista riippuvaiset tai niille resistentit:
Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk «Atsatiopriini tai merkaptopuriini kannattaa aloittaa, jos kyseessä on kortisoniriippuvainen aktiivinen Crohnin tauti.»A tai merkaptopuriini 1–1.5 mg/kg/vrk
Metotreksaatti 15–25 mg/viikko «Metotreksaatti voi auttaa, ellei hoito atsatiopriinilla tai merkaptopuriinilla onnistu.»B
Infliksimabi 5 mg/kg viikoilla 0, 2 ja 6 «Kertainfuusio infliksimabia annoksella 5 mg/kg on tehokas, mutta vain uusimalla infuusio säännöllisin välein voidaan osa potilaista pitää turvallisesti remissiossa.»A tai adalimumabi 160–80–40 mg 2 viikon välein «Adalimumabilla saadaan aikaan remissio aktiivisessa Crohnin taudissa.»A
Remission ylläpito Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk «Atsatiopriini tai merkaptopuriini kannattaa aloittaa, jos kyseessä on kortisoniriippuvainen aktiivinen Crohnin tauti.»A tai merkaptopuriini 1–1.5 mg/kg/vrk Metotreksaatti 15–25 mg/viikko «Metotreksaatti voi auttaa, ellei hoito atsatiopriinilla tai merkaptopuriinilla onnistu.»B
Infliksimabi 5 mg/kg 8 viikon välein «Kertainfuusio infliksimabia annoksella 5 mg/kg on tehokas, mutta vain uusimalla infuusio säännöllisin välein voidaan osa potilaista pitää turvallisesti remissiossa.»A tai adalimumabi 40 mg 2 viikon välein «TNF-alfa -vasta-aineet ovat tehokkaita remission ylläpitämiseksi.»A

Lasten Crohnin taudin erityispiirteitä

Taulukko 8. Suositus lasten Crohnin taudin hoidosta.
Taudin vaikeusaste tai hoidon aihe Hoito Vaihtoehtoja tai lisälääkitys
Lievä 5-ASA 50–80 mg/kg/vrk Koliitissa sulfasalatsiini 60 mg/kg/vrk
Keskivaikea ja vaikea Enteraalinen ravitsemushoito 6–8 viikon ajan «Enteraalinutritio on yhtä tehokas kuin prednisoloni lasten Crohnin taudin hoidossa.»B
Proktiitin hoito paikallisesti 5-ASAlla tai steroidilla kerran päivässä
Fistelit ja perianaaliabsessit: metronidatsoli 15–20 mg/kg/vrk ja/tai siprofoksasiini 250–500 mg x 2/vrk
Prednisoloni 1–2 mg/kg/vrk pienennettävin annoksin viikoittain
Budenosidi 9 mg/vrk ileosekaalisissa taudeissa, myöhemmin 6 mg/vrk «Budenosidi lienee yhtä tehokas kuin prednisolon lievän–keskivaikean Crohnin taudin hoidossa.»C
Kortikosteroideista riippuvaiset tai niille resistentit, toistuvat relapsit:
Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk «Atsatiopriini/6-merkaptopuriini on ilmeisesti tehokas lasten Crohnin taudin hoidossa ja auttaa kortisonista vieroittamisessa.»B
Metotreksaatti 10–15 mg/m2/viikko
Vaikea Enteraalinen ravitsemushoito 6–8 viikkoa «Enteraalinutritio on yhtä tehokas kuin prednisoloni lasten Crohnin taudin hoidossa.»B ja 5-ASA 50–80 mg/kg/vrk Yllä olevat ja infliksimabi 5 mg/kg infuusiona «Infliksimabi on tehokas lasten Crohnin taudin hoidossa ainakin lyhytkestoisesti ja auttaa kortisonista vieroittamisessa.»B tai
adalimumabi 80–40 mg 2 viikon välein
Remission ylläpito 5-ASA 50 mg/kg/vrk, distaalisen proktokoliitin paikallishoito 5-ASA 500 mg – 1 g/vrk Atsatiopriini 2–2.5 mg/kg/vrk
Metotreksaatti 10–15 mg/m2/viikko
Infliksimabi 5 mg/kg 4–8 viikon välein tai adalimumabi 40 mg 2 viikon välein

Seuranta ja hoidon porrastus

Hoidon porrastus

 • Perusterveydenhuollon ensisijainen tehtävä on todeta riittävän varhain Crohnin taudin mahdollisuus ja ohjata potilaat jatkotutkimuksiin.
 • Crohnin taudin diagnostiikka ja hoito kuuluvat yleensä erikoissairaanhoitoon.
 • Kun Crohnin tauti on rauhallisessa vaiheessa eikä tarvetta immunosuppressiiviseen lääkitykseen ole, voidaan seuranta toteuttaa myös perusterveydenhuollossa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
  • Erikoissairaanhoidon tulee antaa perusterveydenhuollon lääkärille riittävät ohjeet hoidosta potilaan siirtyessä jatkoseurantaan perusterveydenhuoltoon.
  • Lasten Crohnin taudin vaikeat muodot keskitetään lastengastroenterologille, ja lievemmissäkin muodoissa suositellaan herkästi konsultaatiota ja hoitolinjojen tarkistusta yhdessä lastengastroenterologin kanssa.
Taulukko 9. Crohnin taudin laboratorioseuranta.
Kliinisen aktiivisuuden seuranta Lääkehoidon seuranta
Veren hemoglobiini
Lasko
CRP
Seerumin albumiini
Ulosteen kalprotektiini
5-aminosalisyylihappo:
laboratoriokokeet ennen hoidon aloitusta
kolmen kuukauden kuluttua hoidon alusta ja
sitten noin vuoden välein: veren hemoglobiini, leukosyytit ja trombosyytit, seerumin ALAT, AFOS ja kreatiniini, virtsan sedimentti
Atsatiopriini tai metotreksaatti:
laboratoriokokeet ennen hoidon aloitusta
hoidon alussa kahden viikon välein kahden kuukauden ajan ja
myöhemmin 3 kuukauden välein: veren hemoglobiini, leukosyytit, neutrofiilit, lymfosyytit ja trombosyytit, seerumin ALAT ja AFOS

Lääkehoidon sairausvakuutuskorvaukset

 • Crohnin taudin lääkehoito kuuluu sairausvakuutuksessa alempaan erityiskorvausryhmään (72 %).
 • Diagnoosin ja arvion lääkehoidon tarpeesta edellytetään perustuvan sisätautien, gastroenterologian, lastentautien tai kirurgian erikoislääkärin tutkimuksiin tai sairaalatutkimuksiin.
 • Erityiskorvausta varten tarvitaan B-lausunto ja potilaan hakemus.
 • Erityiskorvattavia ovat 5-ASA-valmisteet (mesalatsiini ja olsalatsiini), sulfasalatsiini, kortikosteroidit, metronidatsoli, atsatiopriini, merkaptopuriini, metotreksaatti ja syklosporiini.
 • Adalimumabihoidosta saa peruskorvauksen erillisellä lääkärin B-lausunnolla, joka on voimassa toistaiseksi kaksi vuotta kerrallaan.
 • Kliinisistä ravintovalmisteista voi saada peruskorvauksen, jos on todettu imeytymishäiriö. Lapsilla enteraalinen ravitsemushoito jatkuvana letkuruokintana oikeuttaa erityiskorvattavuuteen.
 • On huomattava, että Crohnin taudin hoidossa kokeelliset lääkkeet, kuten takrolimuusi ja mykofenolihappo ja osteoporoosilääkkeet, eivät kuulu erityiskorvauksen piiriin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä

Crohnin tauti -suosituksen historiatiedot «Crohnin tauti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»12

Puheenjohtaja:

Airi Jussila, LL, erikoislääkäri; TAYS:n gastroenterologian vastuualue

Jäsenet:

Heikki Järvinen, professori, osastonylilääkäri; HYKS:n gastroenterologinen kirurgia

Anna-Liisa Karvonen, dosentti, erikoislääkäri; Tampereen yliopisto, lääketieteen laitos

Tarja Ruuska, dosentti, erikoislääkäri; TAYS:n lastentautien klinikka

Taina Sipponen, LT; HYKS:n gastroenterologian klinikka

Alpo Vuorio LT, työterveyslääkäri; Lääkäriasema Airport Mehiläinen, Vantaa (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Airi Jussila: Kutsuttuna luennoitsija lääkealan yritysten järjestämissä tilaisuuksissa ja saanut niistä luentopalkkion (Abbot, MSD). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten maksamana; matkat ja/tai osallistumismaksu (Abbot, Ferring, MSD, Tillotts Pharma AB). Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille ja saanut siitä palkkion (Ferring, Tillotts Pharma AB). ABBOT:n ja MSD:n ns. Advisory boardin jäsen.

Heikki Järvinen: Luennoinut lääketieteellisenä asiantuntijana lääkealan yritysten tilaisuuksissa (Sanofi-Aventis Oy, Roche Oy).

Anna-Liisa Karvonen: Ei sidonnaisuuksia.

Tarja Ruuska: Luennoinut terveydenhuollon tilaisuuksissa ja saanut luennoista palkkion (MSD, Schering-Plough, Otsuka Pharma Scandinavia).

Taina Sipponen: Toistuvia luentoja eri terveydenhuollon ja/tai lääkealan yritysten koulutuksissa (Abbott, MSD ja Tillotts Pharma). Ulkomaan kongressimatka terveydenhuollon ja/tai lääkealan yritysten rahoittamana (Abbott ja Algol).

Alpo Vuorio: Oma yritys Skyleron Oy.

Kirjallisuusviite

Crohnin tauti (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Bernstein CN, Shanahan F. Disorders of a modern lifestyle: reconciling the epidemiology of inflammatory bowel diseases. Gut 2008;57:1185-91 «PMID: 18515412»PubMed
 2. Lakatos PL. Recent trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases: up or down? World J Gastroenterol 2006;12:6102-8 «PMID: 17036379»PubMed
 3. Manninen P, Karvonen AL, Huhtala H ym. The epidemiology of inflammatory bowel diseases in Finland. Scand J Gastroenterol 2010;45:1063-7 «PMID: 20443751»PubMed
 4. Jussila A, Virta LJ, Kautiainen H ym. Increasing incidence of inflammatory bowel diseases between 2000 and 2007: A nationwide register study in Finland. Inflamm Bowel Dis 2011; [Epub ahead of print] «PMID: 21425214»PubMed
 5. Farrokhyar F, Swarbrick ET, Irvine EJ. A critical review of epidemiological studies in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2001;36:2-15 «PMID: 11218235»PubMed
 6. Loftus EV Jr, Schoenfeld P, Sandborn WJ. The epidemiology and natural history of Crohn's disease in population-based patient cohorts from North America: a systematic review. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:51-60 «PMID: 11856078»PubMed
 7. Ruuska T, Vaajalahti P, Arajärvi P ym. Prospective evaluation of upper gastrointestinal mucosal lesions in children with ulcerative colitis and Crohn's disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;19:181-6 «PMID: 7815240»PubMed
 8. Hugot JP, Alberti C, Berrebi D ym. Crohn's disease: the cold chain hypothesis. Lancet 2003;362:2012-5 «PMID: 14683664»PubMed
 9. Bonen DK, Cho JH. The genetics of inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2003;124:521-36 «PMID: 12557156»PubMed
 10. Barrett JC, Hansoul S, Nicolae DL ym. Genome-wide association defines more than 30 distinct susceptibility loci for Crohn's disease. Nat Genet 2008;40:955-62 «PMID: 18587394»PubMed
 11. Heliö T, Halme L, Lappalainen M ym. CARD15/NOD2 gene variants are associated with familially occurring and complicated forms of Crohn's disease. Gut 2003;52:558-62 «PMID: 12631669»PubMed
 12. Gaya DR, Russell RK, Nimmo ER ym. New genes in inflammatory bowel disease: lessons for complex diseases? Lancet 2006;367:1271-84 «PMID: 16631883»PubMed
 13. Vermeire S, Louis E, Rutgeerts P ym. NOD2/CARD15 does not influence response to infliximab in Crohn's disease. Gastroenterology 2002;123:106-11 «PMID: 12105838»PubMed
 14. Andres PG, Friedman LS. Epidemiology and the natural course of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 1999;28:255-81, vii «PMID: 10372268»PubMed
 15. Cosnes J, Cattan S, Blain A ym. Long-term evolution of disease behavior of Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2002;8:244-50 «PMID: 12131607»PubMed
 16. Louis E, Collard A, Oger AF ym. Behaviour of Crohn's disease according to the Vienna classification: changing pattern over the course of the disease. Gut 2001;49:777-82 «PMID: 11709511»PubMed
 17. Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S ym. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut 2006;55:749-53 «PMID: 16698746»PubMed
 18. Farmer RG, Whelan G, Fazio VW. Long-term follow-up of patients with Crohn's disease. Relationship between the clinical pattern and prognosis. Gastroenterology 1985;88:1818-25 «PMID: 3922845»PubMed
 19. Van Assche G, Dignass A, Panes J ym. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Definitions and diagnosis. J Crohns Colitis 2010;4:7-27 «PMID: 21122488»PubMed
 20. Schwartz DA, Loftus EV Jr, Tremaine WJ ym. The natural history of fistulizing Crohn's disease in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology 2002;122:875-80 «PMID: 11910338»PubMed
 21. Silverstein MD, Loftus EV, Sandborn WJ ym. Clinical course and costs of care for Crohn's disease: Markov model analysis of a population-based cohort. Gastroenterology 1999;117:49-57 «PMID: 10381909»PubMed
 22. Munkholm P, Langholz E, Davidsen M ym. Disease activity courses in a regional cohort of Crohn's disease patients. Scand J Gastroenterol 1995;30:699-706 «PMID: 7481535»PubMed
 23. Loftus EV Jr, Silverstein MD, Sandborn WJ ym. Crohn's disease in Olmsted County, Minnesota, 1940-1993: incidence, prevalence, and survival. Gastroenterology 1998;114:1161-8 «PMID: 9609752»PubMed
 24. Faubion WA Jr, Loftus EV Jr, Harmsen WS ym. The natural history of corticosteroid therapy for inflammatory bowel disease: a population-based study. Gastroenterology 2001;121:255-60 «PMID: 11487534»PubMed
 25. Farmer RG, Hawk WA, Turnbull RB Jr. Indications for surgery in Crohn's disease: analysis of 500 cases. Gastroenterology 1976;71:245-50 «PMID: 1084841»PubMed
 26. Bergman L, Krause U. Crohn's disease. A long-term study of the clinical course in 186 patients. Scand J Gastroenterol 1977;12:937-44 «PMID: 605353»PubMed
 27. Mekhjian HS, Switz DM, Watts HD ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: factors determining recurrence of Crohn's disease after surgery. Gastroenterology 1979;77:907-13 «PMID: 467942»PubMed
 28. Higgens CS, Allan RN. Crohn's disease of the distal ileum. Gut 1980;21:933-40 «PMID: 7450558»PubMed
 29. Binder V, Hendriksen C, Kreiner S. Prognosis in Crohn's disease--based on results from a regional patient group from the county of Copenhagen. Gut 1985;26:146-50 «PMID: 3967832»PubMed
 30. Gillen CD, Andrews HA, Prior P ym. Crohn's disease and colorectal cancer. Gut 1994;35:651-5 «PMID: 8200559»PubMed
 31. Ribeiro MB, Greenstein AJ, Sachar DB ym. Colorectal adenocarcinoma in Crohn's disease. Ann Surg 1996;223:186-93 «PMID: 8597513»PubMed
 32. Bernstein D, Rogers A. Malignancy in Crohn's disease. Am J Gastroenterol 1996;91:434-40 «PMID: 8633487»PubMed
 33. Krok KL, Lichtenstein GR. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease. Curr Opin Gastroenterol 2004;20:43-8 «PMID: 15703619»PubMed
 34. Munkholm P. Review article: the incidence and prevalence of colorectal cancer in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2003;18 Suppl 2:1-5 «PMID: 12950413»PubMed
 35. Jess T, Winther KV, Munkholm P ym. Mortality and causes of death in Crohn's disease: follow-up of a population-based cohort in Copenhagen County, Denmark. Gastroenterology 2002;122:1808-14 «PMID: 12055588»PubMed
 36. Loftus EV Jr. Mortality in inflammatory bowel disease: peril and promise. Gastroenterology 2003;125:1881-3 «PMID: 14724840»PubMed
 37. Persson PG, Bernell O, Leijonmarck CE ym. Survival and cause-specific mortality in inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Gastroenterology 1996;110:1339-45 «PMID: 8613037»PubMed
 38. Card T, Hubbard R, Logan RF. Mortality in inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Gastroenterology 2003;125:1583-90 «PMID: 14724808»PubMed
 39. Lennard-Jones JE. Classification of inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol Suppl 1989;170:2-6; discussion 16-9 «PMID: 2617184»PubMed
 40. Hanauer SB, Sandborn W, Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Management of Crohn's disease in adults. Am J Gastroenterol 2001;96:635-43 «PMID: 11280528»PubMed
 41. Tomita Y, Moro S, Seiji M. Electrophoretic profile of tyrosinase treated with neuraminidase in various subcellular fractions from mouse melanoma. J Dermatol 1979;6:125-7 «PMID: 112132»PubMed
 42. Abdullah BA, Gupta SK, Croffie JM ym. The role of esophagogastroduodenoscopy in the initial evaluation of childhood inflammatory bowel disease: a 7-year study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35:636-40 «PMID: 12454578»PubMed
 43. Marx G, Seidman EG. Inflammatory bowel disease. Kirjassa: Lifschitz C (toim.) Pediatric Gastroenterology and Nutrition in Clinical Practice, Marcel Decker Inc. New York, 2002;651-83
 44. Ogorek CP, Fisher RS. Differentiation between Crohn's disease and ulcerative colitis. Med Clin North Am 1994;78:1249-58 «PMID: 7967907»PubMed
 45. Sanders DS. The differential diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis. Baillieres Clin Gastroenterol 1998;12:19-33 «PMID: 9704154»PubMed
 46. Finkelstein SD, Sasatomi E, Regueiro M. Pathologic features of early inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2002;31:133-45 «PMID: 12122728»PubMed
 47. Bourreille A, Ignjatovic A, Aabakken L ym. Role of small-bowel endoscopy in the management of patients with inflammatory bowel disease: an international OMED-ECCO consensus. Endoscopy 2009;41:618-37 «PMID: 19588292»PubMed
 48. Furman M, Mylonaki M, Fritscher-Ravens A ym. Wireless capsule endoscopy in small bowel disease in pediatrics: a study to assess the diagnostic yield. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;36:544
 49. Seiderer J, Herrmann K, Diepolder H ym. Double-balloon enteroscopy versus magnetic resonance enteroclysis in diagnosing suspected small-bowel Crohn's disease: results of a pilot study. Scand J Gastroenterol 2007;42:1376-85 «PMID: 17852865»PubMed
 50. Reston VA. Appropriateness Criteria ™ for imaging recommendations for patients with Crohn´s disease. American College of Radiology (ACR), 2001. http://www.guideline.gov
 51. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO ym. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis 2010;4:28-62 «PMID: 21122489»PubMed
 52. Van Assche G, Dignass A, Reinisch W ym. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Special situations. J Crohns Colitis 2010;4:63-101 «PMID: 21122490»PubMed
 53. Beattie RM. Therapy of Crohn's disease in childhood. Paediatr Drugs 2000;2:193-203 «PMID: 10937470»PubMed
 54. Prakash A, Markham A. Oral delayed-release mesalazine: a review of its use in ulcerative colitis and Crohn's disease. Drugs 1999;57:383-408 «PMID: 10193690»PubMed
 55. Nugent SG, Kumar D, Rampton DS ym. Intestinal luminal pH in inflammatory bowel disease: possible determinants and implications for therapy with aminosalicylates and other drugs. Gut 2001;48:571-7 «PMID: 11247905»PubMed
 56. Singleton JW, Hanauer SB, Gitnick GL ym. Mesalamine capsules for the treatment of active Crohn's disease: results of a 16-week trial. Pentasa Crohn's Disease Study Group. Gastroenterology 1993;104:1293-301 «PMID: 8482443»PubMed
 57. Tremaine WJ, Schroeder KW, Harrison JM ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the oral mesalamine (5-ASA) preparation, Asacol, in the treatment of symptomatic Crohn's colitis and ileocolitis. J Clin Gastroenterol 1994;19:278-82 «PMID: 7876505»PubMed
 58. Summers RW, Switz DM, Sessions JT Jr ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: results of drug treatment. Gastroenterology 1979;77:847-69 «PMID: 38176»PubMed
 59. Thomsen OO, Cortot A, Jewell D ym. A comparison of budesonide and mesalamine for active Crohn's disease. International Budesonide-Mesalamine Study Group. N Engl J Med 1998;339:370-4 «PMID: 9691103»PubMed
 60. Ewe K, Herfarth C, Malchow H ym. Postoperative recurrence of Crohn's disease in relation to radicality of operation and sulfasalazine prophylaxis: a multicenter trial. Digestion 1989;42:224-32 «PMID: 2572495»PubMed
 61. Steinhart AH, Hemphill D, Greenberg GR. Sulfasalazine and mesalazine for the maintenance therapy of Crohn's disease: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 1994;89:2116-24 «PMID: 7977225»PubMed
 62. Caprilli R, Cottone M, Tonelli F ym. Two mesalazine regimens in the prevention of the post-operative recurrence of Crohn's disease: a pragmatic, double-blind, randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:517-23 «PMID: 12622760»PubMed
 63. Hadziselimovic F, Furlano R, Widauer JO. Long-term effect of the treatment with 5-ASA in children with IBD. Gastroenterology 2000;S76 (Abstrakti)
 64. Levine A, Milo T, Buller H ym. Consensus and controversy in the management of pediatric Crohn disease: an international survey. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;36:464-9 «PMID: 12658036»PubMed
 65. Jani N, Regueiro MD. Medical therapy for ulcerative colitis. Gastroenterol Clin North Am 2002;31:147-66 «PMID: 12122729»PubMed
 66. Cammà C, Giunta M, Rosselli M ym. Mesalamine in the maintenance treatment of Crohn's disease: a meta-analysis adjusted for confounding variables. Gastroenterology 1997;113:1465-73 «PMID: 9352848»PubMed
 67. Foster RA, Zander DS, Mergo PJ ym. Mesalamine-related lung disease: clinical, radiographic, and pathologic manifestations. Inflamm Bowel Dis 2003;9:308-15 «PMID: 14555914»PubMed
 68. Moss AC, Peppercorn MA. The risks and the benefits of mesalazine as a treatment for ulcerative colitis. Expert Opin Drug Saf 2007;6:99-107 «PMID: 17367256»PubMed
 69. Ransford RA, Langman MJ. Sulphasalazine and mesalazine: serious adverse reactions re-evaluated on the basis of suspected adverse reaction reports to the Committee on Safety of Medicines. Gut 2002;51:536-9 «PMID: 12235076»PubMed
 70. Goldstein F, DiMarino AJ Jr. Diarrhea as a side effect of mesalamine treatment for inflammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol 2000;31:60-2 «PMID: 10914779»PubMed
 71. Campieri M. New steroids and new salicylates in inflammatory bowel disease: a critical appraisal. Gut 2002;50 Suppl 3:III43-6 «PMID: 11953332»PubMed
 72. Campieri M, Ferguson A, Doe W ym. Oral budesonide is as effective as oral prednisolone in active Crohn's disease. The Global Budesonide Study Group. Gut 1997;41:209-14 «PMID: 9301500»PubMed
 73. Munkholm P, Langholz E, Davidsen M ym. Frequency of glucocorticoid resistance and dependency in Crohn's disease. Gut 1994;35:360-2 «PMID: 8150347»PubMed
 74. McKeage K, Goa KL. Budesonide (Entocort EC Capsules): a review of its therapeutic use in the management of active Crohn's disease in adults. Drugs 2002;62:2263-82 «PMID: 12381231»PubMed
 75. Kane SV, Schoenfeld P, Sandborn WJ ym. The effectiveness of budesonide therapy for Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:1509-17 «PMID: 12182751»PubMed
 76. Cortot A, Colombel JF, Rutgeerts P ym. Switch from systemic steroids to budesonide in steroid dependent patients with inactive Crohn's disease. Gut 2001;48:186-90 «PMID: 11156638»PubMed
 77. Kundhal P, Zachos M, Holmes JL ym. Controlled ileal release budesonide in pediatric Crohn disease: efficacy and effect on growth. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;33:75-80 «PMID: 11479412»PubMed
 78. Lichtenstein GR. Treatment of fistulizing Crohn's disease. Gastroenterology 2000;119:1132-47 «PMID: 11040200»PubMed
 79. Sutherland L, Singleton J, Sessions J ym. Double blind, placebo controlled trial of metronidazole in Crohn's disease. Gut 1991;32:1071-5 «PMID: 1916494»PubMed
 80. Peyrin-Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF ym. The natural history of adult Crohn's disease in population-based cohorts. Am J Gastroenterol 2010;105:289-97 «PMID: 19861953»PubMed
 81. Rutgeerts P, Vermeire S, Van Assche G. Biological therapies for inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2009;136:1182-97 «PMID: 19249397»PubMed
 82. Hanauer SB, Feagan BG, Lichtenstein GR ym. Maintenance infliximab for Crohn's disease: the ACCENT I randomised trial. Lancet 2002;359:1541-9 «PMID: 12047962»PubMed
 83. Targan SR, Hanauer SB, van Deventer SJ ym. A short-term study of chimeric monoclonal antibody cA2 to tumor necrosis factor alpha for Crohn's disease. Crohn's Disease cA2 Study Group. N Engl J Med 1997;337:1029-35 «PMID: 9321530»PubMed
 84. Rutgeerts P, D'Haens G, Targan S ym. Efficacy and safety of retreatment with anti-tumor necrosis factor antibody (infliximab) to maintain remission in Crohn's disease. Gastroenterology 1999;117:761-9 «PMID: 10500056»PubMed
 85. D'haens G, Van Deventer S, Van Hogezand R ym. Endoscopic and histological healing with infliximab anti-tumor necrosis factor antibodies in Crohn's disease: A European multicenter trial. Gastroenterology 1999;116:1029-34 «PMID: 10220494»PubMed
 86. Hanauer SB, Sandborn WJ, Rutgeerts P ym. Human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody (adalimumab) in Crohn's disease: the CLASSIC-I trial. Gastroenterology 2006;130:323-33; quiz 591 «PMID: 16472588»PubMed
 87. Sandborn WJ, Hanauer SB, Rutgeerts P ym. Adalimumab for maintenance treatment of Crohn's disease: results of the CLASSIC II trial. Gut 2007;56:1232-9 «PMID: 17299059»PubMed
 88. Colombel JF, Sandborn WJ, Rutgeerts P ym. Adalimumab for maintenance of clinical response and remission in patients with Crohn's disease: the CHARM trial. Gastroenterology 2007;132:52-65 «PMID: 17241859»PubMed
 89. Panaccione R, Colombel JF, Sandborn WJ ym. Adalimumab sustains clinical remission and overall clinical benefit after 2 years of therapy for Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:1296-309 «PMID: 20298496»PubMed
 90. Schreiber S, Rutgeerts P, Fedorak RN ym. A randomized, placebo-controlled trial of certolizumab pegol (CDP870) for treatment of Crohn's disease. Gastroenterology 2005;129:807-18 «PMID: 16143120»PubMed
 91. Sandborn WJ, Feagan BG, Stoinov S ym. Certolizumab pegol for the treatment of Crohn's disease. N Engl J Med 2007;357:228-38 «PMID: 17634458»PubMed
 92. MacDonald JK, McDonald JWD. Natalizumab for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD006097
 93. Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT ym. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:8-15 «PMID: 10896064»PubMed
 94. Markowitz J, Grancher K, Kohn N ym. A multicenter trial of 6-mercaptopurine and prednisone in children with newly diagnosed Crohn's disease. Gastroenterology 2000;119:895-902 «PMID: 11040176»PubMed
 95. Markowitz J, Grancher K, Kohn N ym. Immunomodulatory therapy for pediatric inflammatory bowel disease: changing patterns of use, 1990-2000. Am J Gastroenterol 2002;97:928-32 «PMID: 12003428»PubMed
 96. Present DH, Korelitz BI, Wisch N ym. Treatment of Crohn's disease with 6-mercaptopurine. A long-term, randomized, double-blind study. N Engl J Med 1980;302:981-7 «PMID: 6102739»PubMed
 97. Evans WE, Hon YY, Bomgaars L ym. Preponderance of thiopurine S-methyltransferase deficiency and heterozygosity among patients intolerant to mercaptopurine or azathioprine. J Clin Oncol 2001;19:2293-301 «PMID: 11304783»PubMed
 98. Rosen R, Integlia MJ, Bousvaros A. Severe pancytopenia from thiopurine methyltransferase deficiency: a preventable complication of 6-mercaptopurine therapy in children with Crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;35:695-9 «PMID: 12454589»PubMed
 99. Hindorf U, Lyrenäs E, Nilsson A ym. Monitoring of long-term thiopurine therapy among adults with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2004;39:1105-12 «PMID: 15545169»PubMed
 100. Lémann M, Mary JY, Colombel JF ym. A randomized, double-blind, controlled withdrawal trial in Crohn's disease patients in long-term remission on azathioprine. Gastroenterology 2005;128:1812-8 «PMID: 15940616»PubMed
 101. Treton X, Bouhnik Y, Mary JY ym. Azathioprine withdrawal in patients with Crohn's disease maintained on prolonged remission: a high risk of relapse. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:80-5 «PMID: 18849016»PubMed
 102. Smith MA, Irving PM, Marinaki AM ym. Review article: malignancy on thiopurine treatment with special reference to inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2010;32:119-30 «PMID: 20412066»PubMed
 103. Armstrong RG, West J, Card TR. Risk of cancer in inflammatory bowel disease treated with azathioprine: a UK population-based case-control study. Am J Gastroenterol 2010;105:1604-9 «PMID: 20104215»PubMed
 104. Long MD, Herfarth HH, Pipkin CA ym. Increased risk for non-melanoma skin cancer in patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:268-74 «PMID: 20005977»PubMed
 105. Gisbert JP, González-Lama Y, Maté J. Thiopurine-induced liver injury in patients with inflammatory bowel disease: a systematic review. Am J Gastroenterol 2007;102:1518-27 «PMID: 17391318»PubMed
 106. Nivelreuma (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009. Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 107. Lémann M, Zenjari T, Bouhnik Y ym. Methotrexate in Crohn's disease: long-term efficacy and toxicity. Am J Gastroenterol 2000;95:1730-4 «PMID: 10925976»PubMed
 108. Te HS, Schiano TD, Kuan SF ym. Hepatic effects of long-term methotrexate use in the treatment of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000;95:3150-6 «PMID: 11095334»PubMed
 109. Fournier MR, Klein J, Minuk GY ym. Changes in liver biochemistry during methotrexate use for inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2010;105:1620-6 «PMID: 20160715»PubMed
 110. Feagan BG, McDonald JW, Rochon J ym. Low-dose cyclosporine for the treatment of Crohn's disease. The Canadian Crohn's Relapse Prevention Trial Investigators. N Engl J Med 1994;330:1846-51 «PMID: 8196727»PubMed
 111. Baert FJ, D'Haens GR, Peeters M ym. Tumor necrosis factor alpha antibody (infliximab) therapy profoundly down-regulates the inflammation in Crohn's ileocolitis. Gastroenterology 1999;116:22-8 «PMID: 9869598»PubMed
 112. ten Hove T, van Montfrans C, Peppelenbosch MP ym. Infliximab treatment induces apoptosis of lamina propria T lymphocytes in Crohn's disease. Gut 2002;50:206-11 «PMID: 11788561»PubMed
 113. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Guidance on the use of infliximab for Crohn's disease. London, UK: Nice, 2002
 114. Sandborn WJ, Hanauer SB. Infliximab in the treatment of Crohn's disease: a user's guide for clinicians. Am J Gastroenterol 2002;97:2962-72 «PMID: 12492177»PubMed
 115. Louis E, Vermeire S, Rutgeerts P ym. A positive response to infliximab in Crohn disease: association with a higher systemic inflammation before treatment but not with -308 TNF gene polymorphism. Scand J Gastroenterol 2002;37:818-24 «PMID: 12190096»PubMed
 116. Colombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W ym. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn's disease. N Engl J Med 2010;362:1383-95 «PMID: 20393175»PubMed
 117. Van Assche G, Magdelaine-Beuzelin C, D'Haens G ym. Withdrawal of immunosuppression in Crohn's disease treated with scheduled infliximab maintenance: a randomized trial. Gastroenterology 2008;134:1861-8 «PMID: 18440315»PubMed
 118. Boot AM, Bouquet J, Krenning EP ym. Bone mineral density and nutritional status in children with chronic inflammatory bowel disease. Gut 1998;42:188-94 «PMID: 9536942»PubMed
 119. Baldassano R, Braegger CP, Escher JC ym. Infliximab (REMICADE) therapy in the treatment of pediatric Crohn's disease. Am J Gastroenterol 2003;98:833-8 «PMID: 12738464»PubMed
 120. Rutgeerts P, Vermeire S, Van Assche G. Predicting the response to infliximab from trough serum levels. Gut 2010;59:7-8 «PMID: 20007955»PubMed
 121. Maser EA, Villela R, Silverberg MS ym. Association of trough serum infliximab to clinical outcome after scheduled maintenance treatment for Crohn's disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1248-54 «PMID: 16931170»PubMed
 122. Colombel JF, Schwartz DA, Sandborn WJ ym. Adalimumab for the treatment of fistulas in patients with Crohn's disease. Gut 2009;58:940-8 «PMID: 19201775»PubMed
 123. Viola F, Civitelli F, Di Nardo G ym. Efficacy of adalimumab in moderate-to-severe pediatric Crohn's disease. Am J Gastroenterol 2009;104:2566-71 «PMID: 19550415»PubMed
 124. Colombel JF, Sandborn WJ, Panaccione R ym. Adalimumab safety in global clinical trials of patients with Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2009;15:1308-19 «PMID: 19434735»PubMed
 125. Lichtenstein GR, Diamond RH, Wagner CL ym. Clinical trial: benefits and risks of immunomodulators and maintenance infliximab for IBD-subgroup analyses across four randomized trials. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:210-26 «PMID: 19392858»PubMed
 126. Sandborn WJ, Hanauer SB. Antitumor necrosis factor therapy for inflammatory bowel disease: a review of agents, pharmacology, clinical results, and safety. Inflamm Bowel Dis 1999;5:119-33 «PMID: 10338381»PubMed
 127. Panés J, Gomollón F, Taxonera C ym. Crohn's disease: a review of current treatment with a focus on biologics. Drugs 2007;67:2511-37 «PMID: 18034589»PubMed
 128. Kinney T, Rawlins M, Kozarek R ym. Immunomodulators and "on demand" therapy with infliximab in Crohn's disease: clinical experience with 400 infusions. Am J Gastroenterol 2003;98:608-12 «PMID: 12650795»PubMed
 129. Kugathasan S, Levy MB, Saeian K ym. Infliximab retreatment in adults and children with Crohn's disease: risk factors for the development of delayed severe systemic reaction. Am J Gastroenterol 2002;97:1408-14 «PMID: 12094858»PubMed
 130. Keane J, Gershon S, Wise RP ym. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. N Engl J Med 2001;345:1098-104 «PMID: 11596589»PubMed
 131. Gardam MA, Keystone EC, Menzies R ym. Anti-tumour necrosis factor agents and tuberculosis risk: mechanisms of action and clinical management. Lancet Infect Dis 2003;3:148-55 «PMID: 12614731»PubMed
 132. Lääkelaitos. Tiedote 8/2000
 133. Rajaratnam R, Forsell M. Biologisten reumalääkkeiden haittavaikutukset.TABU 2007;2:15-8
 134. von Tirpitz C, Klaus J, Steinkamp M ym. Therapy of osteoporosis in patients with Crohn's disease: a randomized study comparing sodium fluoride and ibandronate. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:807-16 «PMID: 12641503»PubMed
 135. Schoepfer AM, Flogerzi B, Fallegger S ym. Comparison of interferon-gamma release assay versus tuberculin skin test for tuberculosis screening in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2008;103:2799-806 «PMID: 18684188»PubMed
 136. Thomas CW Jr, Weinshenker BG, Sandborn WJ. Demyelination during anti-tumor necrosis factor alpha therapy with infliximab for Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2004;10:28-31 «PMID: 15058523»PubMed
 137. Hyrich KL, Silman AJ, Watson KD ym. Anti-tumour necrosis factor alpha therapy in rheumatoid arthritis: an update on safety. Ann Rheum Dis 2004;63:1538-43 «PMID: 15242866»PubMed
 138. Lääkelaitos. Tiedote 16/2001
 139. Guandalini S. Use of Lactobacillus-GG in paediatric Crohn's disease. Dig Liver Dis 2002;34 Suppl 2:S63-5 «PMID: 12408443»PubMed
 140. Cannon JP, Lee TA, Bolanos JT ym. Pathogenic relevance of Lactobacillus: a retrospective review of over 200 cases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005;24:31-40 «PMID: 15599646»PubMed
 141. Fujimori S, Tatsuguchi A, Gudis K ym. High dose probiotic and prebiotic cotherapy for remission induction of active Crohn's disease. J Gastroenterol Hepatol 2007;22:1199-204 «PMID: 17688660»PubMed
 142. Favier C, Neut C, Mizon C ym. Fecal beta-D-galactosidase production and Bifidobacteria are decreased in Crohn's disease. Dig Dis Sci 1997;42:817-22 «PMID: 9125655»PubMed
 143. Malin M, Suomalainen H, Saxelin M ym. Promotion of IgA immune response in patients with Crohn's disease by oral bacteriotherapy with Lactobacillus GG. Ann Nutr Metab 1996;40:137-45 «PMID: 8862696»PubMed
 144. Butterworth AD, Thomas AG, Akobeng AK. Probiotics for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD006634 «PMID: 18646162»PubMed
 145. Rolfe VE, Fortun PJ, Hawkey CJ, Bath-Hextall FJ. Probiotics for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD004826 «PMID: 17054217»PubMed
 146. Doherty G, Bennett G, Patil S ym. Interventions for prevention of post-operative recurrence of Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD006873 «PMID: 19821389»PubMed
 147. Hanai H, Watanabe F, Takeuchi K ym. Leukocyte adsorptive apheresis for the treatment of active ulcerative colitis: a prospective, uncontrolled, pilot study. Clin Gastroenterol Hepatol 2003;1:28-35 «PMID: 15017514»PubMed
 148. Ruuska T, Wewer V, Lindgren F ym. Granulocyte-monocyte adsorptive apheresis in pediatric inflammatory bowel disease: results, practical issues, safety, and future perspectives. Inflamm Bowel Dis 2009;15:1049-54 «PMID: 19137602»PubMed
 149. Lindberg A, Eberhardson M, Karlsson M ym. Long-term follow-up with Granulocyte and Monocyte Apheresis re-treatment in patients with chronically active inflammatory bowel disease. BMC Gastroenterol 2010;10:73 «PMID: 20604939»PubMed
 150. Verma S, Kirkwood B, Brown S ym. Oral nutritional supplementation is effective in the maintenance of remission in Crohn's disease. Dig Liver Dis 2000;32:769-74 «PMID: 11215556»PubMed
 151. Teahon K, Bjarnason I, Pearson M ym. Ten years' experience with an elemental diet in the management of Crohn's disease. Gut 1990;31:1133-7 «PMID: 2083858»PubMed
 152. Rigaud D, Cosnes J, Le Quintrec Y ym. Controlled trial comparing two types of enteral nutrition in treatment of active Crohn's disease: elemental versus polymeric diet. Gut 1991;32:1492-7 «PMID: 1773955»PubMed
 153. Yamamoto T, Nakahigashi M, Umegae S ym. Impact of long-term enteral nutrition on clinical and endoscopic recurrence after resection for Crohn's disease: A prospective, non-randomized, parallel, controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:67-72 «PMID: 17229221»PubMed
 154. Stokes MA. Crohn's disease and nutrition. Br J Surg 1992;79:391-4 «PMID: 1596715»PubMed
 155. Royall D, Greenberg GR, Allard JP ym. Total enteral nutrition support improves body composition of patients with active Crohn's disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:95-9 «PMID: 7609287»PubMed
 156. Gasche C, Lomer MC, Cavill I ym. Iron, anaemia, and inflammatory bowel diseases. Gut 2004;53:1190-7 «PMID: 15247190»PubMed
 157. Silvennoinen JA, Karttunen TJ, Niemelä SE ym. A controlled study of bone mineral density in patients with inflammatory bowel disease. Gut 1995;37:71-6 «PMID: 7672685»PubMed
 158. Buchman AL. Bones and Crohn's: problems and solutions. Inflamm Bowel Dis 1999;5:212-27 «PMID: 10453378»PubMed
 159. Dear KL, Compston JE, Hunter JO. Treatments for Crohn's disease that minimise steroid doses are associated with a reduced risk of osteoporosis. Clin Nutr 2001;20:541-6 «PMID: 11884003»PubMed
 160. Haderslev KV, Tjellesen L, Sorensen HA ym. Alendronate increases lumbar spine bone mineral density in patients with Crohn's disease. Gastroenterology 2000;119:639-46 «PMID: 10982756»PubMed
 161. Scott EM, Gaywood I, Scott BB. Guidelines for osteoporosis in coeliac disease and inflammatory bowel disease. British Society of Gastroenterology. Gut 2000;46 Suppl 1:i1-8 «PMID: 10647595»PubMed
 162. Paganelli M, Albanese C, Borrelli O ym. Inflammation is the main determinant of low bone mineral density in pediatric inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2007;13:416-23 «PMID: 17206686»PubMed
 163. Walther F, Fusch C, Radke M ym. Osteoporosis in pediatric patients suffering from chronic inflammatory bowel disease with and without steroid treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43:42-51 «PMID: 16819376»PubMed
 164. Semeao EJ, Jawad AF, Stouffer NO ym. Risk factors for low bone mineral density in children and young adults with Crohn's disease. J Pediatr 1999;135:593-600 «PMID: 10547248»PubMed
 165. Cosnes J, Beaugerie L, Carbonnel F ym. Smoking cessation and the course of Crohn's disease: an intervention study. Gastroenterology 2001;120:1093-9 «PMID: 11266373»PubMed
 166. Cosnes J, Carbonnel F, Beaugerie L ym. Effects of cigarette smoking on the long-term course of Crohn's disease. Gastroenterology 1996;110:424-31 «PMID: 8566589»PubMed
 167. Russel MG, Volovics A, Schoon EJ ym. Inflammatory bowel disease: is there any relation between smoking status and disease presentation? European Collaborative IBD Study Group. Inflamm Bowel Dis 1998;4:182-6 «PMID: 9741019»PubMed
 168. Yamamoto T, Keighley MR. Smoking and disease recurrence after operation for Crohn's disease. Br J Surg 2000;87:398-404 «PMID: 10759731»PubMed
 169. Yamamoto T, Keighley MR. The association of cigarette smoking with a high risk of recurrence after ileocolonic resection for ileocecal Crohn's disease. Surg Today 1999;29:579-80 «PMID: 10385380»PubMed
 170. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006. Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi.
 171. Fazio VW, Wu JS. Surgical therapy for Crohn's disease of the colon and rectum. Surg Clin North Am 1997;77:197-210 «PMID: 9092110»PubMed
 172. Andersson P, Olaison G, Hallböök O ym. Segmental resection or subtotal colectomy in Crohn's colitis? Dis Colon Rectum 2002;45:47-53 «PMID: 11786764»PubMed
 173. Panis Y, Poupard B, Nemeth J ym. Ileal pouch/anal anastomosis for Crohn's disease. Lancet 1996;347:854-7 «PMID: 8622390»PubMed
 174. Morpurgo E, Petras R, Kimberling J ym. Characterization and clinical behavior of Crohn's disease initially presenting predominantly as colitis. Dis Colon Rectum 2003;46:918-24 «PMID: 12847366»PubMed
 175. Post S, Herfarth C, Böhm E ym. The impact of disease pattern, surgical management, and individual surgeons on the risk for relaparotomy for recurrent Crohn's disease. Ann Surg 1996;223:253-60 «PMID: 8604905»PubMed
 176. Borley NR, Mortensen NJ, Chaudry MA ym. Recurrence after abdominal surgery for Crohn's disease: relationship to disease site and surgical procedure. Dis Colon Rectum 2002;45:377-83 «PMID: 12068198»PubMed
 177. Goligher JC. The outcome of excisional operations for primary and recurrent Crohn's disease of the large intestine. Surg Gynecol Obstet 1979;148:1-8 «PMID: 758689»PubMed
 178. Ritchie JK. The results of surgery for large bowel Crohn's disease. Ann R Coll Surg Engl 1990;72:155-7 «PMID: 2357033»PubMed
 179. Sartor RB. Postoperative recurrence of Crohn's disease: the enemy is within the fecal stream. Gastroenterology 1998;114:398-400 «PMID: 9453501»PubMed
 180. Rutgeerts P, Geboes K, Vantrappen G ym. Predictability of the postoperative course of Crohn's disease. Gastroenterology 1990;99:956-63 «PMID: 2394349»PubMed
 181. Olaison G, Smedh K, Sjödahl R. Natural course of Crohn's disease after ileocolic resection: endoscopically visualised ileal ulcers preceding symptoms. Gut 1992;33:331-5 «PMID: 1568651»PubMed
 182. Sachar DB. The problem of postoperative recurrence of Crohn's disease. Med Clin North Am 1990;74:183-8 «PMID: 2404175»PubMed
 183. Halme LE. Results of surgical treatment of patients with Crohn's disease. Ann Chir Gynaecol 1992;81:277-83 «PMID: 1456703»PubMed
 184. Erkelens GW, van Deventer SJ. Endoscopic treatment of strictures in Crohn's disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004;18:201-7 «PMID: 15123092»PubMed
 185. Lee SD, Cohen RD. Endoscopy in inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2002;31:119-32 «PMID: 12122727»PubMed
 186. Sandborn WJ, Feagan BG, Hanauer SB ym. A review of activity indices and efficacy endpoints for clinical trials of medical therapy in adults with Crohn's disease. Gastroenterology 2002;122:512-30 «PMID: 11832465»PubMed
 187. Hyams JS, Ferry GD, Mandel FS ym. Development and validation of a pediatric Crohn's disease activity index. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1991;12:439-47 «PMID: 1678008»PubMed
 188. D'Haens G, Baert F, van Assche G ym. Early combined immunosuppression or conventional management in patients with newly diagnosed Crohn's disease: an open randomised trial. Lancet 2008;371:660-7 «PMID: 18295023»PubMed
 189. Regueiro M, Schraut W, Baidoo L ym. Infliximab prevents Crohn's disease recurrence after ileal resection. Gastroenterology 2009;136:441-50.e1; quiz 716 «PMID: 19109962»PubMed
 190. Collins KL, Kelly TJ. Effects of T antigen and replication protein A on the initiation of DNA synthesis by DNA polymerase alpha-primase. Mol Cell Biol 1991;11:2108-15 «PMID: 1848671»PubMed
 191. Sandborn WJ, Fazio VW, Feagan BG ym. AGA technical review on perianal Crohn's disease. Gastroenterology 2003;125:1508-30 «PMID: 14598268»PubMed
 192. Alexander-Williams J, Buchmann P. Perianal Crohn's disease. World J Surg 1980;4:203-8 «PMID: 7405258»PubMed
 193. Halme L, Sainio AP. Factors related to frequency, type, and outcome of anal fistulas in Crohn's disease. Dis Colon Rectum 1995;38:55-9 «PMID: 7813346»PubMed
 194. Levien DH, Gross EL, Auriemma WS. Anal Crohn's disease. Kirjassa: Surgery of the colon, rectum, and anus. Mazier WP, Levien DH ym. Philadelphia, WB Saunders 1995:971
 195. Bauer JJ, Sher ME, Jaffin H ym. Transvaginal approach for repair of rectovaginal fistulae complicating Crohn's disease. Ann Surg 1991;213:151-8 «PMID: 1992942»PubMed
 196. Makowiec F, Jehle EC, Becker HD ym. Clinical course after transanal advancement flap repair of perianal fistula in patients with Crohn's disease. Br J Surg 1995;82:603-6 «PMID: 7613925»PubMed
 197. Marchesa P, Hull TL, Fazio VW. Advancement sleeve flaps for treatment of severe perianal Crohn's disease. Br J Surg 1998;85:1695-8 «PMID: 9876077»PubMed
 198. de Parades V, Far HS, Etienney I ym. Seton drainage and fibrin glue injection for complex anal fistulas. Colorectal Dis 2010;12:459-63 «PMID: 19210300»PubMed
 199. Grimaud JC, Munoz-Bongrand N, Siproudhis L ym. Fibrin glue is effective healing perianal fistulas in patients with Crohn's disease. Gastroenterology 2010;138:2275-81, 2281.e1 «PMID: 20178792»PubMed
 200. Williamson PR, Hellinger MD, Larach SW ym. Twenty-year review of the surgical management of perianal Crohn's disease. Dis Colon Rectum 1995;38:389-92 «PMID: 7720446»PubMed
 201. Devon KM, Brown CJ, Burnstein M ym. Cancer of the anus complicating perianal Crohn's disease. Dis Colon Rectum 2009;52:211-6 «PMID: 19279414»PubMed
 202. van Hogezand RA, Witte AM, Veenendaal RA ym. Proximal Crohn's disease: review of the clinicopathologic features and therapy. Inflamm Bowel Dis 2001;7:328-37 «PMID: 11720325»PubMed
 203. Miehsler W, Püspök A, Oberhuber T ym. Impact of different therapeutic regimens on the outcome of patients with Crohn's disease of the upper gastrointestinal tract. Inflamm Bowel Dis 2001;7:99-105 «PMID: 11383598»PubMed
 204. Heller T, James SP, Drachenberg C ym. Treatment of severe esophageal Crohn's disease with infliximab. Inflamm Bowel Dis 1999;5:279-82 «PMID: 10579121»PubMed
 205. Fefferman DS, Shah SA, Alsahlil M ym. Successful treatment of refractory esophageal Crohn's disease with infliximab. Dig Dis Sci 2001;46:1733-5 «PMID: 11508675»PubMed
 206. Casson DH, Eltumi M, Tomlin S ym. Topical tacrolimus may be effective in the treatment of oral and perineal Crohn's disease. Gut 2000;47:436-40 «PMID: 10940284»PubMed
 207. Otake K, Uchida K, Inoue M ym. Successful treatment with topical 5-aminosalicylic acid ointment and spray of refractory oral and pharyngeal ulcerations in a child with Crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007;44:378-81 «PMID: 17325561»PubMed
 208. Steinlauf AF, Present DH. Medical management of the pregnant patient with inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2004;33:361-85, xi «PMID: 15177544»PubMed
 209. Diav-Citrin O, Park YH, Veerasuntharam G ym. The safety of mesalamine in human pregnancy: a prospective controlled cohort study. Gastroenterology 1998;114:23-8 «PMID: 9428214»PubMed
 210. Francella A, Dyan A, Bodian C ym. The safety of 6-mercaptopurine for childbearing patients with inflammatory bowel disease: a retrospective cohort study. Gastroenterology 2003;124:9-17 «PMID: 12512024»PubMed
 211. Moskovitz DN, Bodian C, Chapman ML ym. The effect on the fetus of medications used to treat pregnant inflammatory bowel-disease patients. Am J Gastroenterol 2004;99:656-61 «PMID: 15089898»PubMed
 212. Teruel C, López-San Román A, Bermejo F ym. Outcomes of pregnancies fathered by inflammatory bowel disease patients exposed to thiopurines. Am J Gastroenterol 2010;105:2003-8 «PMID: 20700117»PubMed
 213. Connell W, Miller A. Treating inflammatory bowel disease during pregnancy: risks and safety of drug therapy. Drug Saf 1999;21:311-23 «PMID: 10514022»PubMed
 214. Saha MT, Ruuska T, Laippala P ym. Growth of prepubertal children with inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998;26:310-4 «PMID: 9523867»PubMed
 215. Griffiths AM, Alemayehu E, Sherman P. Clinical features of gastroduodenal Crohn's disease in adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1989;8:166-71 «PMID: 2709248»PubMed
 216. Vasseur F, Gower-Rousseau C, Vernier-Massouille G ym. Nutritional status and growth in pediatric Crohn's disease: a population-based study. Am J Gastroenterol 2010;105:1893-900 «PMID: 20145606»PubMed
 217. Chong SK, Blackshaw AJ, Boyle S ym. Histological diagnosis of chronic inflammatory bowel disease in childhood. Gut 1985;26:55-9 «PMID: 3965368»PubMed
 218. Zachos M, Tondeur M, Griffiths AM. Enteral nutritional therapy for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD000542 «PMID: 17253452»PubMed
 219. Day AS, Whitten KE, Lemberg DA ym. Exclusive enteral feeding as primary therapy for Crohn's disease in Australian children and adolescents: a feasible and effective approach. J Gastroenterol Hepatol 2006;21:1609-14 «PMID: 16928225»PubMed
 220. Ruuska T, Savilahti E, Mäki M ym. Exclusive whole protein enteral diet versus prednisolone in the treatment of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;19:175-80 «PMID: 7815239»PubMed
 221. Belli DC, Seidman E, Bouthillier L ym. Chronic intermittent elemental diet improves growth failure in children with Crohn's disease. Gastroenterology 1988;94:603-10 «PMID: 3123302»PubMed
 222. Friedman S, Rubin PH, Bodian C ym. Screening and surveillance colonoscopy in chronic Crohn's colitis. Gastroenterology 2001;120:820-6 «PMID: 11231935»PubMed
 223. Achkar JP, Hanauer SB. Medical therapy to reduce postoperative Crohn's disease recurrence. Am J Gastroenterol 2000;95:1139-46 «PMID: 10811318»PubMed
 224. Akobeng AK, Gardener E. Oral 5-aminosalicylic acid for maintenance of medically-induced remission in Crohn's Disease. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD003715 «PMID: 15674913»PubMed
 225. Akobeng AK, Thomas AG. Enteral nutrition for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD005984 «PMID: 17636816»PubMed
 226. Alexander-Williams J, Fielding JF, Cooke WT. A comparison of results of excision and bypass for ileal Crohn's disease. Gut 1972;13:973-5 «PMID: 4652041»PubMed
 227. Alfadhli AA, McDonald JW, Feagan BG. Methotrexate for induction of remission in refractory Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2005;1:CD003459 «PMID: 15674908»PubMed
 228. Ardizzone S, Bollani S, Manzionna G ym. Comparison between methotrexate and azathioprine in the treatment of chronic active Crohn's disease: a randomised, investigator-blind study. Dig Liver Dis 2003;35:619-27 «PMID: 14563183»PubMed
 229. Ardizzone S, Maconi G, Sampietro GM ym. Azathioprine and mesalamine for prevention of relapse after conservative surgery for Crohn's disease. Gastroenterology 2004;127:730-40 «PMID: 15362028»PubMed
 230. Arora S, Katkov W, Cooley J ym. Methotrexate in Crohn's disease: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hepatogastroenterology 1999;46:1724-9 «PMID: 10430331»PubMed
 231. Baert F, Moortgat L, Van Assche G ym. Mucosal healing predicts sustained clinical remission in patients with early-stage Crohn's disease. Gastroenterology 2010;138:463-8; quiz e10-1 «PMID: 19818785»PubMed
 232. Beaugerie L, Brousse N, Bouvier AM ym. Lymphoproliferative disorders in patients receiving thiopurines for inflammatory bowel disease: a prospective observational cohort study. Lancet 2009;374:1617-25 «PMID: 19837455»PubMed
 233. Beaugerie L, Seksik P, Nion-Larmurier I ym. Predictors of Crohn's disease. Gastroenterology 2006;130:650-6 «PMID: 16530505»PubMed
 234. Behm BW, Bickston SJ. Tumor necrosis factor-alpha antibody for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD006893 «PMID: 18254120»PubMed
 235. Benchimol EI, Seow CH, Otley AR ym. Budesonide for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD002913 «PMID: 19160212»PubMed
 236. Borrelli O, Cordischi L, Cirulli M ym. Polymeric diet alone versus corticosteroids in the treatment of active pediatric Crohn's disease: a randomized controlled open-label trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:744-53 «PMID: 16682258»PubMed
 237. Brynskov J, Freund L, Rasmussen SN ym. A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of cyclosporine therapy in active chronic Crohn's disease. N Engl J Med 1989;321:845-50 «PMID: 2671739»PubMed
 238. Candy S, Wright J, Gerber M ym. A controlled double blind study of azathioprine in the management of Crohn's disease. Gut 1995;37:674-8 «PMID: 8549944»PubMed
 239. Connell WR, Kamm MA, Dickson M ym. Long-term neoplasia risk after azathioprine treatment in inflammatory bowel disease. Lancet 1994;343:1249-52 «PMID: 7910274»PubMed
 240. Cottone M, Orlando A, Viscido A ym. Review article: prevention of postsurgical relapse and recurrence in Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2003;17 Suppl 2:38-42 «PMID: 12786611»PubMed
 241. Cottone M, Rosselli M, Orlando A ym. Smoking habits and recurrence in Crohn's disease. Gastroenterology 1994;106:643-8 «PMID: 8119535»PubMed
 242. D'Haens GR, Vermeire S, Van Assche G ym. Therapy of metronidazole with azathioprine to prevent postoperative recurrence of Crohn's disease: a controlled randomized trial. Gastroenterology 2008;135:1123-9 «PMID: 18727929»PubMed
 243. Duepree HJ, Senagore AJ, Delaney CP ym. Advantages of laparoscopic resection for ileocecal Crohn's disease. Dis Colon Rectum 2002;45:605-10 «PMID: 12004208»PubMed
 244. Dziechciarz P, Horvath A, Shamir R ym. Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn's disease in children. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:795-806 «PMID: 17767463»PubMed
 245. Egan LJ, Sandborn WJ, Tremaine WJ. Clinical outcome following treatment of refractory inflammatory and fistulizing Crohn's disease with intravenous cyclosporine. Am J Gastroenterol 1998;93:442-8 «PMID: 9517654»PubMed
 246. Escher JC, European Collaborative Research Group on Budesonide in Paediatric IBD. Budesonide versus prednisolone for the treatment of active Crohn's disease in children: a randomized, double-blind, controlled, multicentre trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:47-54 «PMID: 15095852»PubMed
 247. Ewe K, Böttger T, Buhr HJ ym. Low-dose budesonide treatment for prevention of postoperative recurrence of Crohn's disease: a multicentre randomized placebo-controlled trial. German Budesonide Study Group. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999;11:277-82 «PMID: 10333200»PubMed
 248. Ewe K, Press AG, Singe CC ym. Azathioprine combined with prednisolone or monotherapy with prednisolone in active Crohn's disease. Gastroenterology 1993;105:367-72 «PMID: 8335191»PubMed
 249. Farrell RJ, Ang Y, Kileen P ym. Increased incidence of non-Hodgkin's lymphoma in inflammatory bowel disease patients on immunosuppressive therapy but overall risk is low. Gut 2000;47:514-9 «PMID: 10986211»PubMed
 250. Fasth S, Hellberg R, Hultén L ym. Early complications after surgical treatment for Crohn's disease with particular reference to factors affecting their development. Acta Chir Scand 1980;146:519-26 «PMID: 7223290»PubMed
 251. Feagan BG, Fedorak RN, Irvine EJ ym. A comparison of methotrexate with placebo for the maintenance of remission in Crohn's disease. North American Crohn's Study Group Investigators. N Engl J Med 2000;342:1627-32 «PMID: 10833208»PubMed
 252. Feagan BG, Rochon J, Fedorak RN ym. Methotrexate for the treatment of Crohn's disease. The North American Crohn's Study Group Investigators. N Engl J Med 1995;332:292-7 «PMID: 7816064»PubMed
 253. Fraser AG, Orchard TR, Robinson EM ym. Long-term risk of malignancy after treatment of inflammatory bowel disease with azathioprine. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:1225-32 «PMID: 12144571»PubMed
 254. Gassull MA, Fernández-Bañares F, Cabré E ym. Fat composition may be a clue to explain the primary therapeutic effect of enteral nutrition in Crohn's disease: results of a double blind randomised multicentre European trial. Gut 2002;51:164-8 «PMID: 12117873»PubMed
 255. Giaffer MH, North G, Holdsworth CD. Controlled trial of polymeric versus elemental diet in treatment of active Crohn's disease. Lancet 1990;335:816-9 «PMID: 1969560»PubMed
 256. Gisbert JP, Gomollón F, Maté J ym. Role of 5-aminosalicylic acid (5-ASA) in treatment of inflammatory bowel disease: a systematic review. Dig Dis Sci 2002;47:471-88 «PMID: 11911332»PubMed
 257. González-Huix F, de León R, Fernández-Bañares F ym. Polymeric enteral diets as primary treatment of active Crohn's disease: a prospective steroid controlled trial. Gut 1993;34:778-82 «PMID: 8314510»PubMed
 258. Greenstein AJ, Sachar DB, Smith H ym. A comparison of cancer risk in Crohn's disease and ulcerative colitis. Cancer 1981;48:2742-5 «PMID: 7306930»PubMed
 259. Hamilton SR, Reese J, Pennington L ym. The role of resection margin frozen section in the surgical management of Crohn's disease. Surg Gynecol Obstet 1985;160:57-62 «PMID: 3964965»PubMed
 260. Hanauer SB, Korelitz BI, Rutgeerts P ym. Postoperative maintenance of Crohn's disease remission with 6-mercaptopurine, mesalamine, or placebo: a 2-year trial. Gastroenterology 2004;127:723-9 «PMID: 15362027»PubMed
 261. Hassard PV, Vasiliauskas EA, Kam LY ym. Efficacy of mycophenolate mofetil in patients failing 6-mercaptopurine or azathioprine therapy for Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2000;6:16-20 «PMID: 10701145»PubMed
 262. Hellers G, Cortot A, Jewell D ym. Oral budesonide for prevention of postsurgical recurrence in Crohn's disease. The IOIBD Budesonide Study Group. Gastroenterology 1999;116:294-300 «PMID: 9922309»PubMed
 263. Herfarth H, Tjaden C, Lukas M ym. Adverse events in clinical trials with azathioprine and mesalamine for prevention of postoperative recurrence of Crohn's disease. Gut 2006;55:1525-6 «PMID: 16966711»PubMed
 264. Heuman R, Boeryd B, Bolin T ym. The influence of disease at the margin of resection on the outcome of Crohn's disease. Br J Surg 1983;70:519-21 «PMID: 6616154»PubMed
 265. Hyams J, Crandall W, Kugathasan S ym. Induction and maintenance infliximab therapy for the treatment of moderate-to-severe Crohn's disease in children. Gastroenterology 2007;132:863-73; quiz 1165-6 «PMID: 17324398»PubMed
 266. Hyams JS, Markowitz J, Wyllie R. Use of infliximab in the treatment of Crohn's disease in children and adolescents. J Pediatr 2000;137:192-6 «PMID: 10931411»PubMed
 267. Jewell DP, Lennard-Jones JE, Lowes J ym. Oral cyclosporine for chronic active Crohn's disease: A multi-centre controlled trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 1994;6:499-505
 268. Jones VA, Dickinson RJ, Workman E ym. Crohn's disease: maintenance of remission by diet. Lancet 1985;2:177-80 «PMID: 2862371»PubMed
 269. Kandiel A, Fraser AG, Korelitz BI ym. Increased risk of lymphoma among inflammatory bowel disease patients treated with azathioprine and 6-mercaptopurine. Gut 2005;54:1121-5 «PMID: 16009685»PubMed
 270. Kinlen LJ. Incidence of cancer in rheumatoid arthritis and other disorders after immunosuppressive treatment. Am J Med 1985;78:44-9 «PMID: 3970040»PubMed
 271. Klein M, Binder HJ, Mitchell M ym. Treatment of Crohn's disease with azathioprine: a controlled evaluation. Gastroenterology 1974;66:916-22 «PMID: 4597093»PubMed
 272. Kobayashi K, Katsumata T, Yokoyama K ym. [A randomized controlled study of total parenteral nutrition and enteral nutrition by elemental and polymeric diet as primary therapy in active phase of Crohn's disease]. Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi 1998;95:1212-21 «PMID: 9852724»PubMed
 273. Korelitz BI, Mirsky FJ, Fleisher MR ym. Malignant neoplasms subsequent to treatment of inflammatory bowel disease with 6-mercaptopurine. Am J Gastroenterol 1999;94:3248-53 «PMID: 10566724»PubMed
 274. Kugathasan S, Werlin SL, Martinez A ym. Prolonged duration of response to infliximab in early but not late pediatric Crohn's disease. Am J Gastroenterol 2000;95:3189-94 «PMID: 11095340»PubMed
 275. Levine A, Weizman Z, Broide E ym. A comparison of budesonide and prednisone for the treatment of active pediatric Crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;36:248-52 «PMID: 12548062»PubMed
 276. Lewis JD, Bilker WB, Brensinger C ym. Inflammatory bowel disease is not associated with an increased risk of lymphoma. Gastroenterology 2001;121:1080-7 «PMID: 11677199»PubMed
 277. Lindor KD, Fleming CR, Burnes JU ym. A randomized prospective trial comparing a defined formula diet, corticosteroids, and a defined formula diet plus corticosteroids in active Crohn's disease. Mayo Clin Proc 1992;67:328-33 «PMID: 1548947»PubMed
 278. Lochs H, Steinhardt HJ, Klaus-Wentz B ym. Comparison of enteral nutrition and drug treatment in active Crohn's disease. Results of the European Cooperative Crohn's Disease Study. IV. Gastroenterology 1991;101:881-8 «PMID: 1679736»PubMed
 279. Malchow H, Ewe K, Brandes JW ym. European Cooperative Crohn's Disease Study (ECCDS): results of drug treatment. Gastroenterology 1984;86:249-66 «PMID: 6140202»PubMed
 280. Malchow H, Steinhardt HJ, Lorenz-Meyer H ym. Feasibility and effectiveness of a defined-formula diet regimen in treating active Crohn's disease. European Cooperative Crohn's Disease Study III. Scand J Gastroenterol 1990;25:235-44 «PMID: 1969678»PubMed
 281. Mansfield JC, Giaffer MH, Holdsworth CD. Controlled trial of oligopeptide versus amino acid diet in treatment of active Crohn's disease. Gut 1995;36:60-6 «PMID: 7890238»PubMed
 282. Mantzaris GJ, Christidou A, Sfakianakis M ym. Azathioprine is superior to budesonide in achieving and maintaining mucosal healing and histologic remission in steroid-dependent Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2009;15:375-82 «PMID: 19009634»PubMed
 283. Martín-de-Carpi J, Pociello N, Varea V. Long-term efficacy of adalimumab in paediatric Crohn's disease patients naïve to other anti-TNF therapies. J Crohns Colitis 2010;4:594-8 «PMID: 21122566»PubMed
 284. Maté-Jiménez J, Hermida C, Cantero-Perona J ym. 6-mercaptopurine or methotrexate added to prednisone induces and maintains remission in steroid-dependent inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000;12:1227-33 «PMID: 11111780»PubMed
 285. McDonald JW, Feagan BG, Jewell D ym. Cyclosporine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000297 «PMID: 15846602»PubMed
 286. Middleton SJ, Rucker JT, Kirby GA ym. Long-chain triglycerides reduce the efficacy of enteral feeds in patients with active Crohn's disease. Clin Nutr 1995;14:229-36 «PMID: 16843936»PubMed
 287. Miehsler W, Reinisch W, Moser G ym. Is mycophenolate mofetil an effective alternative in azathioprine-intolerant patients with chronic active Crohn's disease? Am J Gastroenterol 2001;96:782-7 «PMID: 11280551»PubMed
 288. Milsom JW, Hammerhofer KA, Böhm B ym. Prospective, randomized trial comparing laparoscopic vs. conventional surgery for refractory ileocolic Crohn's disease. Dis Colon Rectum 2001;44:1-8; discussion 8-9 «PMID: 11805557»PubMed
 289. Modigliani R, Mary JY, Simon JF ym. Clinical, biological, and endoscopic picture of attacks of Crohn's disease. Evolution on prednisolone. Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires Digestives. Gastroenterology 1990;98:811-8 «PMID: 2179031»PubMed
 290. Msika S, Iannelli A, Deroide G ym. Can laparoscopy reduce hospital stay in the treatment of Crohn's disease? Dis Colon Rectum 2001;44:1661-6 «PMID: 11711739»PubMed
 291. Neurath MF, Wanitschke R, Peters M ym. Randomised trial of mycophenolate mofetil versus azathioprine for treatment of chronic active Crohn's disease. Gut 1999;44:625-8 «PMID: 10205197»PubMed
 292. Nos P, Hinojosa J, Aguilera V ym. [Azathioprine and 5-ASA in the prevention of postoperative recurrence of Crohn's disease]. Gastroenterol Hepatol 2000;23:374-8 «PMID: 11227650»PubMed
 293. O'Donoghue DP, Dawson AM, Powell-Tuck J ym. Double-blind withdrawal trial of azathioprine as maintenance treatment for Crohn's disease. Lancet 1978;2:955-7 «PMID: 81986»PubMed
 294. Oren R, Moshkowitz M, Odes S ym. Methotrexate in chronic active Crohn's disease: a double-blind, randomized, Israeli multicenter trial. Am J Gastroenterol 1997;92:2203-9 «PMID: 9399753»PubMed
 295. Park RH, Galloway A, Danesh BJ ym. Double-blind controlled trial of elemental and polymeric diets as primary therapy in active Crohn’s disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 1991;32:1492-7
 296. Patel V, Macdonald JK, McDonald JW ym. Methotrexate for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD006884 «PMID: 19821390»PubMed
 297. Prefontaine E, Macdonald JK, Sutherland LR. Azathioprine or 6-mercaptopurine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD000545 «PMID: 20556747»PubMed
 298. Prefontaine E, Sutherland LR, Macdonald JK ym. Azathioprine or 6-mercaptopurine for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD000067 «PMID: 19160175»PubMed
 299. Present DH, Lichtiger S. Efficacy of cyclosporine in treatment of fistula of Crohn's disease. Dig Dis Sci 1994;39:374-80 «PMID: 8313821»PubMed
 300. Present DH, Rutgeerts P, Targan S ym. Infliximab for the treatment of fistulas in patients with Crohn's disease. N Engl J Med 1999;340:1398-405 «PMID: 10228190»PubMed
 301. Raouf AH, Hildrey V, Daniel J ym. Enteral feeding as sole treatment for Crohn's disease: controlled trial of whole protein v amino acid based feed and a case study of dietary challenge. Gut 1991;32:702-7 «PMID: 1905672»PubMed
 302. Rasmussen SN, Lauritsen K, Tage-Jensen U ym. 5-Aminosalicylic acid in the treatment of Crohn's disease. A 16-week double-blind, placebo-controlled, multicentre study with Pentasa. Scand J Gastroenterol 1987;22:877-83 «PMID: 3313678»PubMed
 303. Reese GE, Nanidis T, Borysiewicz C ym. The effect of smoking after surgery for Crohn's disease: a meta-analysis of observational studies. Int J Colorectal Dis 2008;23:1213-21 «PMID: 18762954»PubMed
 304. Reinisch W, Angelberger S, Petritsch W ym. Azathioprine versus mesalazine for prevention of postoperative clinical recurrence in patients with Crohn's disease with endoscopic recurrence: efficacy and safety results of a randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Gut 2010;59:752-9 «PMID: 20551460»PubMed
 305. Rhodes J, Bainton D, Beck P ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:1273-6 «PMID: 4143532»PubMed
 306. Riello L, Talbotec C, Garnier-Lengliné H ym. Tolerance and efficacy of azathioprine in pediatric Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2011;[Epub ahead of print] «PMID: 21234908»PubMed
 307. Riordan AM, Hunter JO, Cowan RE ym. Treatment of active Crohn's disease by exclusion diet: East Anglian multicentre controlled trial. Lancet 1993;342:1131-4 «PMID: 7901473»PubMed
 308. Rosenberg JL, Levin B, Wall AJ ym. A controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Am J Dig Dis 1975;20:721-6 «PMID: 1098449»PubMed
 309. Rosh JR, Lerer T, Markowitz J ym. Retrospective Evaluation of the Safety and Effect of Adalimumab Therapy (RESEAT) in pediatric Crohn's disease. Am J Gastroenterol 2009;104:3042-9 «PMID: 19724267»PubMed
 310. Royall D, Jeejeebhoy KN, Baker JP ym. Comparison of amino acid v peptide based enteral diets in active Crohn's disease: clinical and nutritional outcome. Gut 1994;35:783-7 «PMID: 8020806»PubMed
 311. Rutgeerts P, Löfberg R, Malchow H ym. A comparison of budesonide with prednisolone for active Crohn's disease. N Engl J Med 1994;331:842-5 «PMID: 8078530»PubMed
 312. Sakurai T, Matsui T, Yao T ym. Short-term efficacy of enteral nutrition in the treatment of active Crohn's disease: a randomized, controlled trial comparing nutrient formulas. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2002;26:98-103 «PMID: 11871742»PubMed
 313. Sandborn WJ, Present DH, Isaacs KL ym. Tacrolimus for the treatment of fistulas in patients with Crohn's disease: a randomized, placebo-controlled trial. Gastroenterology 2003;125:380-8 «PMID: 12891539»PubMed
 314. Sandborn WJ, Rutgeerts P, Enns R ym. Adalimumab induction therapy for Crohn disease previously treated with infliximab: a randomized trial. Ann Intern Med 2007;146:829-38 «PMID: 17470824»PubMed
 315. Sands BE, Anderson FH, Bernstein CN ym. Infliximab maintenance therapy for fistulizing Crohn's disease. N Engl J Med 2004;350:876-85 «PMID: 14985485»PubMed
 316. Schnitzler F, Fidder H, Ferrante M ym. Mucosal healing predicts long-term outcome of maintenance therapy with infliximab in Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2009;15:1295-301 «PMID: 19340881»PubMed
 317. Schreiber S, Khaliq-Kareemi M, Lawrance IC ym. Maintenance therapy with certolizumab pegol for Crohn's disease. N Engl J Med 2007;357:239-50 «PMID: 17634459»PubMed
 318. Scribano ML, Prantera C. Review article: medical treatment of active Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16 Suppl 4:35-9 «PMID: 12047258»PubMed
 319. Solberg IC, Vatn MH, Høie O ym. Clinical course in Crohn's disease: results of a Norwegian population-based ten-year follow-up study. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:1430-8 «PMID: 18054751»PubMed
 320. Stange EF, Modigliani R, Peña AS ym. European trial of cyclosporine in chronic active Crohn's disease: a 12-month study. The European Study Group. Gastroenterology 1995;109:774-82 «PMID: 7657105»PubMed
 321. Steinhart AH, Ewe K, Griffiths AM ym. Corticosteroids for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD000301 «PMID: 14583917»PubMed
 322. Stephens MC, Shepanski MA, Mamula P ym. Safety and steroid-sparing experience using infliximab for Crohn's disease at a pediatric inflammatory bowel disease center. Am J Gastroenterol 2003;98:104-11 «PMID: 12526944»PubMed
 323. Takagi S, Utsunomiya K, Kuriyama S ym. Effectiveness of an 'half elemental diet' as maintenance therapy for Crohn's disease: A randomized-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1333-40 «PMID: 17059514»PubMed
 324. Timmer A, Sutherland LR, Martin F. Oral contraceptive use and smoking are risk factors for relapse in Crohn's disease. The Canadian Mesalamine for Remission of Crohn's Disease Study Group. Gastroenterology 1998;114:1143-50 «PMID: 9618650»PubMed
 325. Ursing B, Alm T, Bárány F ym. A comparative study of metronidazole and sulfasalazine for active Crohn's disease: the cooperative Crohn's disease study in Sweden. II. Result. Gastroenterology 1982;83:550-62 «PMID: 6124474»PubMed
 326. Verma S, Brown S, Kirkwood B ym. Polymeric versus elemental diet as primary treatment in active Crohn's disease: a randomized, double-blind trial. Am J Gastroenterol 2000;95:735-9 «PMID: 10710067»PubMed
 327. Verma S, Holdsworth CD, Giaffer MH. Does adjuvant nutritional support diminish steroid dependency in Crohn disease? Scand J Gastroenterol 2001;36:383-8 «PMID: 11336163»PubMed
 328. Weedon DD, Shorter RG, Ilstrup DM ym. Crohn's disease and cancer. N Engl J Med 1973;289:1099-103 «PMID: 4754948»PubMed
 329. Willoughby JM, Beckett J, Kumar PJ ym. Controlled trial of azathioprine in Crohn's disease. Lancet 1971;2:944-7 «PMID: 4107900»PubMed
 330. Wolters FL, Russel MG, Sijbrandij J ym. Phenotype at diagnosis predicts recurrence rates in Crohn's disease. Gut 2006;55:1124-30 «PMID: 16361306»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko