Tulosta

Fundoplikaatiovideo

Lisätietoa aiheesta
2.11.2012

© Video Nissenin fundoplikaatio-leikkauksesta, toimenpiteen tekijä ja videon kuvaaja Tom Scheinin

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko