Tulosta

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Lisätietoa aiheesta
19.2.2007
Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski

Potilasohje kuvineen tulostettavassa muodossa (PDF) «»1

Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden yleiskunto laskee. Harjoittelu parantaa nivelrikkopotilaiden toimintakykyä ja yleiskuntoa. Säännöllinen harjoittelu lievittää myös nivelrikkoon liittyvää kipua ja auttaa painonhallinnassa.

Omatoiminen harjoitteluohjelma käsittää yleiskuntoharjoittelua ja sen rinnalla nivelten liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoituksia. Paras kivun aleneminen ja toimintakyvyn paraneminen saadaan säännöllisellä, pitkäkestoisella ja jatkuvalla harjoittelulla. Fysioterapeutti voi ohjeistaa yksilöllisesti sopivimmat harjoitteet ja neuvoo harjoittelun etenemisessä.

Yleiskuntoharjoittelu

 • Suositeltavia yleiskunnon harjoitusmuotoja ovat esim. kävely, pyöräily, vesiliikunta ja hiihto.
 • Sopiva harjoittelun määrä on noin puoli tuntia kerrallaan, 3–5 kertaa viikossa.
 • Kipua ja niveloireita lisäävää toistuvaa iskutyyppistä liikuntaa tulisi välttää.

Nivelten liikkuvuusharjoitukset ja lihasvenyttely

 • Lihasvenyttely tehdään rauhallisesti vastuksen tunteeseen saakka, yksi venytys päälihasryhmää kohden. Venytys pidetään 5–15 sekuntia ja toistetaan kerran päivässä (harjoitukset 1, 2, 3; ks. kuvat «Nivelten liikkuvuusharjoitukset ja lihasvenyttely»1 ).
 • Jos halutaan lisätä nivelen liikkuvuutta, viedään venytys täyteen liikelaajuuteen ja pidetään venytys 20–30 sekuntia, 3–5 venytystä päälihasryhmää kohden. Harjoitus toistetaan 3–5 kertaa viikossa (harjoitukset 1, 2, 3; ks. kuvat «Nivelten liikkuvuusharjoitukset ja lihasvenyttely»1 ).

Lihasvoimaharjoittelu

 • Lihasvoimaharjoittelun tarkoituksena on parantaa tasapainon hallintaa ja alaraajojen lihasvoimaa ja kestävyyttä.
 • Polvi- ja lonkkanivelrikossa vahvistetaan kaikkia alaraajojen lihasryhmiä.
 • Lonkkanivelrikossa vahvistetaan erityisesti lonkan ojentaja- ja loitontajalihaksia ja polvinivelrikossa erityisesti reiden etuosan lihaksia.
 • Harjoitukset tehdään myös vastakkaiselle terveelle alaraajalle.
 • Jos nivelen liikuttaminen on kivuliasta, lihasvoimaharjoittelun voi aloittaa jännittämällä lihaksia ilman nivelliikettä tai pienellä liikelaajuudella. Lihasjännityksiä toistetaan 1–10 kertaa lihasryhmää kohti, jännitys pidetään 1–6 sekuntia. Näitä harjoituksia tehdään kerran päivässä (harjoitukset 4, 5 ja 6; ks. kuvat «Lihasvoimaharjoittelu»2 ).
 • Kun nivelen rasituksensieto paranee, edetään dynaamisiin lihasvoimaharjoituksiin, joissa lihaksen jännittämiseen yhdistetään nivelliike (harjoitukset 7, 8, 9a ja 9b; ks. kuvat «Dynaamiset lihasvoimaharjoitukset»3 ).
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko