Tulosta

Käytännön suositus hoidon aloittamisesta

Käypä hoito -kuvat
26.10.2015
Käypä hoito -työryhmä Parkinsonin tauti
Kuva 1. Käytännön suositus hoidon aloittamisesta. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko