Tulosta

Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan suunhoito-ohjeet

Lisätietoa aiheesta
9.12.2011
Tero Soukka ja Juhani Laine

Ennen sädehoitoa

 • Suun ja hampaiston terveydentilan arviointi suoritetaan erikoissairaanhoidossa. Laaditaan kokonaishoitosuunnitelma välittömästä ennen sädehoitoa ja sädehoidon jälkeen toteutettavasta hoidosta sekä hoidon porrastuksesta. Hoitosuunnitelma perustuu huolelliseen kliiniseen ja radiologiseen tutkimukseen.
 • Sädehoitoa edeltäen poistetaan huonoennusteiset hampaat, tehdään akuutti korjaava ja parodontologinen hoito, valmistetaan mahdollisesti tarvittavat sädesuojaimet, sulkulevyt ja väliaikaiset proteesit sekä ohjelmoidaan ehkäisevän hoidon opastus ja sädehoidon jälkeinen potilaan hoitoketju.
 • Ennen sädehoitoa poistettavia hampaita ovat muun muassa korkean annoksen alueella olevat hampaat, joissa on periapikaalimuutos, furkaatioleesio, yli 6 mm:n vertikaaliset taskut tai horisontaalinen luukato ulottuu yli juuren puolivälin. Poistettavia ovat myös hampaat, joissa on huomattava asentovirhe ja hampaat, joilla ei ole vastapurijaa ja joita ei myöskään käytetä myöhemmän proteettisen hoidon apuna. Saneerauksen radikaliteettiin vaikuttavat paitsi hampaiston status myös tuumorin sijainti ja koko, annettavan sädehoidon annos ja laajuus, sädehoidon sylkirauhasvaikutukset, toteutettavan kirurgisen hoidon jälkitila, potilaan aiempi hammashoitokäyttäytyminen ja muut perustaudit.
 • Hampaiden poistot ja ien- tai tukikudosten hoidot tulisi suorittaa 10–14 vuorokautta ennen sädehoidon aloittamista.
 • Ehkäisevää hampaiston hoidon opetusta tulisi antaa yksilöllisesti.
 • Kaikille potilaille, myös hampaattomille tulisi selvittää ravitsemustilanne (BMI), tehdä ruokavalioarviointi ja antaa ravitsemusohjeet (ravitsemusterapeutti), samoin kuin heille tulisi antaa neuvoa ja tukea tupakka- ja alkoholiongelmien suhteen.

Sädehoidon aikana

 • Hampaiston puhdistus ja ehkäisevä hoito sädehoidon aikana noudattaa ennen sädehoitoa annettua ohjeistusta. Useimpien hampaallisten potilaiden kohdalla tähän kuuluvat vaahtoamattoman fluorihammastahnan käyttö sekä paikalliset fluorihuuhtelut.
 • Hammasproteeseja voi sädehoidon aikana käyttää, jos sädemukosiitti tai hiivainfektio ei estä niiden käyttöä. Hammasproteesit puhdistetaan huolellisesti joka ruokailun jälkeen juoksevalla vedellä ja nestemäisellä saippualla. Proteesit säilytetään öisin puhdistusliuoksessa.
 • Sädehoidon aiheuttama mukosiitti ja tähän liittyvät hiivainfektiot ovat lähes kaikkien sädehoitopotilaiden ongelmana. Näiden helpottamiseksi suositellaan päivittäin usein toistuvia suun huuhteluita fysiologisella suolaliuoksella, huulet rasvataan toistuvasti ja suun kostutukseen käytetään päivisin joko keinosylkeä tai ruokaöljyä ja öisin kostutusgeelejä. Yleensä sädehoidon aikana aloitetaan myös hiiva- ja kipulääkitys.

Sädehoidon jälkeen

 • Sädehoitoa saaneiden potilaiden suun ja hampaiston hoidon ohjeistus löytyy Käypä hoito ohjeistuksesta kohdasta Kuivan suun ongelma eli kserostomia ja suun alueen syöpähoidot «Kuivan suun ongelma eli kserostomia ja suun alueen syöpähoidot»1. Keskeistä ovat säännölliset tiheät kontrollit, jotka useimmilla potilailla ohjelmoidaan perusterveydenhuoltoon.
 • Proteettisen kuntoutuksen tarkempi suunnittelu voidaan aloittaa yleensä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua sädehoidon päättymisestä akuuttien sädereaktioiden laannuttua.

Kirjallisuutta

 1. Deng H, Sambrook PJ, Logan RM. The treatment of oral cancer: an overview for dental professionals. Aust Dent J 2011;56:244-52 «PMID: 21884138»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Suusyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko