Takaisin Tulosta

Botuliinitoksiinin käyttö episodisen migreenin hoidossa

Vältä viisaasti
Mikko Kallela, Eero Mervaala ja Markus Färkkilä
25.5.2018

Vältä botuliinitoksiini A:n käyttöä episodista migreeniä sairastavilla potilailla.

Migreeniä nimitetään krooniseksi, kun päänsärkypäiviä on kuukaudessa ainakin 15 ja päänsärky täyttää migreenin kriteerit ainakin 8 päivänä kuukaudessa. Episodisessa migreenissä päänsärkypäiviä on vähemmän kuin 15 kuukauden aikana. Botuliiniinitoksiini A:n on osoitettu tehoavan kroonisen migreenin estohoidossa «Kroonista migreeniä sairastavilla botuliinitoksiinihoito vähentää potilaan päänsärkypäiviä.»A, missä sen tehon ero pistettävään lumelääkkeeseen on kuitenkin vähäinen. Sen sijaan botuliinitoksiini A on osoittautunut tehottomaksi episodisen migreenin estohoidossa «Episodista migreeniä sairastavilla potilailla botuliinitoksiinihoito ei vähennä migreenikohtausten frekvenssiä lumehoitoon verrattuna.»A, minkä takia botuliinitoksiini A:n käyttöä tulee välttää näillä potilailla. Botuliinitoksiinihoitojen suhteen tulee muistaa, että eri botuliini A-valmisteet poikkeavat teholtaan ja annoksiltaan oleellisesti toisistaan. Botuliinitoksiini A -hoidon tulee antaa siihen perehtynyt lääkäri.

 

Lähteet: Migreeni Käypä hoito -suositus «Migreeni»1
Simpson DM, Hallett M, Ashman EJ ym. Practice guideline update summary: Botulinum neurotoxin for the treatment of blepharospasm, cervical dystonia, adult spasticity, and headache: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2016;86:1818-26 «PMID: 27164716»PubMed
Näytönastekatsaukset: Kroonista migreeniä sairastavilla botuliinitoksiinihoito vähentää potilaan päänsärkypäiviä «Kroonista migreeniä sairastavilla botuliinitoksiinihoito vähentää potilaan päänsärkypäiviä.»A
Episodista migreeniä sairastavilla potilailla botuliinitoksiinihoito ei vähennä migreenikohtausten frekvenssiä lumehoitoon verrattuna «Episodista migreeniä sairastavilla potilailla botuliinitoksiinihoito ei vähennä migreenikohtausten frekvenssiä lumehoitoon verrattuna.»A