Tulosta

Dyslipidemiat Käypä hoito -suositus 2013 (video)

Lisätietoa aiheesta
14.5.2013

Dyslipidemiat Käypä hoito -suositus painottaa kokonaisriskin arviointia hoitoa valittaessa.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko