Takaisin Tulosta

Suuriannoksinen statiini ja lihasoireet

Vältä viisaasti
Mikko Syvänne, Päivi Ruokoniemi ja Timo Strandberg
4.1.2018

Älä käytä suuriannoksista simvastatiinia (80 mg/vrk), koska se voi altistaa lihasoireille.

SEARCH-tutkimuksessa sydäninfarktin sairastaneet potilaat saivat simvastatiinia 80 mg/vrk ja heitä seurattiin keskimäärin 6,7 vuotta. Myopatian (lihaskivut tai lihasheikkous ja merkittävästi kohonnut kreatiinikinaasi TAI merkittävästi kohonnut kreatiinikinaasi ja ALAT ilman lihasoireita) ilmaantuvuus oli noin 1,0 %, kun se annoksella 20 mg/vrk oli 0,02 %. Noin puolet myopatiatapauksista ilmaantui ensimmäisen hoitovuoden aikana. Myopatian ilmaantuvuus seuraavien hoitovuosien aikana oli noin 0,1 %.

USA:n lääkeviranomainen FDA on tutkimusnäytön perusteella rajoittanut suuriannoksisen simvastatiinin käyttöä. Vain ne, jotka ovat jo käyttäneet 80 mg:n annosta vähintään vuoden ajan ilman merkkejä myopatiasta, voivat jatkaa näin suurella annoksella. Muille ei tätä annosta tule määrätä, mikä koskee sekä uusia simvastatiinin käyttäjiä, että aiemmin pienempää annosta käyttäneitä.

Jos tehokkaampi lipidilääkitys kuin 40 mg:n simvastatiini katsotaan tarpeelliseksi, on turvallisempaa käyttää atorvastatiinia tai rosuvastatiinia tai enintään 40 mg:n simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmää.

On syytä kiinnittää huomiota myös simvastatiinin ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksiin, sillä ne voivat nostaa pienempien simvastatiiniannosten lääkepitoisuuden verenkierrossa haitalliselle tasolle. Simvastatiini on vasta-aiheinen yhteiskäytössä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien (esim erytromysiini, klaritromysiini, itrakonatsoli, ketokonatsoli, HIV-proteaasin estäjät), gemfibrotsiilin, danatsolin ja siklosporiinin kanssa.

 

Lähteet: SEARCH Collaborative Group. Link E, Parish S ym. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy--a genomewide study. N Engl J Med 2008;359:789-99 «PMID: 18650507»PubMed
Egan A, Colman E. Weighing the benefits of high-dose simvastatin against the risk of myopathy. N Engl J Med 2011;365:285-7 «PMID: 21675881»PubMed
FDA Drug Safety Communication: New restrictions, contraindications, and dose limitations for Zocor (simvastatin) to reduce the risk of muscle injury. https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm256581.htm «https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm256581.htm»1