Tulosta

Kaulavaltimon seinämäpaksuus (intima-media thickness, IMT)

Lisätietoa aiheesta
1.7.2014
Ilkka Kantola ja Ilkka Pörsti

Kaikututkimuksen avulla mitattu kaulavaltimon lisääntynyt IMT tai kaulavaltimossa havaitut ateroskleroottiset plakit ennustavat lisääntynyttä aivohalvauksen ja sydäninfarktin riskiä «Bots ML, Hoes AW, Koudstaal PJ ym. Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction: the Rotterdam Study. Circulation 1997;96:1432-7 »1, «Hodis HN, Mack WJ, LaBree L ym. The role of carotid arterial intima-media thickness in predicting clinical coronary events. Ann Intern Med 1998;128:262-9 »2, «O'Leary DH, Polak JF, Kronmal RA ym. Carotid-artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and stroke in older adults. Cardiovascular Health Study Collaborative Research»3. Menetelmää voidaan käyttää verenkiertoelinriskin arvioimiseksi hypertensiopotilailla «Cuspidi C, Ambrosioni E, Mancia G ym. Role of echocardiography and carotid ultrasonography in stratifying risk in patients with essential hypertension: the Assessment of Prognostic Risk Observational »4. Vaikka kaulavaltimon IMT:n ja verenkiertoelinriskin välillä on jatkuva yhteys, epänormaalina pidetään > 0,9 mm:n seinämäpaksuutta arteria carotis communiksesta mitattuna. Ateroskleroottisten plakkien löytämiseksi kaulavaltimoiden haarautumiskohta ja sisempi kaulavaltimo pitää myös tutkia. Plakkien kriteereinä pidetään IMT- arvoa > 1,3–1,5 mm tai paikallista IMT:n paksuuntumaa, joka on > 0,5 mm tai > 50 % ympäröivän valtimon IMT-arvoa suurempi «Zanchetti A, Rosei EA, Dal Palù C ym. The Verapamil in Hypertension and Atherosclerosis Study (VHAS): results of long-term randomized treatment with either verapamil or chlorthalidone on carotid intim»5, «Zanchetti A, Bond MG, Hennig M ym. Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis: principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (»6, «Zanchetti A, Bond MG, Hennig M ym. Absolute and relative changes in carotid intima-media thickness and atherosclerotic plaques during long-term antihypertensive treatment: further results of the Europ»7. Kaulavaltimoiden IMT:n mittauksella voidaan löytää varhaisempia kohonneeseen verenpaineeseen liittyviä verisuonitason muutoksia kuin nilkka-olkavarsipaineen mittauksella «Zanchetti A, Bond MG, Hennig M ym. Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis: principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (»6.

Kirjallisuutta

  1. Bots ML, Hoes AW, Koudstaal PJ ym. Common carotid intima-media thickness and risk of stroke and myocardial infarction: the Rotterdam Study. Circulation 1997;96:1432-7 «PMID: 9315528»PubMed
  2. Hodis HN, Mack WJ, LaBree L ym. The role of carotid arterial intima-media thickness in predicting clinical coronary events. Ann Intern Med 1998;128:262-9 «PMID: 9471928»PubMed
  3. O'Leary DH, Polak JF, Kronmal RA ym. Carotid-artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and stroke in older adults. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. N Engl J Med 1999;340:14-22 «PMID: 9878640»PubMed
  4. Cuspidi C, Ambrosioni E, Mancia G ym. Role of echocardiography and carotid ultrasonography in stratifying risk in patients with essential hypertension: the Assessment of Prognostic Risk Observational Survey. J Hypertens 2002;20:1307-14 «PMID: 12131527»PubMed
  5. Zanchetti A, Rosei EA, Dal Palù C ym. The Verapamil in Hypertension and Atherosclerosis Study (VHAS): results of long-term randomized treatment with either verapamil or chlorthalidone on carotid intima-media thickness. J Hypertens 1998;16:1667-76 «PMID: 9856368»PubMed
  6. Zanchetti A, Bond MG, Hennig M ym. Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis: principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA), a randomized, double-blind, long-term trial. Circulation 2002;106:2422-7 «PMID: 12417537»PubMed
  7. Zanchetti A, Bond MG, Hennig M ym. Absolute and relative changes in carotid intima-media thickness and atherosclerotic plaques during long-term antihypertensive treatment: further results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA). J Hypertens 2004;22:1201-12 «PMID: 15167456»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko