Takaisin Tulosta

Tulehduskipulääkkeisiin liittyvät vuotoriskit

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen, Arja Helin-Salmivaara, Pekka Mäntyselkä ja Kalle Saikkonen
7.12.2017

Vältä suun kautta annosteltavia tulehduskipulääkkeitä potilaalla, jolla on ruoansulatuskanavan vuodon riski tai verenhyytymisen estolääkitys.

Henkilöillä, joilla on suurentunut ruoansulatuskanavan vuotoriski tai joilla on ollut vuoto, tulehduskipulääkkeiden käyttö tulee arvioida erittäin huolellisesti. Ruoansulatuskanavan vuodon riski tulehduskipulääkkeitä käyttävillä on noin 1,5–4 kertainen verrattuna henkilöihin, jotka eivät käytä tulehduskipulääkkeitä. Ks. interaktiivinen kaavio Kipulääkkeen valinta «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50103/Kipulaakkeen_valinta.html»1.

Varfariinihoitoa käyttävien tulee välttää tulehduskipulääkkeitä, koska ne aiheuttavat suuren verenvuotoriskin, joka ei ole hallittavissa tehostetullakaan INR-seurannalla. Myös uudempien antikoagulanttien (suun kautta otettavina dabigatraani, apiksabaani ja rivaroksabaani) kanssa tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää suurentuneen verenvuotoriskin vuoksi.

 

Lähteet: Käypä hoito -suositus Kipu «Kipu»1
Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, Bhala N, Emberson J ym. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382:769-79 «PMID: 23726390»PubMed
Burnett AE, Mahan CE, Vazquez SR ym. Guidance for the practical management of the direct oral anticoagulants (DOACs) in VTE treatment. J Thromb Thrombolysis 2016;41:206-32 «PMID: 26780747»PubMed
InxBase-lääkeinteraktiotietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/interaktio.inxbase.koti»2 (vaatii tietokannan käyttöoikeuden)
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Esteet: Potilaiden tottumukset tulehduskipulääkkeiden käytössä.