Takaisin Tulosta

Sahapalmu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Vältä viisaasti
Raija Sipilä ja Teuvo Tammela
7.11.2018

Vältä sahapalmun käyttöä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa, koska sillä ei ole osoitettu olevan lumetta parempaa tehoa.

Cochrane-katsaukseen otettiin mukaan 30 tutkimusta, joissa verrattiin sahapalmua lumeeseen tai muuhun eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoitoon. Näistä tutkimuksista 2 oli hyvälaatuisia (potilaiden n = 582). Urologisen oirepisteytyksen (American Urologic Association Symptom Index, AUA) keskiero sahapalmu- ja lumeryhmän välillä oli 0,25 pistettä (95 % luottamusväli -0,58–1,07). Eroa ryhmien välillä ei myöskään havaittu yövirtsaamisessa. Kliininen vaste todettiin lume- ja sahapalmuryhmissä hieman yli 40 %:lla.

Luonnonlääkkeiden vaikutusmekanismi on epäselvä. Kasvisuutteet muodostuvat monista aineista, joiden vaikutusmekanismia on vaikea tutkia. Tuotteita ei ole standardoitu, minkä vuoksi samaakin uutetta sisältävät valmisteet vaihtelevat suuresti.

 

Lähde: Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»1
Näytönastekatsaus: Sahapalmu ei näytä olevan lumetta tehokkaampi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien alavirtsaoireiden hoidossa «Sahapalmu ei näytä olevan lumetta tehokkaampi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien alavirtsaoireiden hoidossa.»B
Lisätietoartikkeli: Luonnonlääkkeiden teho eturauhasen liikakasvun aiheuttamien alavirtsatieoireiden hoidossa «Luonnonlääkkeiden teho eturauhasen liikakasvun aiheuttamien alavirtsatieoireiden hoidossa»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilas ei halua lääkehoitoa.