Takaisin Tulosta

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaaminen glaukoomapotilailla

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä ja Anja Tuulonen
6.8.2018

Vältä rutiininomaista silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaamista glaukooman etenemisen seurannassa.

Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittausten antama hyöty glaukooman ennusteen arvioimisessa on epävarma. Tutkimuksia on vähän ja niiden laatu on heikko.

 

Lähde: Glaukooma Käypä hoito -suositus «Glaukooma»1
Näytönastekatsaus: Silmänpaineen vuorokausivaihtelun merkitys ja sen mittaamisen hyödyllisyys glaukooman etenemisen kannalta on epävarma «Silmänpaineen vuorokausivaihtelun merkitys ja mittaamisen hyödyllisyys glaukooman etenemiselle on epävarma.»D
Implementoinnin esteet: Mahdollisesti vakiintunut käytäntö
Tuntuu siltä, että tehdään jotakin
Potilaan kiinnostus
Implementoinnin edistäjät: Mittauksen käytännön hankaluus