Takaisin Tulosta

Tramadolin ja serotoniinioireyhtymän riski

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen, Arja Helin-Salmivaara, Pekka Mäntyselkä ja Kalle Saikkonen
7.12.2017

Vältä tramadolin ja muiden opioidien käyttöä yhdessä trisyklisten antidepressanttien, SSRI-lääkkeiden, SNRI-lääkkeiden tai moklobemidin kanssa.

Ranskalaisessa rekisteritutkimuksessa noin 60 % serotoniinioireyhtymä tapauksista liittyi lääkeaineinteraktioihin, yleisimmin tramadolin ja paroksetiinin yhdistelmään. Serotoniinioireyhtymän yleisyyttä ei tunneta, mutta serotonergisten lääkkeiden käyttö on kasvanut, ja polyfarmasia lisää serotoniinioireyhtymän riskiä. Silloin kun se on mahdollista, tulee kahden tai useamman seronergisen lääkkeen sijasta harkita muita hoitovaihtoehtoja.

Serotoniinioireyhtymälle luonteenomaista ovat psyykkisen tilan muutokset, autonomisen hermoston oireet ja neuromuskulaarinen hyperaktiivisuus. Oireet kehittyvät tyypillisesti minuuttien tai tuntien kuluessa serotonergisen lääkkeen ottamisesta, ja voivat vaikeimmillaan olla henkeä uhkaavia.

 

Lähteet: Käypä hoito -suositus Kipu «Kipu»1
Beakley BD, Kaye AM, Kaye AD. Tramadol, Pharmacology, Side Effects, and Serotonin Syndrome: A Review. Pain Physician 2015;18:395-400 «PMID: 26218943»PubMed
Abadie D, Rousseau V, Logerot S ym. Serotonin Syndrome: Analysis of Cases Registered in the French Pharmacovigilance Database. J Clin Psychopharmacol 2015;35:382-8 «PMID: 26082973»PubMed
InxBase-lääkeinteraktiotietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/interaktio.inxbase.koti»1 (vaatii tietokannan käyttöoikeuden)