Takaisin Tulosta

VEGF:n estäjähoidon valinta AMD:ssä

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Anja Tuulonen ja Kai Kaarniranta
23.1.2018

Vältä ranibitsumabin ja afliberseptin käyttöä kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD:n) ensisijaisena lääkehoitona korkeiden kustannusten vuoksi.

AMD:n hoidossa eri VEGF:n estäjillä (bevasitsumabi, ranibitsumabi, aflibersepti) ei ole tehossa tai turvallisuudessa kliinisesti merkittäviä eroja, kun seuranta-aika on ollut muutamia vuosia. Sen sijaan lääkeaineiden välillä on merkittäviä hintaeroja.

Bevasitsumabi-lääkeaine maksaa noin 30–35 €. Ranibitsumabilla ja afliberseptillä hinta on noin 700 €. Afliberseptihoidon kustannuksia voidaan merkittävästi laskea, kun lääke jaetaan useaan annokseen (noin 300 €/annos). Jos ensisijainen VEGF-estäjähoito ei ole tuottanut toivottua tulosta, voidaan kokeilla toista VEGF-estäjää.

Vaikka kostea AMD ei ole bevasitsumabin virallinen käyttöaihe, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston antaman suosituksen mukaan kostean AMD:n hoito silmänsisäisellä bevasitsumabilla kuuluu Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

 

Lähteet: Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) Käypä hoito -suositus «Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)»1
Duodecim Lääketietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»1
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus «http://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/1950230/Palveluvalikoimaneuvoston+suositus+silm%C3%A4n+pohjan+kostean+ik%C3%A4rappeuman+hoidosta+bevasitsumabilla+10.12.2015.pdf/d42a062f-dba9-47f3-b0b0-a0a9a98d1d32»2
Näytönastekatsaukset: Bevasitsumabi ja ranibitsumabi näyttävät olevan yhtä tehokkaita ylläpitämään näöntarkkuutta kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa 1–2 vuoden seurannassa «Bevasitsumabi ja ranibitsumabi näyttävät olevan yhtä tehokkaita ylläpitämään näöntarkkuutta kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa 1–2 vuoden seurannassa.»B
Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) on ilmeisesti yhtä tehokas kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa ylläpitämään näöntarkkuutta kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg) «Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) on ilmeisesti yhtä tehokas kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa ylläpitämään näköntarkkuutta kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg).»B
Ranibitsumabin ja bevasitsumabin välillä ei ilmeisesti ole kliinisesti merkittävää eroa turvallisuudessa kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa lyhytaikaisessa hoidossa «Ranibitsumabin ja bevasitsumabin välillä ei ilmeisesti ole kliinisesti merkittävää eroa turvallisuudessa kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa lyhytaikaisessa hoidossa.»B
Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) saattaa olla yhtä turvallinen kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg) «Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) saattaa olla yhtä turvallinen kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg).»C
Aflibersepti saattaa parantaa näköä ja vähentää anatomisia muutoksia niillä AMD-potilailla, joilla hoito muilla VEGF-estäjillä ei ole tuottanut toivottua tulosta, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö tästä puuttuu «Aflibersepti saattaa parantaa näköä ja vähentää anatomisia muutoksia niillä AMD-potilailla, joilla hoito muilla VEGF-estäjillä ei ole tuottanut toivottua tulosta, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö tästä puuttuu.»D
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Lisääntyvät potilasmäärät, hitaasti muuttuvat työnkuvat ja organisaatioiden toimintamallit.
Markkinailmapiiri.