Tulosta

Kavumavaus (video)

Lisätietoa aiheesta
2.6.2016
Hampaan juurihoito Käypä hoito -työryhmä

Potilastyöskentely, kuvaus ja editointi:

  • Evahl Laura Ruohola
  • HLL Kimmo Kero
  • HLL Arvo Kortesuo
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko