Elvytys
Käyvän hoidon potilasversiot |  Julkaistu: 12.09.2016   Aihepiiri(t): Anestesiologia ja tehohoito, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Käypä hoito -työryhmä Elvytys
Tulosta

Elvytys

Käyvän hoidon potilasversiot
12.9.2016
Käypä hoito -työryhmä Elvytys

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydämen pysähtymisestä elvytyksen aloittamiseen.

Tapahtumapaikalla olevan auttajan pitäisi olla elvytystaitoinen ja hänellä tulisi olla rohkeutta auttaa. Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- tai jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia.

Punaisen Ristin sivustolta osoitteesta «https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys»1 (https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys) löytyvät aikuisten, lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytykseen.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
POTILAALLE
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko