Tulosta

Sukupuolitaudit

Käyvän hoidon tiivistelmät
30.6.2010
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Sukupuolitaudit»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Sexually transmitted infections»2

Vuonna 2009 ilmoitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin 13 317 klamydiatartuntaa. Suurin osa tapauksista todettiin 15–24-vuotiailla naisilla ja 20–24-vuotiailla miehillä. Tippuritartuntoja todettiin 238, joista 76 % miehillä. Kuppatartuntoja ilmoitettiin 199, näistä 73 % miehillä. Kondylooman ja genitaaliherpeksen esiintyvyydestä ei ole valtakunnallista tilastoa, koska ne eivät kuulu ilmoitettaviin tartuntatauteihin.

Diagnostiikka

Potilaan haastattelulla selvitetään tartuntariski ja -ajankohta näytteenoton suunnittelemiseksi. Seksitavalla on merkitystä näytteenottopaikkojen valinnassa (genitaalialue, anaalikanava, nielu).

Nukleiinihapon monistustesti (NhO) on luotettavin menetelmä sekä sukupuolielinten klamydian «Ensivirtsanäyte on yhtä luotettava kuin tikkunäyte Chlamydia trachomatis -diagnostiikassa.»A että niiden ulkopuolisen klamydian toteamiseen. Näyte otetaan joko ensivirtsasta tai tikkunäytteenä (virtsaputki, kohdunkaulakanava, peräsuoli, nielu, emättimen limakalvo). Testeillä (CtGcNhO) voidaan samasta näytteestä tutkia sekä klamydia että tippuri. NhO-testiä voidaan käyttää oireettoman potilaan seulontatestinä tippuria epäiltäessä «CtrGC-combotesti soveltuu hyvin klamydian ja tippurin diagnostiikkaan.»A. Jos NhO-testin tulos on positiivinen, tulee ennen hoidon aloitusta ottaa viljelynäyte antibioottiherkkyyksien selvittämiseksi. Jos on vahva kliininen epäily tippurista, ensisijainen tutkimusmenetelmä on viljely.

Kupan diagnostiikka perustuu vasta-ainetesteihin. Treponema pallidum -vasta-ainetesti (S-TrpaAb) on herkin ja tarkin «Spesifiset Treponema pallidumin vasta-ainetestit saattavat olla herkempiä kuin ns. non-treponematestit kupan seulontatestinä.»C. Positiivinen TrpaAb-löydös viittaa joko tuoreeseen infektioon tai jo aiemmin sairastettuun ja myös hoidettuun tautiin.

Kondyloomat havaitaan tarkastelemalla genitaali- ja perianaalialue silmämääräisesti, virtsaputken suu nenäspekulan ja anaalikanava proktoskoopin avulla. Histologinen näyte otetaan, jos muutos on epätyypillinen tai ei reagoi hoitoon. Naisille tehdään gynekologinen spekulatutkimus ja otetaan kohdunsuun irtosolunäyte. Herpesviljely rakkulavaiheessa tehtynä on toistaiseksi ensisijainen tutkimus genitaaliherpestä epäiltäessä.

Hoito

Klamydian ensisijainen hoito on atsitromysiini (1 g kerta-annoksena) «Atsitromysiini on yhtä tehokas ja yhtä hyvin siedetty kuin doksisykliini klamydian hoidossa.»A, sukupuolielinten ulkopuolisen klamydian doksisykliini (100 mg x 2 kymmenen vuorokauden ajan). Hoidon yhteydessä huolehditaan uusien tartuntojen ehkäisemisestä: selibaatti viikon ajan ja kondomin käyttö jälkitarkastukseen (neljä viikkoa) asti.

Tippurin ensisijainen hoito on keftriaksoni (500 mg lihakseen kerta-annoksena). Siprofloksasiinia kerta-annoksena (500 mg) käytetään vain, jos viljelty kanta on sille herkkä. Jälkitarkastus tehdään ensisijaisesti viljelynäytteellä viikon kuluttua.

Primaari- ja sekundaarikupan hoito on prokaiinipenisilliini (1.2 milj IU x 1 lihakseen kymmenen vuorokauden ajan) tai bentsatiinipenisilliini (2.4 milj. IU kerta-annoksena). Keftriaksoni (1 g x 1 lihakseen kymmenen vuorokauden ajan) on vaihtoehto penisilliiniallergikoille «Keftriaksoni saattaa olla vaihtoehto parenteraaliselle penisilliinille kupan hoidossa.»C. Hoidon jälkeinen serologinen seuranta (S-KardAb) tehdään 1, 3, 6 ja (12) kuukauden kuluttua.

Viruslääkkeet nopeuttavat oireiden lievittymistä primaariherpeksessä noin viikolla «Viruslääkkeet nopeuttanevat primaarigenitaaliherpeksen oireiden paranemista 4–9 vuorokaudella.»B ja uusintaepisodissa 1–2 päivällä «Viruslääkkeet nopeuttavat uusiutuvan genitaaliherpeksen oireiden lievittymistä 1–2 päivällä.»A. Estohoitoa (yli 6 kuukautta) harkitaan, jos uusintaepisodeja on kuusi tai enemmän vuoden aikana. Estohoidon aloittamisesta päätetään tapauskohtaisesti huomioiden oireiden voimakkuus ja potilaan toiveet.

Kondylooman hoitotavan valinta riippuu kondyloomien määrästä, sijainnista, hoitopaikasta ja potilaan mahdollisuudesta toteuttaa hoito. Eri hoitotapojen keskinäisestä tehokkuudesta ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä. Hoitovaihtoehtoja vastaanotolla ovat nestetyppijäädytys (kryohoito), hiilidioksidilaser tai kirurgia. Potilas voi itse käyttää podofyllotoksiinia tai imikimodia. Kondyloomien uusiutuminen on yleistä

Sukupuolitaudit raskauden aikana

Äidin hoitamaton sukupuolitauti aiheuttaa riskin sikiölle ja vastasyntyneelle. Raskaudenaikaiset sukupuolitaudit diagnosoidaan ja hoidetaan yleensä kuten muulloinkin. Fluorokinoloneja ei suositella tippurin hoitoon raskauden aikana. Raskaana oleva, jolla todetaan positiivinen kuppaserologia, tulee lähettää erikoislääkärin arvioon. Asikloviiri soveltuu herpeksen hoitoon raskauden kestosta riippumatta. Asikloviiriestohoito vähentää herpesepisodien todennäköisyyttä synnytyksen aikaan. Ulkosynnyttimien kondyloomia ei tarvitse hoitaa raskauden aikana. Podofyllotoksiinia ja imikimodia ei käytetä raskauden aikana.

Tartunnan jäljitys

Hoitava lääkäri on vastuussa siitä, että yleisvaarallista (kuppa) tai ilmoitettavaa tartuntatautia sairastava potilas ja muut mahdollisesti tartunnan saaneet ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä

Eija Hiltunen-Back (puheenjohtaja)

Anna Alanen

Elina Heikkilä

Mirja Puolakkainen

Timo Reunala

Jukka Suni

Pekka Suomalainen

Kirsi Valtonen

Tiina Varis

Risto Vuento

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sukupuolitaudit
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko