Takaisin Tulosta

Hypnoosi ja akupunktuuri tupakasta vieroituksessa

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen ja Klas Winell
19.6.2018

Hypnoosista ja akupunktuurista ei ole hyötyä tupakasta vieroituksessa eikä niitä suositella.

Koska hypnoosia ja akupunktuuria vaikuttavampia hoitomuotoja on tupakasta vieroitukseen käytettävissä, ei hypnoosia tai akupunktuuria suositella tupakasta vieroituksessa. Vaikuttavia hoitomuotoja, joiden käyttöä suositellaan, ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, vieroituslääkkeet ja nikotiinikorvaustuotteet.

 

Lähde: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suositus «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»1
Näytönastekatsaukset: Hypnoosista ei todennäköisesti ole apua tupakasta vieroituksessa «Hypnoosista ei todennäköisesti ole apua tupakasta vieroituksessa.»B
Akupunktuurista tai sen kaltaisista hoidoista ei ole apua tupakoinnin lopettamisessa «Akupunktuurista tai sen kaltaisista hoidoista ei ole apua tupakoinnin lopettamisessa.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Tällaisista hoidoista kiinnostuneet potilaat/ammattihenkilöt saattavat aktiivisesti hakeutua/tarjota näitä hoitomuotoja