Tulosta

Lonkkamurtuma

Käyvän hoidon tiivistelmät
16.10.2017
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Lonkkamurtuma»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Hip fracture»2

  • Lonkkamurtuma on vakava iäkkäiden kaatumisvamma. Se johtaa usein liikunta- ja toimintakyvyn heikentymiseen.
  • Yhteiskunnan kannalta lonkkamurtumat ovat merkityksellisimpiä avuntarpeeseen ja pitkäaikaishoitoon johtavia sairauksia: vuonna 2015 ensimmäisen lonkkamurtuman saaneista aiemmin kotona asuneista potilaista 75 % oli elossa ja palannut kotiin 90 vuorokauden kuluttua murtumasta.
  • Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa. Noin 20 % murtumista tapahtuu ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.
  • Lonkkamurtumapotilaiden ennustetta voidaan parantaa ja hoidon kustannuksia pienentää keskittämällä hoito ja kuntoutus vanhusten sairauksiin perehtyneisiin yksiköihin.

Ehkäisy

Hoito ja kuntoutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä

Tiina Huusko (pj.)

Esa Jämsen

Hannu Kokki

Minna Laitinen

Pia Laukkanen

Antti Malmivaara

Maarit Piirtola

Ville-Valtteri Välimäki

Ville Mattila (Käypä hoito -toimittaja)

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko