Tulosta

Ohjeita lähiympäristölle, kun lapsella on kielellinen erityisvaikeus

Lisätietoa aiheesta
22.3.2010
Marja Asikainen ja Mirja Luotonen
 • Kuinka otat huomioon lapsen tai nuoren kielelliset ongelmat arjessa:
  • karsi puhumisympäristön häiriötekijät mahdollisimman vähiin
  • keskity yhteen asiaan kerrallaan, kun toimit lapsen kanssa
  • keskity lapsen kuuntelemiseen, anna hänelle aikaa puhumiseen, sanojen löytämiseen, kuullun ymmärtämiseen, ja kouluiässä myös lukemiseen, kirjoittamiseen ja tehtävätyöskentelyyn
  • nimeä pienelle lapselle esineitä ja toimintoja runsaasti ja toistuvasti; laajenna keskustelua puhumalla nimetyn kohteen ominaisuuksista
  • puhu selkeästi, rauhallisesti, vivahteikkaasti (ei monotonisesti) ja riittävän kuuluvasti
  • käytä lyhyitä lauseita (kouluikäisellekin riittävän lyhyitä)
  • kysele ja keskustele lapsen kokemuksista, havainnoista ja tuntemuksista päivittäin, käytä kuvamateriaalia ja tarvittaessa myös tukiviittomia apuna
  • laajenna lapsen kertomaa asiaa lapsen kiinnostuksen kohteita jakaen ja lisäkysymyksiä tehden
  • käytä kuvia havainnollistamaan sanan, käsitteen ja lauseen merkitystä
  • havainnollista kuinka sanan taivuttaminen muuttaa merkitystä
  • mitoita lapselta edellyttämäsi toiminta sopivaksi niin, että hän kokee onnistuvansa
  • huolehdi siitä, että lapsi tekee toiminnan loppuun asti, avusta tarvittaessa
  • älä moiti lasta virheistä; anna itse hyvä malli
  • anna lapsen kokea, että välität, miltä hänestä tuntuu
  • auta lasta ilmaisemaan tunteita ja nimeä niitä
  • jaa lapsen kanssa tunteita; keskustele hänen kanssaan ja muistuta, etteivät tunteet ole oikeita tai vääriä
  • auta lasta tarvittaessa leikkimään; rakenna lapsen taitojen mukainen leikkiympäristö, anna leikkimisen malli, jota lapsi voi jäljitellä
  • jos lapsi ei uskalla tai osaa mennä mukaan yhteisleikkiin, kerro, mitä lapsi voi sanoa yhteisleikkiä toivoessaan; tarvittaessa ole ainakin aluksi itse mukana yhteisleikissä
  • lue lapselle paljon; keskustelkaa yhdessä luetusta
  • kannusta isompaa lasta omatoimiseen lukemiseen; lue vielä lukemaan oppineellekin
  • havainnollista opetettavaa ja keskusteltavaa aineistoa kuvamateriaalia käyttäen
  • tue muistamista, keskittymistä ja toiminnan etenemistä kuvia ja kirjoitettuja ohjeita apuna käyttäen
  • toista aiemmin opetetun keskeinen sisältö siirtyessäsi opettamaan uutta asiaa
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko