Tulosta

Raskauden ehkäisy (video)

Lisätietoa aiheesta
16.11.2015

Video perustuu 13.11.2015 julkaistuun Raskauden ehkäisy Käypä hoito -suositukseen.

Esiintyjä: Piia Vuorela, LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri, Käypä hoito -toimittaja. Porvoon sairaala ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Tuotanto: Uutispalvelu Duodecim

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko