Tulosta

Kannabiksen aiheuttamat terveyshaitat

Lisätietoa aiheesta
12.4.2018
Huumeongelmaisen hoito Käypä hoito -työryhmä
Taulukko 1. Kannabiksen akuutit fysiologiset ja psykologiset vaikutukset.
Pieni tai keskisuuri annos
(oireet voimakkaimmillaan 30 minuutin kohdalla, kestävät 2–4 tuntia)
 • Huonontunut keskittymiskyky ja muisti
 • Ruokahalun kasvu
 • Takykardia, verenpaineen lasku
 • Verestävät silmät
 • Suun kuivuminen
 • Psykomotorisen koordinaation huononeminen
 • Unihäiriöt
 • Sedaatio
Suuri annos ja akuutti myrkytys
 • Huonontunut keskittymiskyky, muisti ja psykomotoriikka
 • Lisääntynyt liikenneonnettomuusriski, erityisesti alkoholin ja lääkkeiden yhteydessä
 • Ahdistuneisuus, paniikki
 • Psykoosi
 • Paranoia, muut psykoosioireet, depersonalisaatio, taustalla olevan psyykkisen ongelman paheneminen
Taulukko 2. Kannabiksen käytön krooniset vaikutukset ja riskit «Volkow ND, Swanson JM, Evins AE ym. Effects of Cannabis Use on Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review. JAMA Psychiatry 2016;73:292-7 »19.
Kognitiiviset vaikutukset
(usein lieviä, korostuvat yli 10 vuoden päivittäiskäytön jälkeen, osittain palautuvia)
 • Huono keskittymiskyky
 • Verbaalisen muistin huononeminen
 • Vaikeuksia jäsentää ja integroida monimutkaisia asioita
 • Oppiminen vaikeutuu, suoritustaso laskee, työttömyyden riski kasvaa
Psyykkiset ongelmat
 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Uni häiriöt
 • Psykoosi
 • Syrjäytyminen
Muut
 • Hedelmällisyyden aleneminen
 • Mahdolliset vaikutukset sikiöön (alhainen syntymäpaino)
 • Rikoksiin ajautumisen riski suurenee
 • Alkoholin ja muiden huumeiden liikakäyttö

Kirjallisuutta

 1. Cooper ZD, Haney M. Cannabis reinforcement and dependence: role of the cannabinoid CB1 receptor. Addict Biol 2008;13:188-95 «PMID: 18279497»PubMed
 2. Potter DJ, Clark P, Brown MB. Potency of delta 9-THC and other cannabinoids in cannabis in England in 2005: implications for psychoactivity and pharmacology. J Forensic Sci 2008;53:90-4 «PMID: 18279244»PubMed
 3. Henry JA, Oldfield WL, Kon OM. Comparing cannabis with tobacco. BMJ 2003;326:942-3 «PMID: 12727737»PubMed
 4. Iversen L. The science of marijuana. Oxford: Oxford University Press, 2008
 5. Scherrer JF, Grant JD, Duncan AE ym. Subjective effects to cannabis are associated with use, abuse and dependence after adjusting for genetic and environmental influences. Drug Alcohol Depend 2009;105:76-82 «PMID: 19628344»PubMed
 6. Winstock AR, Ford C, Witton J. Assessment and management of cannabis use disorders in primary care. BMJ 2010;340:c1571 «PMID: 20360216»PubMed
 7. Hall W, Degenhardt L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. Lancet 2009;374:1383-91 «PMID: 19837255»PubMed
 8. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A ym. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 2007;370:319-28 «PMID: 17662880»PubMed
 9. Sugranyes G, Flamarique I, Parellada E ym. Cannabis use and age of diagnosis of schizophrenia. Eur Psychiatry 2009;24:282-6 «PMID: 19324529»PubMed
 10. Zammit S, Moore TH, Lingford-Hughes A ym. Effects of cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review. Br J Psychiatry 2008;193:357-63 «PMID: 18978312»PubMed
 11. Crippa JA, Zuardi AW, Martín-Santos R ym. Cannabis and anxiety: a critical review of the evidence. Hum Psychopharmacol 2009;24:515-23 «PMID: 19693792»PubMed
 12. Solowij N, Stephens RS, Roffman RA ym. Cognitive functioning of long-term heavy cannabis users seeking treatment. JAMA 2002;287:1123-31 «PMID: 11879109»PubMed
 13. Yücel M, Solowij N, Respondek C ym. Regional brain abnormalities associated with long-term heavy cannabis use. Arch Gen Psychiatry 2008;65:694-701 «PMID: 18519827»PubMed
 14. Taylor DR, Fergusson DM, Milne BJ ym. A longitudinal study of the effects of tobacco and cannabis exposure on lung function in young adults. Addiction 2002;97:1055-61 «PMID: 12144608»PubMed
 15. Aldington S, Williams M, Nowitz M ym. Effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax 2007;62:1058-63 «PMID: 17666437»PubMed
 16. Tan WC, Lo C, Jong A ym. Marijuana and chronic obstructive lung disease: a population-based study. CMAJ 2009;180:814-20 «PMID: 19364790»PubMed
 17. Aldington S, Harwood M, Cox B ym. Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study. Eur Respir J 2008;31:280-6 «PMID: 18238947»PubMed
 18. Mukamal KJ, Maclure M, Muller JE ym. An exploratory prospective study of marijuana use and mortality following acute myocardial infarction. Am Heart J 2008;155:465-70 «PMID: 18294478»PubMed
 19. Volkow ND, Swanson JM, Evins AE ym. Effects of Cannabis Use on Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review. JAMA Psychiatry 2016;73:292-7 «PMID: 26842658»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Huumeongelmaisen hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko