Takaisin Tulosta

Syömishäiriöpotilaiden lääkehoito

Vältä viisaasti
Raija Sipilä ja Jaana Suokas
18.12.2017

Älä rutiininomaisesti käytä lääkehoitoa psykoterapian lisänä syömishäiriöpotilaiden hoidossa.

Ahmimishäiriöpotilaat (bulimia nervosa)

Antidepressiivisestä lääkehoidosta on ilmeisesti hyötyä psykoterapeuttisen (kognitiivis-behavioraalisen) hoidon lisänä yli 18-vuotiaiden ahmimishäiriöpotilaiden hoidossa. Kun seitsemässä tutkimuksessa verrattiin psykologista hoitoa lääkehoidon ja psykologisen hoidon yhdistelmään remissiossa oli 36 % psykologista hoitoa saaneista potilaista ja 49 % psykoterapian ja lääkehoidon yhdistelmää saaneista potilaista (RR 1,21, 95 % luottamusväli 1,02–1,45). Lääkärin tulisi keskimäärin hoitaa 8 potilasta, jotta yksi saavuttaa remission yhdistelmähoidolla (number needed to benefit, NNTB 8 (95 % LV 4–380)). Yhdistelmäryhmässä tutkimuksesta pois jääminen oli tavallisempaa.

Laihuushäiriöpotilaat (anorexia nervosa)

Cochrane-katsauksen mukaan neljässä lumekontrolloidussa tutkimuksessa ei voitu osoittaa, että laihuushäiriöpotilailla masennuslääkkeiden käyttö vaikuttaa painon nousuun, syömishäiriöoireisiin tai liitännäishäiriöihin.

Ahmintahäiriöpotilaat (Binge Eating Disorder, BED)

Ahmintahäiriön hoitoon ei suositella rutiininomaisesti lääkehoitoa, koska sen ei ole osoitettu lisäävän psykoterapian tehoa.

 

Fluoksetiini on ainoa antidepressiivinen lääke, jonka virallinen indikaatio on syömishäiriö (ahmimishäiriö (bulimia nervosa)).

 

Lähde: Syömishäiriöt Käypä hoito -suositus «Syömishäiriöt»1
Näytönastekatsaukset: Masennuslääkkeistä ei liene apua laihuushäiriöpotilaan ravitsemustilan korjaamisessa hoidon alkuvaiheessa «Masennuslääkkeistä ei liene apua laihuushäiriöpotilaan ravitsemustilan korjaamisessa hoidon alkuvaiheessa.»B
Antidepressiivisestä lääkehoidosta on hyötyä psykoterapeuttisen (kognitiivis-behavioraalisen) hoidon lisänä yli 18-vuotiailla potilailla «Antidepressiivisestä lääkehoidosta on hyötyä psykoterapeuttisen (kognitiivis-behavioraalisen) hoidon lisänä yli 18-vuotiaiden ahmimishäiriöpotilaiden hoidossa.»B
Lääkehoito saattaa hieman vähentää ahmintaa lyhytaikaisesti lumeeseen verrattuna, mutta ei paranna psykoterapian tehoa ahmintahäiriön hoidossa «Lääkehoito saattaa hieman vähentää ahmintaa lyhytaikaisesti lumeeseen verrattuna, mutta ei paranna psykoterapian tehoa ahmintahäiriön hoidossa.»B
Fluvoksamiini tai fluoksetiini eivät näytä lisäävän kognitiivis-behavioraalisen yksilöterapian (KBT) tehoa ahmintahäiriön hoidossa «Fluvoksamiini tai fluoksetiini eivät näytä lisäävän kognitiivis-behavioraalisen yksilöterapian (KBT) tehoa ahmintahäiriön hoidossa.»C