Takaisin Tulosta

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet alkoholiongelmaisella

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen ja Hannu Alho
8.1.2018

Vältä riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden määräämistä alkoholiongelmaisille potilaille ilman erityistä perustetta ja huolellisuutta.

Riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden käyttö alkoholiongelmaisilla on yleistä [2]. Niiden määräämistä alkoholiongelmaiselle on vältettävä. Päivystystilanteissa potilaille ei tule pääsääntöisesti määrätä bentsodiatsepiineja. Jos niin kuitenkin tehdään vieroitusoireiden hoitamiseksi [3], käyttö on syytä rajoittaa vain vierotusoireiden keston ajaksi.

Valvira on ohjeistanut terveydenhuoltoa bentsodiatsepiinien määräämisestä; ks. Valviran internetsivut «http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoito/bentsodiatsepiinien_maaraaminen_2»1.

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on aiheellista vain poikkeustapauksissa, joissa muu hoito ei auta potilaan psyykkisiin oireisiin ja hänelle on mahdollista järjestää tiivis ja pitkäaikainen hoitokontakti. Jos bentsodiatsepiinilääkitys arvioidaan tarpeelliseksi alkoholiongelmaiselle, on varmistettava, että hän käyttää lääkkeitä oikein. Lääkehoitoa on syytä seurata tiiviisti esimerkiksi siten, että lääkkeet annetaan valvotusti hoitopaikasta tai apteekista [1].

Alkoholin ja bentsodiatsepiinin sekakäyttäjän vieroitus lienee mahdollista avohoidossa tiiviissä seurannassa, kun potilas on itse motivoitunut vieroitushoitoon «Alkoholin ja bentsodiatsepiinin sekakäyttäjän vieroitus lienee mahdollista avohoidossa tiiviissä seurannassa, kun potilas on itse motivoitunut vieroitushoitoon.»C.

 

Lähteet: [1] Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus «Alkoholiongelmaisen hoito»1
[2] Tevik K, Selbæk G, Engedal K ym. Use of alcohol and drugs with addiction potential among older women and men in a population-based study. The Nord-Trøndelag Health Study 2006-2008 (HUNT3). PLoS One 2017;12:e0184428 «PMID: 28886172»PubMed
[3] Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005063 «PMID: 20238336»PubMed
Näytönastekatsaus: Alkoholin ja bentsodiatsepiinin sekakäyttäjän vieroitus lienee mahdollista avohoidossa tiiviissä seurannassa, kun potilas on itse motivoitunut vieroitushoitoon «Alkoholin ja bentsodiatsepiinin sekakäyttäjän vieroitus lienee mahdollista avohoidossa tiiviissä seurannassa, kun potilas on itse motivoitunut vieroitushoitoon.»C