Takaisin Tulosta

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosointi aikuisella ja MDQ-seula

Vältä viisaasti
Kirsi Suominen ja Tanja Laukkala
19.4.2017

Älä tee kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosia yksinomaan MDQ-oirekartoituslomakkeen antamien tulosten perusteella.

MDQ-oirekartoituslomaketta voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa, mutta se on epätarkka diagnostisessa käytössä. Suomalaisessa aineistossa alle 40 % MDQ-seulassa positiivisen tuloksen saaneista varmistui perusteellisemmassa tutkimuksessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviksi.

NICEn kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitosuositus ei suosittele käyttämään tunnistamisessa oirekartoituslomakkeita perusterveydenhuollossa lapsilla, nuorilla tai aikuisilla.

MDQ-oirekartoituslomakkeen käyttö perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa on suositeltavaa, jos potilaalla on esiintynyt lisääntyneen aktiivisuuden kausia, masennuksen vaste hoitoon on huono tai syntyy epäily kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Jos MDQ-seulan tulos on positiivinen, selvitetään anamneesi huolellisesti perusterveydenhuollossa. Tällöin erikseen selvitetään, onko potilaalla ollut vauhdikkaita tai ärtyneen mielialan jaksoja ja toisaalta masennusjaksoja (huolellinen kuvaus oireista ja niiden ajoituksesta). Selvitetään myös, onko oireilu sekundaarista eli voiko sen syynä olla alkoholiriippuvuus tai muu päihdeongelma, somaattisen sairauden ajankohtainen oireilu tai elämäntilanne. Erikoissairaanhoidossa MDQ kuuluu jokaisen masennuspotilaan arviointiin. Positiivinen MDQ-löydös merkitsee vasta kaksisuuntaisen mielialahäiriön epäilyä eikä vielä diagnoosia, koska diagnoosi edellyttää perusteellista diagnostista arviota.

 

Lähteet: Bipolar disorder: assessment and management. NICE guideline 2014. Last update on 2016. «https://www.nice.org.uk/guidance/cg185»1
Näytönastekatsaus: MDQ-seula yksin käytettynä ei ilmeisesti ole riittävän herkkä eikä tarkka kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa «MDQ-seula yksin käytettynä ei ilmeisesti ole riittävän herkkä eikä tarkka kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireiden kartoituksessa.»C