Tulosta

Vanhemmuustaitojen ohjauksen teoreettinen tausta, työskentelyote ja menetelmät

Lisätietoa aiheesta
12.12.2018
Eeva Aronen ja Johanna Sorsa
 • Kaikkien vanhemmuustaitojen kehittämiseen pyrkivien interventioiden pääperiaate on parantaa lapsen tai nuoren käytöstä ensisijaisesti lisäämällä myönteistä vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja vanhemman välillä ja toissijaisesti opettamalla vanhemmille rakentavia keinoja ongelmakäyttäytymisen hallitsemiseksi.

Teoreettinen tausta

Työskentelyote ja menetelmät

Ohjelmissa opeteltavia vanhemmuustaitoja

Leikkiminen, yhteinen aika ja lapsen kuuntelu

Positiivinen vahvistaminen

Ongelmakäytöksen hallintakeinoja (rajat)

Vanhemman stressinhallintakeinot

Toteuttaminen

Kirjallisuutta

 1. Haslam D, Mejia A, Sanders MR, de Vries PJ. Parenting Programs. Kirjassa: Rey JM (toim.). IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneve: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015. http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health
 2. Webster-Stratton C. The Incredible Years. Parents, Teachers and Children's Training Series. Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980–2011. Seattle: Incredible Years Inc, 2011
 3. Kazdin AE. Parent management training: Treatment for oppositional, aggressive, and antisocial behavior in children and adolescents. Oxford & New York: Oxford University Press, 2005
 4. Bauer NS, Webster-Stratton C. Prevention of behavioral disorders in primary care. Curr Opin Pediatr 2006;18:654-60 «PMID: 17099366»PubMed
 5. Furlong M, McGilloway S, Bywater T ym. Cochrane review: behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years (Review). Evid Based Child Health 2013;8:318-692 «PMID: 23877886»PubMed
 6. Webster-Stratton C. Ihmeelliset vuodet. Ongelmanratkaisuopas 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille. Helsinki: Profami Oy, 2005
 7. McMahon RJ, Forehand RL. Helping the noncompliant child: Family-based treatment for oppositional behavior. Guilford Press, 2005
 8. Wells KC, Lenhart LA, Lochman JE. Coping power: Parent group program: facilitator guide. Oxford & New York: Oxford University Press, 2008
 9. Thorell LB. The Community Parent Education Program (COPE): treatment effects in a clinical and a community-based sample. Clin Child Psychol Psychiatry 2009;14:373-87 «PMID: 19515754»PubMed
 10. Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T ym. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016;73:378-87 «PMID: 26913614»PubMed
 11. McGrath PJ, Lingley-Pottie P, Thurston C ym. Telephone-based mental health interventions for child disruptive behavior or anxiety disorders: randomized trials and overall analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50:1162-72 «PMID: 22024004»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko