Tulosta

Influenssan ehkäisy influenssarokotuksella

Näytönastekatsaukset
31.10.2014
Pekka Honkanen

Näytön aste: A

Influenssarokote vähentää influenssaan sairastumisen riskiä, kun rokoteviruksen ja epideemisen viruksen vastaavuus on hyvä. Lisäksi se vähentää influenssakausiin liittyvää kuolleisuutta myös 65 vuotta täyttäneillä.

Katsauksen «Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A ym. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;(7):CD001269 »1, «»1 tarkoituksena oli löytää ja arvostella kaikki tutkimukset, jotka arvioivat influenssarokotteen vaikuttavuutta terveillä aikuisilla (16–65-vuotiaat). Valintakriteereinä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, quasi-tutkimus, joissa influenssarokotetta verrattiin lumerokotteeseen tai vertailuryhmällä ei ollut mitään rokotetta. Altistuksena oli kausi-influenssa. Vakavien ja harvinaisten haittavaikutusten selvittämiseksi mukaan otettiin vertailevia tutkimuksia. Tietokantoina olivat the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (tammikuusta 1966 kesäkuuhun 2010) ja EMBASE (vuodesta 1990 kesäkuuhun 2010). Kirjoittajat löysivät 50 julkaisuja. Tutkimuksiin oli osallistunut yli 70 000 henkilöä.

Silloin, kun rokoteviruksen ja epideemisen viruksen antigeenirakenteet vastasivat toisiaan, 4 % rokottamattomista ja 1 % rokotetuista (riskiero 3 %, 95 % luottamusväli 2–5 %) sairasti influenssan kaltaisen taudin. Jos rokote- ja kausi-influenssavirusten vastaavuus oli huono, riskiero oli 1 % (95 % luottamusväli 0–3 %). Kirjoittajat tarkastelivat rokotteen tehokkuutta eri lopputulosmuuttujilla, jolloin vaikutus kuvattiin riskisuhteella ja 95 % luottamusvälillä (ks. taulukko «»1).

Lopputulos Vastaavuus Riskisuhde rokotetut / rokottamattomat 95 % luottamusväli
Taudinkuva (ILI) hyvä 0,7 0,59–0,83
huono 1,02 0,28–3,70
Influenssa hyvä 0,27 0,16–0,46
huono 0,56 0,41–0,75
Sairaalahoito hyvä 0,37 0,12–1,12
huono 0,85 0,38–1,91
Keuhkokuume hyvä 0,59 0,04–9,43
huono 1,01 0,09–11,13

Kirjoittajien mukaan influenssavirus on yksi noin 200 hengitystieinfektioita aiheuttavasta viruksesta. Taudinkuvan perusteella kliinikko ei pysty diagnosoimaan influenssaa. Ihannetilanteessa, jolloin rokotevirus ja epideeminen virus vastaavat toisiaan, NNT yhden oireisen influenssan estämiseksi on 33. Keskimäärin virusten vastaavuus on osittainen, jolloin NNT on 100. Sairaalahoitoa ja keuhkokuumetta influenssarokote ei vähentänyt.

Näiden muuttujien luottamusvälit ovat laajat, mikä johtuu pienistä tutkimuksiin osallistuneiden määristä. Katsaus ei siis anna vastausta influenssarokotteen tehosta ehkäistä keuhkokuumetta ja sairaalahoitoon joutumista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A ym. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2012;12:36-44 »2 arvioitiin influenssarokotteen suojatehoa ja tehokkuutta, kun lopputulosmuuttujana oli viruseristyksellä tai nukleiinihapon osoituksella diagnosoitu influenssa. Aikaisemmin tutkimuksissa käytetty influenssan kriteeri (nelinkertainen nousu hemagglutiniinivasta-aineiden määrässä) oli osoittautunut epäluotettavaksi.

Rokotteen saaneiden joukossa vasta-ainetason nousu todettiin vain 23 %:lla heistä, joilla oli nukleiinihappo-osoituksella vahvistettu influenssa, kun taas rokottamattomilla sama osuus oli 90 %. Näin rokotteen tehokkuudeksi on saatu todellista huomattavasti parempi tulos niissä tutkimuksissa, joissa influenssan diagnoosi lopputulosmuuttujana on perustunut serologiaan. Kirjoittajat löysivät 8 poimintaehdot täyttävää tutkimusta, joissa kohdeväestönä olivat aikuiset. Yhtään tutkimusta ei löytynyt 65 vuotta täyttäneistä. Ks. taulukko «»2.

Tutkimus Influenssakausi Osallistujien määrä Teho (%) 95 % luottamusväli
Ohmit ym. «Ohmit SE, Victor JC, Rotthoff JR ym. Prevention of antigenically drifted influenza by inactivated and live attenuated vaccines. N Engl J Med 2006;355:2513-22 »3 2004–05 728 75 42–90
Ohmit ym. «Ohmit SE, Victor JC, Teich ER ym. Prevention of symptomatic seasonal influenza in 2005-2006 by inactivated and live attenuated vaccines. J Infect Dis 2008;198:312-7 »4 2005–06 1 205 16 -171–70
Beran ym. «Beran J, Wertzova V, Honegr K ym. Challenge of conducting a placebo-controlled randomized efficacy study for influenza vaccine in a season with low attack rate and a mismatched vaccine B strain: a con»5 2005–06 6 203 22 -49–59
Beran ym. «Beran J, Vesikari T, Wertzova V ym. Efficacy of inactivated split-virus influenza vaccine against culture-confirmed influenza in healthy adults: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. J »6 2006–07 7 652 62 46–73
Monto ym. «Monto AS, Ohmit SE, Petrie JG ym. Comparative efficacy of inactivated and live attenuated influenza vaccines. N Engl J Med 2009;361:1260-7 »7 2007–08 1 139 68 46–81
Jackson ym. «Jackson LA, Gaglani MJ, Keyserling HL ym. Safety, efficacy, and immunogenicity of an inactivated influenza vaccine in healthy adults: a randomized, placebo-controlled trial over two influenza seasons.»8 2005–06 3 514 50 14–71
Jackson ym. 2006–07 4 144 50 -3–75
Frey ym. «Frey S, Vesikari T, Szymczakiewicz-Multanowska A ym. Clinical efficacy of cell culture–derived and egg-derived inactivated subunit influenza vaccines in healthy adults. Clin Infect Dis 2010;51:»9 2007–08 7 576 63 47–97

Kirjoittajien tulkinnan mukaan influenssarokotteen antama suoja on ”kohtalainen”. Tutkimustulokset vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, kuinka hyvin rokotevirus ja epideeminen virus vastaavat toisiaan. Sairastuneiden määrän ollessa vähäinen tulosten luottamisvälit jäävät leveiksi, mikä vaikeuttaa tulkintaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tukholman läänissä «Ohmit SE, Victor JC, Rotthoff JR ym. Prevention of antigenically drifted influenza by inactivated and live attenuated vaccines. N Engl J Med 2006;355:2513-22 »3 toteutettiin influenssa- ja pneumokokkirokotuskamppanja kolmena peräkkäisenä vuotena 1998–2000. Kohdeväestönä oli alueella asuvat, 65 vuotta täyttäneet henkilöt, joita oli noin 260 000. Rokotuskattavuudet olivat 38 %, 39 % ja 41 %. Lopputulosmuuttujana oli kokonaiskuolleisuus influenssakauden aikana. Kausina 1998/1999 ja 1999/2000 influenssan aktiivisuus arvioitiin kohtalaiseksi – korkeaksi ja 2000/2001 hyvin matalaksi. Rokoteviruksen ja epideemisen viruksen vastaavuus oli hyvä kaikkina kausina. Influenssarokotteen saaneiden joukossa korjaamaton kuolleisuuden lasku oli 50, 46 ja 42 %.

Influenssarokotteen saaneiden joukossa kuolleisuus oli 35 % alempi myös influenssakauden ulkopuolella, mikä viittaa matalampaan perusriskiin kuolla rokotettujen joukossa. Influenssakauden ulkopuolisella kuolleisuuden erolla korjattuna rokote vähensi influenssakauden aikaisia kuolemia 14, 19 ja 1 %. Yhden kuolemantapauksen estämiseksi tarvitsi rokottaa eri vuosina 297, 158 ja 743 henkilöä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Alahengitystieinfektiot (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

 1. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A ym. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;(7):CD001269 «PMID: 20614424»PubMed
 2. Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A ym. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2012;12:36-44 «PMID: 22032844»PubMed
 3. Ohmit SE, Victor JC, Rotthoff JR ym. Prevention of antigenically drifted influenza by inactivated and live attenuated vaccines. N Engl J Med 2006;355:2513-22 «PMID: 17167134»PubMed
 4. Ohmit SE, Victor JC, Teich ER ym. Prevention of symptomatic seasonal influenza in 2005-2006 by inactivated and live attenuated vaccines. J Infect Dis 2008;198:312-7 «PMID: 18522501»PubMed
 5. Beran J, Wertzova V, Honegr K ym. Challenge of conducting a placebo-controlled randomized efficacy study for influenza vaccine in a season with low attack rate and a mismatched vaccine B strain: a concrete example. BMC Infect Dis 2009;9:2 «PMID: 19149900»PubMed
 6. Beran J, Vesikari T, Wertzova V ym. Efficacy of inactivated split-virus influenza vaccine against culture-confirmed influenza in healthy adults: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. J Infect Dis 2009;200:1861-9 «PMID: 19909082»PubMed
 7. Monto AS, Ohmit SE, Petrie JG ym. Comparative efficacy of inactivated and live attenuated influenza vaccines. N Engl J Med 2009;361:1260-7 «PMID: 19776407»PubMed
 8. Jackson LA, Gaglani MJ, Keyserling HL ym. Safety, efficacy, and immunogenicity of an inactivated influenza vaccine in healthy adults: a randomized, placebo-controlled trial over two influenza seasons. BMC Infect Dis 2010;10:71 «PMID: 20236548»PubMed
 9. Frey S, Vesikari T, Szymczakiewicz-Multanowska A ym. Clinical efficacy of cell culture–derived and egg-derived inactivated subunit influenza vaccines in healthy adults. Clin Infect Dis 2010;51:997-1004 «PMID: 20868284»PubMed
 10. Ortqvist A, Granath F, Askling J ym. Influenza vaccination and mortality: prospective cohort study of the elderly in a large geographical area. Eur Respir J 2007;30:414-22 «PMID: 17537767»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko