Takaisin Tulosta

Imettävän äidin eliminaatiodieetti

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Ursula Schwab ja Mika Mäkelä
2.1.2018

Älä ohjaa imettävälle äidille eliminaatiodieettiä perusterveydenhuollossa, kun epäilet imeväisellä maitoallergiaa tai kun imeväisellä on todettu ruoka-aineallergia.

Rintamaidossa mitattavat allergeenien pitoisuudet ovat tutkimuksissa olleet suurimmillaankin vain mikrogrammoja. Sen sijaan kaksoissokkoaltistuksissa objektiivisesti todettuja oireita aiheuttavat allergeenimäärät ovat milligrammoja.

Välttämisruokavalio ei ole tutkimuksissa vähentänyt imeväisten atooppista ekseemaa perheissä, joissa on lisääntynyt allergisen sairauden riski.

 

Lähde: Ruoka-allergiat (lapset) Käypä hoito -suositus «Ruoka-allergia (lapset)»1
Näytönastekatsaukset: Rintamaidossa mitattavat pitoisuudet ovat suurimmillaankin vain mikrogrammoissa, kun taas altistuksissa oireita aiheuttavat allergeenimäärät ovat milligrammoissa «Rintamaidossa mitattavat allergeenipitoisuudet ovat ilmeisesti suurimmillaankin vain mikrogrammoissa.»B
Imettävän äidin eliminaatiodieetin hyötyä imeväisen ruoka-allergian hoidossa ei ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Ruoka-aineiden karsimiseen imettävältä äidiltä tulee suhtautua varauksella «Imettävän äidin eliminaatiodieetin hyötyä imeväisen ruoka-allergian hoidossa ei ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Ruoka-aineiden karsimiseen imettävältä äidiltä tulee suhtautua varauksella.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Äitien huoli lapsen oireista ja halu tehdä kaikki mahdollinen oireiden poistamiseksi.
Sosiaalisen median keskustelupalstojen keskustelut.