Takaisin Tulosta

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosointi aikuisella ja MDQ-seula

Vältä viisaasti
Kirsi Suominen ja Tanja Laukkala
29.1.2021

Älä tee kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosia yksinomaan MDQ-oirekartoituslomakkeen antamien tulosten perusteella.

MDQ-oirekartoituslomaketta voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa, mutta se on epätarkka diagnostisessa käytössä. Suomalaisessa aineistossa (1) alle 40 % MDQ-seulassa positiivisen tuloksen saaneista varmistui perusteellisemmassa tutkimuksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviksi.

CANMAT:n kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitosuositus (2) ohjeistaa käyttämään MDQ-seulaa vain seulontavälineenä potilaille, jotka tarvitsevat tarkemman diagnostisen arvion. MDQ-oirekartoituslomakkeen käyttö perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa on suositeltavaa, jos potilaalla on esiintynyt lisääntyneen aktiivisuuden kausia, masennuksen vaste hoitoon on huono tai syntyy epäily kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Jos MDQ-seulan tulos on positiivinen, selvitetään anamneesi huolellisesti perusterveydenhuollossa. Tällöin erikseen selvitetään, onko potilaalla ollut vauhdikkaita tai ärtyneen mielialan jaksoja ja toisaalta masennusjaksoja (huolellinen kuvaus oireista ja niiden ajoituksesta).

Selvitetään myös, onko oireilu sekundaarista eli voiko sen syynä olla alkoholiriippuvuus tai muu päihdeongelma, somaattisen sairauden ajankohtainen oireilu tai elämäntilanne. Erikoissairaanhoidossa MDQ kuuluu jokaisen masennuspotilaan arviointiin. Positiivinen MDQ-löydös merkitsee vasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön epäilyä eikä vielä diagnoosia, koska diagnoosi edellyttää perusteellista diagnostista arviota. MDQ tunnistaa herkemmin tyyppi I kuin tyyppi II kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

 

Lähteet: 1. Mantere O, Suominen K, Leppämäki S ym. The clinical characteristics of DSM-IV bipolar I and II disorders: baseline findings from the Jorvi Bipolar Study (JoBS). Bipolar Disord 2004;6:395-405
2. Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20:97–170
Näytönastekatsaus: MDQ-seula osana muuta diagnostista arviota kaksisuuntaista mielialahäiriötä epäiltäessä auttaa tunnistamaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita. «MDQ-seula osana muuta diagnostista arviota kaksisuuntaista mielialahäiriötä epäiltäessä auttaa tunnistamaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia potilaita.»A
Lisätietoartikkeli: MDQ -seulaan
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Mielialaoireita arvioivien lääkärien tulee tuntea MDQ-seulan rajoitteet diagnostisen tarkkuuden osalta sekä ymmärtää diagnoosin asettamisen merkitys potilaan hoidolle.