Takaisin Tulosta

Uusintarepositio rannemurtuman asennon pettäessä kipsihoidon aikana

Vältä viisaasti
Toni Luokkala, Ville Mattila ja Nina Lindfors
27.4.2018

Älä tee uusintarepositiota rannemurtuman asennon pettäessä kipsihoidon aikana.

Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että uusintarepositio hyödyttää potilasta rannemurtuman asennon pettäessä kipsihoidon aikana. Asiasta on olemassa tutkimuksia, joiden laatu on heikko tai kohtalainen, ja joissa uusintarepositio ei ole tuottanut potilaalle hyötyä subjektiivisilla mittareilla. Skotlantilaisessa tutkimuksessa seurattiin 50 potilasta, joilla rannemurtuman asento oli pettänyt kipsihoidon aikana, ja joille tehtiin uusintarepositio. Murtuman asento oli kipsihoidon loputtua käytännössä palautunut asentoon, jossa se oli ennen uusintarepositiota. Asennon palautuminen johtuu siitä, että murtuma on tällöin luonteeltaan instabiili ja sillä on taipumus palata alkuperäiseen, repositiota edeltävään asentoon. Toisessa skotlantilaisessa tutkimuksessa satunnaistettiin potilaita, joilla rannemurtuman asento oli pettänyt 1 viikon kuluttua kipsihoidon aloituksesta, neljään ryhmään (3 erilaista leikkausmenetelmää ja uusintarepositio). Tutkimuksessa oli laadullisia ongelmia ja siinä ei ollut seurantaryhmää, jossa kipsihoitoa olisi jatkettu tekemättä asennolle mitään. Vuoden kohdalla eri ryhmien välillä ei ollut eroa kliinisissä tulosmuuttujissa.

Jos rannemurtuman asento pettää kipsihoidon aikana, vaihtoehdot ovat jatkaa kipsihoitoa asennosta huolimatta tai siirtyä operatiiviseen hoitoon potilaan iästä ja vaatimustasosta riippuen.

 

Lähde: Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma) Käypä hoito -suositus «Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)»1
Näytönastekatsaus: Värttinäluun alaosan uudelleenrepositiosta ei välttämättä ole hyötyä, jos asento pettää kipsaushoidon aikana ikääntyneillä (yli 60-vuotiailla), mutta luotettava tutkimusnäyttö asiasta puuttuu «Värttinäluun alaosan uudelleenrepositiosta ei välttämättä ole hyötyä, jos asento pettää kipsaushoidon aikana ikääntyneillä (yli 60-vuotiailla), mutta luotettava tutkimusnäyttö asiasta puuttuu.»D
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Hoitoperinne
Lääkärin toive saada rannemurtuman asento paremmaksi
Tiedon puute instabiilien rannemurtumien ominaisuuksista