KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Potilasohje omatoimiseen harjoitteluun

Lisätietoa aiheesta
2.12.2011
Pauliina Aukee

Potilasohje

 • Potilasohjeen ovat laatineet FT Pirkko Åkerman ja LT Pauliina Aukee Keski-Suomen keskussairaalan käyttöön.

Naisten lantionpohjan lihasten kuntoutus

 • Lantionpohjan lihakset (kuva «Potilasohje omatoimiseen harjoitteluun, kuva 1»1 ) ovat tahdonalaisia lihaksia, joiden toimintaan voi jokainen nainen vaikuttaa itse.
  • Holvimainen lihasryhmä lantionpohjalla tukee supistuessaan virtsaputken ja peräaukon sulkeutumista estäen virtsan tai ulosteen karkaamisen.
  • Lisäksi lantionpohjan lihakset huolehtivat kehon asennon hallinnasta yhdessä muiden vartalolihasten kanssa.
  • Lihasryhmä heikkenee iän, raskauksien ja joidenkin sairauksien myötä.
  • Liian kireä lantionpohjan lihaksisto voi aiheuttaa yhdyntä- ja ulostamisongelmia.
  • Ylipainolla, ruokavaliolla ja vessatavoilla on vaikutusta näiden lihasten toimintaan.
 • Tehokkaan harjoittelun edellytys on oikein suoritetut lihasliikkeet.
  • Joidenkin naisten lantionpohjan lihakset vaativat vahvistavia ja joidenkin rentouttavia harjoituksia.
  • Elektromyografia (EMG) mittaa lihasten aktiviteettia.
  • EMG:n perustuvia mittauslaitteita voidaan käyttää harjoittelun apuna sekä vastaanotolla että myös kotiharjoittelussa.
  • Terapeutin ja laitteiden antama palaute (biopalaute) ohjaa naista oikeisiin suoritustapoihin ja antavat hänelle tietoa edistymisestä, mitä edesauttaa myös naisen oma sitoutuminen.
 • Ohjattu harjoittelu perustuu terapeutin tekemään alkumittaukseen ja yksilöllisen harjoitusohjelman laadintaan.
 • Pitkäjännitteinen ja säännöllinen 2–6 kuukauden lihasharjoittelu vähentää karkaamisongelmia, parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa positiivisesti seksuaalielämään.

Tunnistamisharjoitus istuen tai seisten

 • Supista kevyesti peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea kuin pidättäisit ulostetta ja virtsaa.
  • Uloshengitys voi helpottaa suoritusta.
  • Pidä supistus viiteen laskien.
  • Rentoudu kymmeneen laskien.
  • Toista 5–8 kertaa.
  • Tee 2 sarjaa.
 • Testaa, osaatko supistaa oikeita lihaksia katkaisemalla virtsasuihkun kesken virtsauksen.
  • Kun virtsasuihku katkeaa, osaat supistaa lantionpohjan lihaksia.
  • Huomioi! Virtsasuihkun katkaisu on vain testi, ei harjoitus!

Lantionpohjan lihasten hallintaa parantavat harjoitteet

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Virtsankarkailu (naiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko