KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Crohnin tauti
Käyvän hoidon potilasversiot |  Julkaistu: 2011-05-02   Aihepiiri(t): Gastroenterologia, Kirurgia, Kuntoutus, Lastentaudit, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Kirsi Tarnanen, Airi Jussila ja Alpo Vuorio
PDF Tulosta

Crohnin tauti

Käyvän hoidon potilasversiot
2.5.2011
Kirsi Tarnanen, Airi Jussila ja Alpo Vuorio

 

Poistetaan julkaisusta 31.8.2017 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=180501»1

 

Crohnin tauti on krooninen, uusiutuva, tulehduksellinen suolistosairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain 400 henkilöä. Crohnin taudin oireita hoidetaan pääasiassa lääkkeillä. Tautia tavataan sekä aikuisilla että lapsilla.

Noin 70 %:lla Crohnin tautia sairastavista on taudissaan aktiivisia vaiheita ja vaiheita, jolloin tauti on vähemmän aktiivinen eli remissiossa.

Oireet

Crohnin taudin oireita voivat olla muun muassa vatsakivut, ripuli tai ummetus, väsymys, laihtuminen ja kuume. Lapsilla saattaa olla suussaan aftoja, ienturvotusta, suupielten haavaumia ja huulten turvotusta jopa vuosia ennen kuin heillä ilmenee vatsaoireita.

Miten sairaus todetaan?

Tauti alkaa useimmiten vähitellen ja lievin oirein. Tästä syystä myös diagnoosiin voi kulua jopa vuosia.

Jos lääkäri epäilee Crohnin tautia, hän lähettää potilaan jatkotutkimuksiin. Tavallisin tutkimus on paksusuolen tähystys, jonka yhteydessä tutkitaan myös ohutsuolen loppuosa. Tähystyksen yhteydessä otetaan myös näytepaloja mikroskooppista tutkimusta varten.

Ohutsuoli voidaan tutkia magneettikuvauksella, tietokonetomografialla tai kapselikuvauksella. Kapselikuvauksessa potilas nielaisee tabletinmuotoisen pienen kameran, joka kuvaa potilaan ohutsuolen. Kapselikuvaus voidaan tehdä myös lapsille, mutta se ei sovellu potilaille, joilla epäillään olevan ohutsuolen ahtauma. Kapselikamera poistuu elimistöstä normaalisti ulosteen mukana.

Miten Crohnin tautia hoidetaan?

Crohnin tautia ei voida parantaa, mutta hoidolla voidaan kuitenkin helpottaa taudin aiheuttamia oireita sekä vähentää sairauteen liittyviä muita ongelmia eli komplikaatioita (esimerkiksi suolitukokset, märkäpesäke eli absessi tai fisteli).

Hoidon tavoitteena on oireettomuus, sairauden rauhoittuminen oireettomaksi (remissio) ja sairauteen liittyvien komplikaatioiden sekä uusiutumisen esto.

Lääkehoito

Lääkkeinä käytetään 5-ASA-valmisteita (mesalatsiini ja olsalatsiini), sulfasalatsiinia, kortisonilääkitystä (esimerkiksi suun kautta otettava prednisoloni), antibiootteja (metronidatsoli) ja immunomoduloivia lääkkeitä (solunsalpaajat ja ns. biologiset lääkkeet).

Mitä lääkettä tai lääkkeitä kulloinkin käytetään, riippuu siitä, millainen Crohnin tauti on kyseessä (lievä, keskivaikea vai vaikea), millainen taudin senhetkinen luonne on (aktiivinen, remissio) sekä kuinka hankalia sairauden aiheuttamat oireet ovat.

Lääkehoidon kustannukset

Crohnin taudin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä 5-ASA, sulfasalatsiini, kortikosteroidit, metronidatsoli, atsatiopriini, merkaptopuriini, metotreksaatti ja syklosporiini kuuluvat sairausvakuutuksessa alempaan erityiskorvausryhmään (72 %). Erityiskorvausta varten tarvitaan asiaan perehtyneeltä lääkäriltä B-lausunto ja potilaan hakemus.

Adalimumabihoidosta voi saada peruskorvauksen erillisellä lääkärin B-lausunnolla, joka on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

Kliinisistä ravintovalmisteista voi saada peruskorvauksen, jos on todettu imeytymishäiriö. Lapsilla jatkuva letkuruokinta oikeuttaa erityiskorvaukseen.

Crohnin taudin hoidossa käytettävät kokeelliset lääkkeet, kuten takrolimuusi, mykofenolihappo ja osteoporoosilääkkeet, eivät kuulu erityiskorvauksen piiriin.

Ruokavaliohoito

Mikäli tietyt ruoka-aineet eivät sovi Crohn-potilaalle, välttämisruokavaliosta saattaa olla apua. Jos ruokavalio on selvästi puutteellinen tai rajoittunut, on hyvä käyttää apuna asiantuntevaa ravitsemussuunnittelijaa. Sopivia mittareita painon ja kehityksen seuraamiseen ovat painoindeksi sekä lapsilla kasvukäyrä.

Vitamiinit

Crohn-potilaan anemia johtuu tavallisesti verenvuoden aiheuttamasta raudanpuutteesta, B12-vitamiinin imeytymisen häiriöstä tai kroonisesta tulehduksesta. Tilannetta korjataan raudalla ja B12-vitamiinihoidolla.

Koska Crohnin taudin hoidoon käytettävään pitkäaikaiseen kortisonihoitoon liittyy myös osteoporoosin riski, kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista on huolehdittava (kalsiumia 1–2 g/vrk ja D-vitamiinia 10–20 mikrogrammaa eli 400–800 yksikköä/vrk).

Leikkaus

Yli puolet Crohn-potilaista joudutaan leikkaamaan. Joidenkin kohdalla yksi leikkaus ei välttämättä riitä. Leikkauksen syynä voi olla esimerkiksi suolitukos, sisäinen fisteli, absessi, suolen puhkeaminen, raju verenvuoto tai jatkuva anemia ja kipu. Leikkauksessa pyritään poistamaan se suolen osa, joka aiheuttaa ongelmia, kuitenkin suolen pituutta säästäen.

Raskaana olevat ja lapset

Raskauden aikana voidaan käyttää tavallisimpia Crohnin taudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä, kuten 5-ASA-valmisteita, sulfasalatsiinia, kortikosteroideja ja atsatiopriinia. Metronidatsoli on turvallinen lyhyinä kuureina, mutta metotreksaattia ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Lääkityksestä raskauden ja imetyksen aikana saa lisätietoa myös Teratologisesta tietopalvelusta.

Lapsilla Crohnin tauti hidastaa usein kasvua ja kehitystä, ja heillä tuleekin ravitsemukseen kiinnittää erityistä huomiota. Lapsilla Crohnin taudin diagnoosi perustuu tähystyslöydöksiin, ja heille tehdään sekä paksusuolen että mahalaukun tähystys. Lapsilla käytetään pääasiassa samoja lääkkeitä kuin aikuisilla.

Missä Crohn-potilaita hoidetaan?

Perusterveydenhuollon tehtävänä on osata epäillä Crohnin tautia ja ohjata potilaat jatkotutkimuksiin.

Crohnin taudin toteaminen ja hoito toteutetaan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa, mutta rauhallisessa vaiheessa olevien potilaiden pitkäaikaisseuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon antamien ohjeiden mukaan.

Lasten Crohnin taudin vaikeat muodot keskitetään lastengastroenterologille, ja lievemmissäkin muodoissa suositellaan yhteistyötä lastengastroenterologin kanssa.

Seuranta

Taudin aktiivisessa vaiheessa seuranta on tarpeen muutaman kuukauden välein, ja taudin olleessa remissiossa vuosittain, ellei lääkitys vaadi tiheämpää seurantaa.

Tähystystutkimusten tarve harkitaan tapauskohtaisesti, mutta koska Crohnin tautiin liittyy myös lisääntynyt kolorektaali- ja ohutsuolisyövän riski, seurantatähystyksiä suositellaan tehtäväksi 1–3 vuoden välein, kun tauti on kestänyt yli kahdeksan vuotta.

Potilasversion tekstin on Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen pohjalta laatinut potilasversioista vastaava toimittaja Kirsi Tarnanen. Tekstin ovat tarkistaneet suosituksen laatineen suositustyöryhmän puheenjohtaja, erikoislääkäri Airi Jussila Seinäjoen keskussairaalasta ja Käypä hoito -toimittaja, työterveyslääkäri Alpo Vuorio Lääkäriasema Airport Mehiläisestä.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
POTILAALLE
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko