Käyvän hoidon potilasversiot |  Julkaistu:   Aihepiiri(t):
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Tulosta
Artikkelia 'khp00105' ei ole julkaistu Käyvän hoidon -sivustolla.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko