Takaisin Tulosta

VEGF:n estäjähoidosta luopuminen AMD:n hoidossa

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Anja Tuulonen ja Kai Kaarniranta
23.1.2018

Älä aloita VEGF:n estäjähoitoa, jos siitä ei ole odotettavissa potilaan toimintakykyä tai elämänlaatua parantavia tuloksia tai hoitoon liittyvien haittojen ja riskien arvioidaan ylittävän odotettavissa olevat hyödyt.

Jos hoidettavan silmän paras laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0,0625, hoidon odotettavissa oleva hyöty potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun osalta on kokemukseen mukaan vähäinen. Näöntarkkuutta vähintään 0,0625 on myös käytetty tutkimuksissa mukaan otettavien potilaiden sisäänottokriteerinä, joten tutkimusnäyttöä tehosta tai turvallisuudesta ei ole potilailla, joilla näöntarkkuus on tätä alhaisempi.

Potilaalle ja hänen omaiselleen tulee kertoa, mitä hoito merkitsee ja minkälaisia tuloksia hoidosta on odotettavissa. Jos päädytään aloittamaan hoitokokeilu, vaikka näöntarkkuus on alle 0,0625, hoito lopetetaan, jos ei saada selkeää hoitovastetta. Hoito lopetetaan myös paremmalla näöntarkkuudella, jos hoitovastetta ei saada.

Jos hoidettavan silmän näöntarkkuus on alhainen ja silmien välinen näöntarkkuusero on suuri, on arvioitava erityisen kriittisesti hoidosta mahdollisesti saatava hyöty.

 

Lähde: Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) Käypä hoito -suositus «Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilaan, omaisten ja lääkärin halu pyrkiä estämään näkövammaisuus.
Aloitettu hoito jää päälle.