Tulosta

Kofferdam alamolaari (video)

Lisätietoa aiheesta
2.6.2016
Hampaan juurihoito Käypä hoito -työryhmä

Videon kuvaus EHL Nina Mandelin ja editointi Tomi Mandelin

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko