Tulosta

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan dysfagian puheterapeuttinen kuntoutus

Näytönastekatsaukset
2.6.2016
Erja Poutiainen

Näytön aste: C

Aktiivinen nielemisterapia saattaa parantaa toiminnallista nielemistä.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Geeganage C, Beavan J, Ellender S ym. Interventions for dysphagia and nutritional support in acute and subacute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD000323 »1, löysi 5 aivoverenkiertohäiriöpotilaiden dysfagiaoireen lievittämistä selvittävää tutkimusta (423 potilasta), joissa interventio perustui käyttäytymisen muuttamiseen. Pääosin puheterapeuttien toteuttamat akuuttivaiheen potilaisiin kohdentuvat interventiot sisälsivät nielemisharjoituksia, pystyasentoon ohjaamista ruokailun yhteydessä, turvallisen nielemisen ohjausta ja ruokavalion muokkausta. 3 pienehkössä osin puutteellisesti raportoidussa kiinalaisessa tutkimuksessa intervention toteutti muu terveydenhoidon ammattilainen, esimerkiksi sairaanhoitaja.

Meta-analyysin mukaan nielemisterapiaa saaneiden ryhmässä toiminnallinen nieleminen parani verrattaessa tavanomaiseen hoitoon, kun muuttujina käytettiin joko normaaliin ruokavalioon siirtymisen aikaa tai nielemistestin tuloksia (OR: 0,52; 95 % luottamusväli0,30–0,88, I2 = 22 %, p = 0,01). Muiden käytettävissä olevien tulosmuuttujien osalta ei havaittu merkitseviä eroja (sairaanhoidon pituus, pneumonia, tapauskuolleisuus, kuolema tai riippuvuus, laitoshoito, veren albumiinitaso). Positiiviset muutokset olivat muita tutkimuksia selkeämpiä 2 puheterapeuttista nielemisterapiaa käsittelevässä tutkimuksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Aivoinfarkti ja TIA 1

Kirjallisuutta

  1. Geeganage C, Beavan J, Ellender S ym. Interventions for dysphagia and nutritional support in acute and subacute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD000323 «PMID: 23076886»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Aivoinfarkti ja TIA
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko