Tulosta

Suusyöpä

Käyvän hoidon tiivistelmät
24.1.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Suusyöpä»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Oral cancer»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Sekä miesten että naisten suusyöpä on huulisyöpää lukuun ottamatta edelleen lisääntymässä, ja sen eloonjäämisennuste on hoitomuotojen ja diagnostisten menetelmien kehittymisestä huolimatta vain 53–70 %.
  • Tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat suusyövän tärkeimmät vaaratekijät. Myös nuuskan käyttö ja HPV16-infektio lisäävät suusyövän vaaraa.
  • Koska suusyöpävaaraa lisäävät muutokset eli leesiot tunnetaan, suun limakalvojen säännöllinen tarkastus on keskeistä sekä suusyövän ehkäisyn että varhaisen toteamisen kannalta.
  • Vartijaimusolmuketutkimus on osoittautunut hyödylliseksi levinneisyystutkimukseksi varhaisissa levyepiteelisyövissä.
  • Suusyövän hoito koostuu leikkauksesta tai leikkauksen ja sädehoidon yhdistelmästä. Solunsalpaajalääkitys yksinään ei ole parantava hoito.
  • Solunsalpaajien ja sädehoidon (kemosädehoito) yhtäaikaiskäyttö on parantanut sädehoidon tuloksia pään ja kaulan alueen syövissä, mutta se on lisännyt akuutteja haittavaikutuksia.

Noin 90 % suusyövistä on limakalvon levyepiteelisyöpiä. Tämä suositus käsittelee vain levyepiteelisyöpiä. Suomessa miesten huulisyövän ilmaantuvuus on vähentynyt mutta muiden suun osien syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt. Naisilla huulisyövän ilmaantuvuus on pysynyt ennallaan, mutta muiden suun osien syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt. Lähes kaikki huulisyöpäpotilaat ovat elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista, mutta suun muiden osien syövissä eloonjäämisennuste on vain 53–70 %. Varhainen diagnoosi ja riskikäyttäytymisestä luopuminen parantavat ennustetta.

Vaaratekijät

Tupakanpoltto «Tupakointi suurentaa suusyövän vaaraa.»A ja alkoholinkäyttö «Alkoholi lisää suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.»A ovat suusyövän tärkeimmät yksittäiset vaaratekijät, ja yhteiskäyttö lisää vaaraa moninkertaiseksi «Tupakan ja alkoholin yhteiskäyttö suurentaa suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.»A. Nuuskan käyttö (myös ruotsalainen) lisää suusyöpävaaraa. Suun infektioista ainoastaan HPV-infektion on osoitettu lisäävän suusyövän riskiä «Ihmisen papilloomavirusinfektio (HPV-infektio) on suusyövän vaaratekijä.»A. Suuvesien pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa. Alkoholilla suuveden yhtenä aineosana ei ole merkitystä hammasplakin tai ientulehduksen kontrolloinnissa. Tuoreet hedelmät, raa'at vihannekset, kala ja monipuolinen ruokavalio saattavat suojata suusyövältä «Monipuolinen ruokavalio ja runsas kasvisten ja hedelmien käyttö ilmeisesti suojaa suusyövältä.»B, mutta runsas lihan syönti lisää vaaraa sairastua suusyöpään. Huulisyövän vaaratekijöitä ovat tupakoinnin ja alkoholinkäytön «Tupakan ja alkoholin yhteiskäyttö suurentaa suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.»A lisäksi ulkotyö ja ultraviolettisäteily.

Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisääviä limakalvomuutoksia, sairauksia tai häiriöitä ovat leukoplakia ja erytroplakia ja lichen eli punajäkälä tai sen kaltaiset muutokset. Arviolta noin 75 % suusyövistä voitaisiin estää. Tärkein ehkäisykeino ovat elintapamuutokset: tupakoinnista ja nuuskankäytöstä luopuminen, alkoholinkäytön vähentäminen ja ravintotottumusten muuttaminen terveellisemmäksi. Syöpävaaraa lisäävien muutosten ja tilojen tunnistaminen kuuluu sekä hammaslääkäreille että lääkäreille, ja jatkotutkimuksiin lähettäminen kuuluu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Suun limakalvojen säännöllinen tarkastus on keskeistä suusyövän ehkäisyssä, ja se kuuluu osana suun tutkimukseen. Suunnattu seulonta esimerkiksi hammaslääkäri- tai lääkärikäyntien yhteydessä saattaa olla tehokasta. Kohteeksi on suositeltu yli 40-vuotiaita tupakoitsijoita, jotka käyttävät myös runsaasti alkoholia.

Diagnoosi ja hoito

Suusyöpä on varhaisvaiheessa usein vähäoireinen, minkä vuoksi hoitoon hakeutuminen voi viivästyä useita kuukausia. Suusyöpä on nopeasti etenevä tauti, joka lähettää varhain etäpesäkkeitä paikallisiin kaulan imusolmukkeisiin ja myöhemmin keuhkoihin, maksaan ja luihin. Suusyövän varhainen toteaminen ja hoito parantavat ennustetta. Diagnoosi perustuu kudosnäytteeseen. Suun irtosolunäytteen diagnostinen herkkyys on huono, mutta sen yhdistäminen esimerkiksi DNA-määritykseen saattaa olla lupaava tulevaisuuden diagnostinen menetelmä. Suusyövän laajuuden ja levinneisyyden arviointi suun ja kaulan alueella tehdään tavanomaisesti magneettikuvauksella (MK) tai tietokonetomografialla (TT). Vartijaimusolmuketutkimus on osoittautunut hyödylliseksi levinneisyystutkimukseksi. Sen käyttöaiheena on varhainen syöpä (T1–T2), jonka ei tiedetä levinneen imusolmuketasolle «Hyperfraktioitu sädehoito saattaa parantaa pään ja kaulan alueen syöpien ennustetta.»A.

Suusyövän hoidon toteuttamiseen tarvitaan laaja moniammatillinen työryhmä. Ennen leikkaus- ja sädehoitoa saneerataan suun, hampaiden ja leukojen alueen infektiot. Huonokuntoiset tai -ennusteiset hampaat poistetaan. Suusyövän hoito koostuu leikkauksesta tai leikkauksen ja sädehoidon yhdistelmästä. Solunsalpaajalääkitys yksinään ei ole parantava hoito. Solunsalpaajien ja sädehoidon (kemosädehoito) yhtäaikaiskäyttö on parantanut sädehoidon tuloksia pään ja kaulan alueen syövissä, mutta se on lisännyt akuutteja haittavaikutuksia «Solunsalpaajahoidon yhdistäminen sädehoitoon parantaa pään ja kaulan syövän eloonjäämisennustetta, mutta vaikutusta suun syövän ennusteeseen ei tunneta.»A. Hoidon huolellinen suunnittelu ja varhain aloitettu kuntoutus estävät osan toimintahäiriöistä. Suun omahoidon ohjaus ja seuranta hoidon aikana ovat tärkeitä suun toiminnan ja potilaan toipumisen ja elämänlaadun kannalta.

Suusyöpäpotilaita seurataan yleensä viiden vuoden ajan hoitoyksikön tai sen kanssa yhteistyössä toimivan terveydenhuoltoyksikön toimesta. Suusyöpäpotilaalla on 20–40 % suurempi vaara saada jokin toinen syöpä (suun, hengitysteiden ym. alueelle) kuin terveellä väestöllä. Suun säännölliset tarkastukset koko elämän ajan ovat suositeltavia, ja kuvantamistutkimukset ovat keskeinen osa seurantaa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Stina Syrjänen

Reidar Grenman

Ani Lakoma

Patrik Lassus

Kauko Saarilahti

Tero Soukka

Anni Suomalainen

Anna-Lisa Söderholm

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko