Tulosta

HbA1c:n yksikön muuntotaulukko

Lisätietoa aiheesta
14.5.2013
Käypä hoito -työryhmä Diabetes
Taulukko 1. HbA 1c:n muuntaminen prosenteista mmol/mol:ksi.
HbA1c % HbA1c mmol/mol
4,0 20
6,0 42
6,5 48
7,0 53
7,5 58
8,0 64
9,0 75
10,0 86
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko