Tulosta

Psykoosilääkkeet skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: B

Osa toisen polven psykoosilääkkeistä on ilmeisesti haloperidolia tehokkaampia skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa.

150:een satunnaistettuun kontrolloituun kliiniseen lääketutkimukseen (potilaita yhteensä 21 533) perustuvassa meta-analyysissa «Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 »2 tarkasteltiin psykoosilääkkeiden tehoa skitsofreniaryhmän psykoosia (skitsofrenia, skitsoaffektiivinen psykoosi, harhaluuloisuushäiriö) sairastavien potilaiden PANSS:lla mitattuihin psykoottisiin negatiivisiin oireisiin. Tutkimukset oli suoritettu vuosien 1953 ja 2006 välillä.

Tehoanalyysissa todettiin klotsapiinin (Hedgesin g -0,27), amisulpridin (-0,09), risperidonin (-0,13) ja olantsapiinin (-0,32) olevan tehokkaampia negatiivisten oireiden hoidossa verrattuna muihin tavanomaisiin ja toisen polven psykoosilääkkeisiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa yhdysvaltalaisessa, olantsapiinia valmistavan lääketehtaan rahoittamassa ja satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: results of an international collaborative t»3, «Tollefson GD, Sanger TM. Negative symptoms: a path analytic approach to a double-blind, placebo- and haloperidol-controlled clinical trial with olanzapine. Am J Psychiatry 1997;154:466-74 »4 1 336 skitsofreniaa, skitsoaffektiivista psykoosia tai skitsofreniformista psykoosia sairastavaa potilasta sai 5–20 mg olantsapiinia ja 660 potilasta 5–20 mg haloperidolia.

Kuuden viikon lääkehoidon aikana skitsofreniaan liittyvät negatiiviset oireet vähenivät enemmän olantsapiinia kuin haloperidolia saaneilla potilailla (4,5 vs. 3,2 pistettä, effect size -0,21, p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Huttunen MO, Piepponen T, Rantanen H ym. Risperidone versus zuclopenthixol in the treatment of acute schizophrenic episodes: a double-blind parallel-group trial. Acta Psychiatr Scand 1995;91:271-7 »5 98 skitsofreniapotilasta satunnaistettiin saamaan joko risperidonia (8 mg/vrk) tai tsuklopentiksolia (48 mg/vrk) kuuden viikon ajan. Negatiivisten oireiden suhteen ei todettu eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Belgialaisessa kaksoissokkotutkimuksessa «Claus A, Bollen J, De Cuyper H ym. Risperidone versus haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic inpatients: a multicentre double-blind comparative study. Acta Psychiatr Scand 1992;85:295-3»6 44 potilasta satunnaistettiin saamaan risperidonia (12 mg/vrk) tai haloperidolia (10 mg/vrk). 12 viikon hoidon jälkeen ei havaittu eroja ryhmien välillä negatiivisissa oireissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdistelmäartikkelissa «Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trials. J Clin Psychiatry 1997;5»7 raportoidaan kaksi satunnaistettua tutkimusta, joissa yhteensä 523 potilasta sai joko lumetta, haloperidolia (20 mg/vrk) tai kiinteää risperidoniannosta (risperidonia 2, 6, 10 tai 16 mg/vrk).

Kahdeksan viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana potilaiden negatiiviset oireet vähenivät eniten risperidonia 6 mg/vrk saaneilla potilailla (pisteiden lasku 3,4; haloperidolilla 0,1 ja lumeella 0,2; efektin koko 0,27).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Skitsofrenia 1

Kommentit

«Murphy BP, Chung YC, Park TW ym. Pharmacological treatment of primary negative symptoms in schizophrenia: a systematic review. Schizophr Res 2006;88:5-25 »1: Amisulpridi on erityislupavalmisteena myynnissä Suomessa. Hiukan vanhempi systemoitu kirjallisuuskatsaus kokoaa näytön amisulpiridin tehosta, jonka on tuolloin todettu olevan yhtä tehokas tai tehokkampi kuin tavanomaiset psykoosilääkkeet skitsofrenian negatiivisten oireiden hoidossa. Viite ei sisälly meta-analyysiin «Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 »2. «Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: results of an international collaborative t»3, «Tollefson GD, Sanger TM. Negative symptoms: a path analytic approach to a double-blind, placebo- and haloperidol-controlled clinical trial with olanzapine. Am J Psychiatry 1997;154:466-74 »4, «Huttunen MO, Piepponen T, Rantanen H ym. Risperidone versus zuclopenthixol in the treatment of acute schizophrenic episodes: a double-blind parallel-group trial. Acta Psychiatr Scand 1995;91:271-7 »5, «Claus A, Bollen J, De Cuyper H ym. Risperidone versus haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic inpatients: a multicentre double-blind comparative study. Acta Psychiatr Scand 1992;85:295-3»6 ja «Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trials. J Clin Psychiatry 1997;5»7: Sisältyvät meta-analyysiin.

Kirjallisuutta

 1. Murphy BP, Chung YC, Park TW ym. Pharmacological treatment of primary negative symptoms in schizophrenia: a systematic review. Schizophr Res 2006;88:5-25 «PMID: 16930948»PubMed
 2. Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 «PMID: 19058842»PubMed
 3. Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: results of an international collaborative trial. Am J Psychiatry 1997;154:457-65 «PMID: 9090331»PubMed
 4. Tollefson GD, Sanger TM. Negative symptoms: a path analytic approach to a double-blind, placebo- and haloperidol-controlled clinical trial with olanzapine. Am J Psychiatry 1997;154:466-74 «PMID: 9090332»PubMed
 5. Huttunen MO, Piepponen T, Rantanen H ym. Risperidone versus zuclopenthixol in the treatment of acute schizophrenic episodes: a double-blind parallel-group trial. Acta Psychiatr Scand 1995;91:271-7 «PMID: 7542829»PubMed
 6. Claus A, Bollen J, De Cuyper H ym. Risperidone versus haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic inpatients: a multicentre double-blind comparative study. Acta Psychiatr Scand 1992;85:295-305 «PMID: 1375801»PubMed
 7. Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trials. J Clin Psychiatry 1997;58:538-46 «PMID: 9448657»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko