Tulosta

Dementian käytösoireiden hoitomuotojen porrastus

Käypä hoito -kuvat
18.8.2016
Muistisairaudet-työryhmä
Kuva 1. Dementian käytösoireiden hoitomuotojen porrastus. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko