Tulosta

Biofilmin määritelmä

Lisätietoa aiheesta
10.2.2009
Karieksen hallinnan Käypä hoito -työryhmä
  • Hampaan pinnoilla esiintyvä biofilmi on mikrobeista ja niiden tuottamista aineenvaihduntatuotteista muodostunut rakenne, joka
    • helpottaa bakteerien kiinnittymistä hampaan pintaan
    • suojaa mikrobeja fysikaalisilta ja kemiallisilta ärsytyksiltä ja
    • toimii mikrobeille ravintona.
  • Biofilmi muistuttaa elävää organismia ja mahdollistaa erilaisten mikrobien välisen vuorovaikutuksen: kommunikaation, ravinnonsaannin, jätehuollon ja puolustuksen.
  • Hampaan pinnan biofilmiä kutsutaan myös hammasplakiksi.
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Karies (hallinta)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko