Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
23.10.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

  Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

  Keskeinen sisältö

  • Fertiili-ikäisen naisen alavatsakipu tai ylimääräinen verinen vuoto on aihe epäillä ektooppista (kohdunulkoista) raskautta.
  • Avoterveydenhuollossa kivuliaalle potilaalle tulee tehdä raskaustesti (pika-hCG) sekä yleis- ja gynekologinen tutkimus. Ks. kaavio «Ektooppisen raskauden vuokaavio avohoidossa»1.
  • Potilas, joka potee akuuttia vatsaa ja herättää epäilyn ektooppisesta raskaudesta, tarvitsee päivystyslähetteen naistentautien erikoissairaanhoitoon.
  • Erikoissairaanhoidossa ensisijainen diagnosointikeino perustutkimusten lisäksi on emättimen kautta tehtävä kaikututkimus ja seerumin kvantitatiivinen istukkagonadotropiinin (S-hCG) määritys. Jos päivystysaikaan ei ole käytössä S-hCG-tutkimusta, kvalitatiivinen U-hCG:n määritys on riittävä (herkkyysraja 50 IU). Ks. kaavio «Ektooppisen raskauden vuokaavio sairaalahoidossa»2.
  • Hoitopäätökset erikoissairaanhoidossa perustuvat hCG-pitoisuuteen, kliiniseen löydökseen, potilaan toiveisiin (sekä hoitoyksikön osaamiseen ja resursseihin).
  • Ektooppisen raskauden hoidossa on viimeisten 10 vuoden aikana suosittu aiempaa enemmän metotreksaattilääkitystä ja seurantahoitoa sekä polikliinistä hoitolinjaa.
  • Optimaalisessa hoidossa tauti tulisi todeta varhain. Näin repeämien osuus jäisi alle 5 %:n ja leikkaus tehtäisiin vain 20–35 %:lle.
  • Uutta raskautta suunnittelevien osalta tärkeää on alkuraskauden varhainen kaikututkimus ektooppisen raskauden uusiutumisen poissulkemiseksi.
  Kuva 1.

  Ektooppisen raskauden vuokaavio avohoidossa. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

  Kuva 2.

  Ektooppisen raskauden vuokaavio sairaalahoidossa. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

  Määritelmä

  • Kohdunulkoisen raskauden kansainvälinen synonyymi on ektooppinen raskaus. Työryhmä suosittelee siirtymistä tämän termin käyttöön myös Suomessa.
   • Perusteena on se, että termi kohdunulkoinen raskaus sanatarkasti sulkee pois tapaukset, joissa raskausmuodostuma sijaitsee esimerkiksi kohdunkaulakanavassa, kohdunsarvessa tai rudimentaarisessa kohdussa.
  • Ektooppinen raskaus tarkoittaa raskausmuodostuman kiinnittymistä muualle kuin kohtuontelon sisään.
   • Täsmennetysti tämä kattaa myös edellä mainitut harvinaisuudet.

  Tavoitteet

  Kohderyhmät

  • Suosituksen kohderyhmät ovat avoterveydenhuolto ja sairaaloiden päivystys- ja naistentautiyksiköt.

  Yleistä

  Kuva 3.

  Ektooppisen (kohdunulkoisen) raskauden esiintymispaikat.

  Epidemiologia

  Riskiryhmät

  Oireet

  Diagnostiikka

  • Raskaustesti eli istukkagonadotropiinin määritys tehdään kaikille. Ks. kaaviot «Ektooppisen raskauden vuokaavio avohoidossa»1 ja «Ektooppisen raskauden vuokaavio sairaalahoidossa»2.
  • Raskaustesti tulee tehdä seerumista kvantitatiivisesti heti, kun se on mahdollista.
  • Virtsan kvalitatiivinen testi voi antaa väärän negatiivisen tuloksen virtsan ollessa laimeaa.
   • Kun käytetään virtsan kvalitatiivista testiä, sen herkkyyden tulee olla vähintään 50 IU/l.
  • Seerumin CRP-pitoisuuden ja perusverenkuvan määritys, virtsan kemiallinen seulonta ja klamydiatesti kuuluvat poissulkututkimuksina erotusdiagnostiikkaan.

  Kliininen tutkimus

  • Nuorella terveellä ihmisellä sykkeen nopeutuminen voi olla merkki vakavasta verenvuodosta vatsaonteloon.
  • Verenpaineen romahdus ilmenee yleensä vasta erittäin runsaan sisäisen verenvuodon jälkeen.
  • Alavatsan lihaspuolustus (défence) sopii vakavaan tilaan, jossa on tapahtunut runsasta verenvuotoa vatsaonteloon.
  • Painoarkuus alavatsassa on tavallista.
  • Yleistutkimuksen lisäksi tehtävässä gynekologisessa tutkimuksessa on huomioitava, että ektooppisen raskauden yhteydessä
   • emätinvuodossa ei esiinny raskauteen sopivia kudososia (istukkaa, kalvoja tms.)
   • kohtu ei ole suurentunut toisin kuin esimerkiksi keskenmenoissa
   • kohtu on yleensä liikutteluarka.

  Seerumin hCG

  Kuva 4.

  IVF-raskauksien hCG -pitoisuudet normaalisti kehittyvässä alkuraskaudessa, nk. biokemiallisessa raskaudessa ja ektooppisessa (kohdunulkoisessa) raskaudessa.

  Kuva: Ulf-Håkan Stenman

  Kuva 5.

  Laparoskopiassa nähty oikean puolen munatorviraskaus (ja verta fossa Douglasissa). Laparoskopiassa nähty oikean puolen munatorviraskaus, jossa a.) näkyy raskausmassan pullistamaa munatorvea keskivaiheilta alkaen ja verta fossa Douglasissa sekä b.) varsinainen ampulla-osaan sijoittunut raskauspesäke.

  Kuvat: Prof. Juha Mäkinen /TYKS, NKL

  Gynekologinen kaikututkimus

  Kuva 6.

  Yhden potilaan ultraäänikuvasarja vasemman puolen munajohdinraskaudesta.

  Kuvat: LKT Pertti Palo /TYKS, NKL

  Kuva 1. Tyhjä kohtuontelo (nuoli); kohdunkaulassa 1 pieni retentiokysta

  Kuva 2. Vasemman munanjohtimen raskaus (tavallinen kaikututkimus)

  Kuva 3. Vasemman munanjohtimen raskaus (väridoppler-kaikututkimus)

  Kuva 4. Vasemman munasarjan keltarauhanen (väridoppler-kaikututkimus)

  Kuva 5. Oikea normaali ovario; vertailuksi (tavallinen kaikututkimus)

  Erotusdiagnostiikka

  • Erotusdiagostiikassa on otettava huomioon
   • alkava keskenmeno
   • munasarjakystan repeämä
   • sivuelinten kiertymä (torsio)
   • sisäsynnytintulehdus
   • umpilisäkkeen tulehdus
   • virtsatiekivi
   • heterotooppinen raskaus (raskaus sekä kohdun sisällä että ulkopuolella).

  Lähettämiskiireellisyys

  • Päivystyslähetteellä erikoissairaanhoitoon lähetetään voimakkaasti oireileva ja yleistilaltaan stabiili potilas (akuutti vatsa). Ks. kaavio «Ektooppisen raskauden vuokaavio avohoidossa»1. Jos potilaan tila ei ole stabiili, aloitetaan välittömästi laskimonsisäinen nestehoito ja potilas lähetetään ambulanssilla sairaalaan.
  • Kiireellisellä lähetteellä voidaan lähettää lieväoireiset potilaat, joilla raskaustestin tulos on positiivinen.

  Seurantahoito

  Metotreksaattihoito

  Metotreksaatin suhteelliset vasta-aiheet

  Metotreksaatin ehdottomat vasta-aiheet

  • Ehdottomia vasta-aiheita ovat
   • kohdunsisäinen raskaus
   • yliherkkyys metotreksaatille
   • hemodynaamisesti epävakaa tilanne (ks. kohta Kirurginen hoito «A2»4)
   • anemia, leukopenia, neutropenia tai trombosytopenia
   • maksan tai munuaisten vajaatoiminta
   • akuutti tulehdus (esim. hengitystietulehdus, suolistotulehdus)
   • immuunipuutostila
   • imetys
   • toivottu raskaus, joka on heterotooppinen.

  Metotreksaattihoidon toteutus

  Metotreksaatin haittavaikutukset

  • Yleensä haittavaikutukset ovat lieviä. Niitä ovat
   • vatsakipu (60 %:lla, yleensä pahimmillaan neljäntenä hoidonjälkeisenä päivänä)
   • ohimenevä ja oireeton aminotransferaasipitoisuuksien kasvu
   • limakalvovauriot (10 %:lla) ja ihottuma
   • pahoinvointi, huimaus, ripuli ja ilmavaivat.
  • Vakavia haittavaikutuksia ovat munuaistoksisuus ja interstitiaalinen pneumoniitti.
  • Haittavaikutukset lisääntyvät annostuksen ja hoidon pituuden mukaan.

  Kirurginen hoito

  Munanjohtimen avaus (salpingostomia)

  Munanjohtimen poisto (salpingektomia)

  Erityistilanteet

  • Jos epäily ektooppisesta raskaudesta on vahva mutta kaikututkimuksessa ei löydy munanjohdinraskautta, kyseessä voi olla esimerkiksi kohdunsarveen, rudimentaariseen kohtuun, munasarjaan, keisarileikkausarpeen, kohdunkaulaan tai vatsaonteloon kiinnittynyt raskausmuodostuma tai epäselvä raskauden sijainti. Ks. kuva «Ektooppisen (kohdunulkoisen) raskauden esiintymispaikat»3.
  • Osa näistä saattaa kasvaessaan aiheuttaa munanjohdinraskauden tavoin äkillisen verenvuodon vatsaonteloon, mikä vaatii päivystysleikkauksen.
  • Tutkimusnäyttö eri hoitomuotojen vertailusta on vähäistä.

  Kohdunsarviraskaus tai raskaus rudimentaarisessa kohdussa

  Kohdunkaularaskaus

  Munasarjaraskaus

  • Koska munasarjaraskaus on vaikea diagnosoida, potilas hoidetaan vuokaavion mukaisesti. Ks. kaavio «Ektooppisen raskauden vuokaavio sairaalahoidossa»2.
   • Taudinkuva voi muistuttaa akuuttia vatsaa, esimerkiksi kystaruptuuraa.
   • Jos päädytään kirurgiseen hoitoon, poistettu kudosmateriaali tulee lähettää histologiseen tutkimukseen diagnoosin varmistamiseksi.
  • Munasarjaraskauksiin liittyy sekundaari-implantaation riski, joten seerumin hCG-pitoisuuden seuranta toimenpiteen jälkeen on tärkeää.

  Heterotooppinen raskaus

  • Vaikka ultraäänitutkimuksessa on todettu kohdunsisäinen raskaus, tulee muistaa heterotooppinen raskaus (samanaikaisesti sekä kohdunsisäinen että ektooppinen raskaus), jos oirekuva vahvasti viittaa ektooppiseen raskauteen.
  • Keinoalkuisten raskauksien yleistyessä 1970-luvulta lähtien heterotooppisten raskauksien määrä aluksi lisääntyi. Suomessa nykyisin käytössä oleva yhden alkion siirto on pienentänyt riskin samaksi kuin spontaanialkuisilla raskauksilla.
  • Lapsettomuushoidot ovat maailmanlaajuisesti lisänneet heterotooppisen raskauden mahdollisuuden kymmenkertaiseksi (1:3000) spontaaniraskauksiin verrattuna (1:30 000) «Strandell A, Thorburn J, Hamberger L. Risk factors...»82, «Tal J, Haddad S, Gordon N ym. Heterotopic pregnanc...»83.

  Vatsaonteloraskaus

  Seerumin suurentunut hCG-pitoisuus ilman viitteitä raskaudesta

  Raskauden epäselvä sijainti

  Ektooppisen raskauden hoidon jälkeen

  Raskausennuste:

  Uusi raskaus

  • Ektooppisen raskauden jälkeisen uuden raskauden oikea sijainti on varmistettava emättimen kautta tehtävällä kaikututkimuksella viimeistään raskausviikolla 7, koska uuden ektooppisen raskauden todennäköisyys on yli 10 % «Skjeldestad FE, Hadgu A, Eriksson N. Epidemiology ...»92.
  • Uutta raskautta saa yrittää heti, kun ektooppisen raskauden hoito ja seuranta ovat päättyneet.

  Raskauden ehkäisy

  • Kaikki ehkäisymenetelmät soveltuvat naiselle, jolla on ollut ektooppinen raskaus.
  • Kierukkaehkäisyistä suositeltavampi on hormonikierukka, jos systemaattinen hormonaalinen ehkäisy ei sovi.
  • Ehkäisyn käytön voi aloittaa heti.

  Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

  Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus -suosituksen historiatiedot «Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»9.

  Puheenjohtaja:

  Juha Mäkinen, LKT, professori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Turun yliopisto, TYKSn naistenklinikka

  Jäsenet:

  Pekka Kulju, LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; Lapin keskussairaala

  Marko Niemimaa, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Oulaskankaan sairaala

  Tarja Sokka, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Mikkelin keskussairaala

  Mira Töyli, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Helsinki

  Piia Vuorela, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; HUS Porvoon sairaala, Käypä hoito -toimittaja

  Asiantuntijat:

  Heli Malm, LT, erikoislääkäri; Teratologinen tietopalvelu, HUSLAB

  Kristina Hotakainen, LT, kliinisen kemian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, HUSLAB

  Susanna Sainio, LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri; SPR Veripalvelu

  Sidonnaisuudet

  Juha Mäkinen: Muu palkkio (Bayer, Advisory boardin jäsenyys, EBCOG Executive boardin jäsenyys)

  Pekka Kulju: Koulutus- tai kongressimatkoja yrityksen tuella (osallistunut Upviser oy:n järjestämään leikkausmenetelmäkoulutukseen ulkomailla)

  Marko Niemimaa: Luentopalkkio (MSD), koulutus- tai kongressimatkoja yrityksen tuella (osallistunut AMS:n kustannuksella leikkauskoulutukseen Berliinissä)

  Tarja Sokka: Koulutus- matkoja kongressikuluja yrityksen tuella (Roche Oy Swedish Orphan Biovitrum Oy), muu palkkio (GlaxoSmithKline Oy)

  Mira Töyli: Ei sidonnaisuuksia

  Piia Vuorela: Koulutus- tai kongressikuluja yrityksen tuella (Bayer Oy), luentopalkkio (Lääkäriliitto)

  Kirjallisuusviite

  Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

  Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

  Vastuun rajaus

  Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

  Tiedonhakukäytäntö

  Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

  Kirjallisuutta

  1. Van Calster B, Abdallah Y, Guha S ym. Rationalizing the management of pregnancies of unknown location: temporal and external validation of a risk prediction model on 1962 pregnancies. Hum Reprod 2013;28:609-16 «PMID: 23293216»PubMed
  2. Walker JJ. Ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2007;50:89-99 «PMID: 17304026»PubMed
  3. Mäkinen J. Ectopic pregnancy in Finland in 1966–1986 Thesis, University of Turku, Finland 1988
  4. Coste J, Bouyer J, Germain E ym. Recent declining trend in ectopic pregnancy in France: evidence of two clinicoepidemiologic entities. Fertil Steril 2000;74:881-6 «PMID: 11056226»PubMed
  5. Mäkinen JI, Kivijärvi AK, Irjala KM. Success of non-surgical management of ectopic pregnancy. Lancet 1990;335:1099 «PMID: 1970399»PubMed
  6. Grimes DA. The morbidity and mortality of pregnancy: still risky business. Am J Obstet Gynecol 1994;170:1489-94 «PMID: 8178896»PubMed
  7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ectopic bregnancy mortality, Florida 2009 - 2010.Morbidity and Mortality Weekly Report 2012;61:106-9
  8. Qureshi H, Massey E, Kirwan D ym. BCSH guideline for the use of anti-D immunoglobulin for the prevention of haemolytic disease of the fetus and newborn. Transfus Med 2014;24:8-20 «PMID: 25121158»PubMed
  9. Apajalahti A. Zur inflammatorischen Äthiologie der Tubenschwangerschaft. Eine klinisch-statistische Studie an Material aus der Stadt Helsinki. Acta Soc Med Fenn Duodecim 1931;B16:1-186
  10. Parviainen S. On the etiology and diagnosis of extrauterine pregnancy. Ann Inst Obst & Gyn Univ Helsinkiensis 1948;23:1-34
  11. JARVINEN PA, FRANZAS B. [Increase of ectopic pregnancy during the penicillin era]. Nord Med 1954;52:1438-9 «PMID: 13214537»PubMed
  12. Mäkinen JI. Ectopic pregnancy in Finland 1967-83: a massive increase. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;294:740-1 «PMID: 3105718»PubMed
  13. Hedelmöityshoidot 2011–2012, Assisterad befruktning 2011–2012, Assisted Fertility Treatments 2011–2012. Tilastoraportti 13/2013, 24.5.2013. Anna Heino, Mika Gissler: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104483/Tr13_13.pdf?sequence
  14. Bakken IJ, Skjeldestad FE. [Incidence and treatment of extrauterine pregnancies in Norway 1990-2001]. Tidsskr Nor Laegeforen 2003;123:3016-20 «PMID: 14618166»PubMed
  15. Bakken IJ, Skjeldestad FE. Time trends in ectopic pregnancies in a Norwegian county 1970-2004--a population-based study. Hum Reprod 2006;21:3132-6 «PMID: 16931804»PubMed
  16. Coste J, Bouyer J, Ughetto S ym. Ectopic pregnancy is again on the increase. Recent trends in the incidence of ectopic pregnancies in France (1992-2002). Hum Reprod 2004;19:2014-8 «PMID: 15256504»PubMed
  17. Van Den Eeden SK, Shan J, Bruce C ym. Ectopic pregnancy rate and treatment utilization in a large managed care organization. Obstet Gynecol 2005;105:1052-7 «PMID: 15863544»PubMed
  18. Poistoilmoitusrekisteri, Mika Gissler (henkilökohtainen tiedonanto)
  19. Ko PC, Lo LM, Hsieh TT, Cheng PJ: Twenty-one years of experience with ovarian ectopic pregnancy at one institution in Taiwan. Int J Gynaecol Obstet 2012;119:154-8
  20. Luo X, Lim CE, Huang C ym. Heterotopic pregnancy following in vitro fertilization and embryo transfer: 12 cases report. Arch Gynecol Obstet 2009;280:325-9 «PMID: 19127369»PubMed
  21. Bouyer J, Coste J, Shojaei T ym. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. Am J Epidemiol 2003;157:185-94 «PMID: 12543617»PubMed
  22. Bakken IJ, Skjeldestad FE, Nordbø SA. Chlamydia trachomatis infections increase the risk for ectopic pregnancy: a population-based, nested case-control study. Sex Transm Dis 2007;34:166-9 «PMID: 16837829»PubMed
  23. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A. Unforeseen consequences of the increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accreta and cesarean scar pregnancy. A review. Am J Obstet Gynecol 2012;207:14-29 «PMID: 22516620»PubMed
  24. Aronsen L, Løchen ML, Lund E. [Smoking is associated with increased risk of ectopic pregnancy--a population based study]. Tidsskr Nor Laegeforen 2002;122:415-8 «PMID: 11915674»PubMed
  25. Khashan AS, Quigley EM, McNamee R ym. Increased risk of miscarriage and ectopic pregnancy among women with irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:902-9 «PMID: 22373726»PubMed
  26. Gracia CR, Barnhart KT. Diagnosing ectopic pregnancy: decision analysis comparing six strategies. Obstet Gynecol 2001;97:464-70 «PMID: 11239658»PubMed
  27. Lipscomb GH, Stovall TG, Ling FW. Nonsurgical treatment of ectopic pregnancy. N Engl J Med 2000;343:1325-9 «PMID: 11058678»PubMed
  28. Breen JL. A 21 year survey of 654 ectopic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1970;106:1004-19 «PMID: 5461630»PubMed
  29. Mäkinen J, Nikkanen V, Kivikoski A. Problems and benefits in early diagnosis of ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1984;16:381-91 «PMID: 6234191»PubMed
  30. Stovall TG, Ling FW. Ectopic pregnancy. Diagnostic and therapeutic algorithms minimizing surgical intervention. J Reprod Med 1993;38:807-12 «PMID: 8263872»PubMed
  31. Barnhart KT, Sammel MD, Rinaudo PF ym. Symptomatic patients with an early viable intrauterine pregnancy: HCG curves redefined. Obstet Gynecol 2004;104:50-5 «PMID: 15229000»PubMed
  32. Morse CB, Sammel MD, Shaunik A ym. Performance of human chorionic gonadotropin curves in women at risk for ectopic pregnancy: exceptions to the rules. Fertil Steril 2012;97:101-6.e2 «PMID: 22192138»PubMed
  33. Silva C, Sammel MD, Zhou L ym. Human chorionic gonadotropin profile for women with ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2006;107:605-10 «PMID: 16507931»PubMed
  34. Stenman UH, Tiitinen A, Alfthan H ym. The classification, functions and clinical use of different isoforms of HCG. Hum Reprod Update 2006;12:769-84 «PMID: 16877746»PubMed
  35. Mäkinen J., Anttila L., Rantakokko K. Munatorviraskauksiin liittyvät istukkahormonipitoisuudet. Suom Lääkäril 11/1992, 1044
  36. Chung K, Sammel MD, Coutifaris C ym. Defining the rise of serum HCG in viable pregnancies achieved through use of IVF. Hum Reprod 2006;21:823-8 «PMID: 16311298»PubMed
  37. Cacciatore B, Stenman UH, Ylöstalo P. Diagnosis of ectopic pregnancy by vaginal ultrasonography in combination with a discriminatory serum hCG level of 1000 IU/l (IRP) Br J Obstet Gynaecol 1990;97:904-8 «PMID: 2223681»PubMed
  38. Ylöstalo P, Cacciatore B, Korhonen J ym. Expectant management of ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1993;49:83-4 «PMID: 8365528»PubMed
  39. Ylöstalo P, Cacciatore B, Sjöberg J ym. Expectant management of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1992;80:345-8 «PMID: 1386659»PubMed
  40. Cacciatore B, Korhonen J, Stenman UH ym. Transvaginal sonography and serum hCG in monitoring of presumed ectopic pregnancies selected for expectant management. Ultrasound Obstet Gynecol 1995;5:297-300 «PMID: 7614131»PubMed
  41. Korhonen J, Stenman UH, Ylöstalo P. Serum human chorionic gonadotropin dynamics during spontaneous resolution of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1994;61:632-6 «PMID: 8150103»PubMed
  42. Rantala M, Mäkinen J. Tubal patency and fertility outcome after expectant management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1997;68:1043-6 «PMID: 9418694»PubMed
  43. Elson J, Tailor A, Banerjee S ym. Expectant management of tubal ectopic pregnancy: prediction of successful outcome using decision tree analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;23:552-6 «PMID: 15170794»PubMed
  44. van Mello NM, Mol F, Verhoeve HR ym. Methotrexate or expectant management in women with an ectopic pregnancy or pregnancy of unknown location and low serum hCG concentrations? A randomized comparison. Hum Reprod 2013;28:60-7 «PMID: 23081873»PubMed
  45. Graig LB, Khan S. Expectant management of Ecctopic pregnancy. Fertil Steril 2013;100:461-70
  46. Kirk E, Bourne T. The nonsurgical management of ectopic pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2006;18:587-93 «PMID: 17099327»PubMed
  47. Condous G, Lu C, Van Huffel SV ym. Human chorionic gonadotrophin and progesterone levels in pregnancies of unknown location. Int J Gynaecol Obstet 2004;86:351-7 «PMID: 15325852»PubMed
  48. Goldenberg M, Bider D, Admon D ym. Methotrexate therapy of tubal pregnancy. Hum Reprod 1993;8:660-6 «PMID: 7686179»PubMed
  49. Bengtsson G, Bryman I, Thorburn J ym. Low-dose oral methotrexate as second-line therapy for persistent trophoblast after conservative treatment of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1992;79:589-91 «PMID: 1532446»PubMed
  50. Hajenius PJ, Mol F, Mol BW ym. Interventions for tubal ectopic pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD000324 «PMID: 17253448»PubMed
  51. Ory SJ, Villanueva AL, Sand PK ym. Conservative treatment of ectopic pregnancy with methotrexate. Am J Obstet Gynecol 1986;154:1299-306 «PMID: 2940870»PubMed
  52. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion. Fertil Steril 2013;100:638-44 «PMID: 23849842»PubMed
  53. Lipscomb GH, Givens VM, Meyer NL ym. Comparison of multidose and single-dose methotrexate protocols for the treatment of ectopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2005;192:1844-7; discussion 1847-8 «PMID: 15970826»PubMed
  54. Stovall TG, Ling FW, Gray LA. Single-dose methotrexate for treatment of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1991;77:754-7 «PMID: 2014091»PubMed
  55. Agostini A, Blanc K, Ronda I ym. Prognostic value of human chorionic gonadotropin changes after methotrexate injection for ectopic pregnancy. Fertil Steril 2007;88:504-6 «PMID: 17418833»PubMed
  56. Kirk E, Condous G, Van Calster B ym. A validation of the most commonly used protocol to predict the success of single-dose methotrexate in the treatment of ectopic pregnancy. Hum Reprod 2007;22:858-63 «PMID: 17088266»PubMed
  57. Lipscomb GH. Medical management of ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2012;55:424-32 «PMID: 22510624»PubMed
  58. Blatt J, Mulvihill JJ, Ziegler JL ym. Pregnancy outcome following cancer chemotherapy. Am J Med 1980;69:828-32 «PMID: 7446548»PubMed
  59. Rubaltelli FF, Mittiga S, Solito P. Growth and development of children born to mothers treated with cytotoxic drugs during pregnancy. Helv Paediatr Acta 1982;37:599-601 «PMID: 6891944»PubMed
  60. Adam MP, Manning MA, Beck AE ym. Methotrexate/misoprostol embryopathy: report of four cases resulting from failed medical abortion. Am J Med Genet A 2003;123A:72-8 «PMID: 14556250»PubMed
  61. Bachman EA, Barnhart K. Medical management of ectopic pregnancy: a comparison of regimens. Clin Obstet Gynecol 2012;55:440-7 «PMID: 22510626»PubMed
  62. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 94: Medical management of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2008;111:1479-85 «PMID: 18515537»PubMed
  63. Stefanovic V, Nieminen A. Kaikki raskautta suunnittelevat tarvitsevat foolihappolisää. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010;126(4):337-9
  64. Odejinmi F, Sangrithi M, Olowu O. Operative laparoscopy as the mainstay method in management of hemodynamically unstable patients with ectopic pregnancy. J Minim Invasive Gynecol 2011;18:179-83 «PMID: 21277264»PubMed
  65. Fujishita A, Masuzaki H, Khan KN ym. Laparoscopic salpingotomy for tubal pregnancy: comparison of linear salpingotomy with and without suturing. Hum Reprod 2004;19:1195-200 «PMID: 15044407»PubMed
  66. Sowter MC, Farquhar CM, Petrie KJ ym. A randomised trial comparing single dose systemic methotrexate and laparoscopic surgery for the treatment of unruptured tubal pregnancy. BJOG 2001;108:192-203 «PMID: 11236120»PubMed
  67. Mol F, Mol BW, Ankum WM ym. Current evidence on surgery, systemic methotrexate and expectant management in the treatment of tubal ectopic pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2008;14:309-19 «PMID: 18522946»PubMed
  68. Fernandez H, Gervaise A. Ectopic pregnancies after infertility treatment: modern diagnosis and therapeutic strategy. Hum Reprod Update 2004;10:503-13 «PMID: 15388673»PubMed
  69. Johnson NP, Mak W, Sowter MC. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD002125 «PMID: 15266464»PubMed
  70. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion. Fertil Steril 2013;100:638-44 «PMID: 23849842»PubMed
  71. Basha A, Amarin Z. Cornual pregnancy treated with methotrexate. J Obstet Gynaecol 2013;33:531-2 «PMID: 23815220»PubMed
  72. Faraj R, Steel M. Management of cornual (interstitial) pregnancy. The Obstetrician & Gynaecologist 2007;9:249–255
  73. Jermy K, Thomas J, Doo A ym. The conservative management of interstitial pregnancy. BJOG 2004;111:1283-8 «PMID: 15521876»PubMed
  74. Tulandi T, Vilos G, Gomel V. Laparoscopic treatment of interstitial pregnancy. Obstet Gynecol 1995;85:465-7 «PMID: 7862394»PubMed
  75. Goldenberg M, Bider D, Oelsner G ym. Treatment of interstitial pregnancy with methotrexate via hysteroscopy. Fertil Steril 1992;58:1234-6 «PMID: 1281118»PubMed
  76. Ferrara L, Belogolovkin V, Gandhi M ym. Successful management of a consecutive cervical pregnancy by sonographically guided transvaginal local injection: case report and review of the literature. J Ultrasound Med 2007;26:959-65 «PMID: 17592059»PubMed
  77. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Santos R ym. The diagnosis, treatment, and follow-up of cesarean scar pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2012;207:44.e1-13 «PMID: 22607667»PubMed
  78. Litwicka K, Greco E. Caesarean scar pregnancy: a review of management options. Curr Opin Obstet Gynecol 2011;23:415-21 «PMID: 22011956»PubMed
  79. Wu X, Zhang X, Zhu J ym. Caesarean scar pregnancy: comparative efficacy and safety of treatment by uterine artery chemoembolization and systemic methotrexate injection. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;161:75-9 «PMID: 22153905»PubMed
  80. Zhang B, Jiang ZB, Huang MS ym. Uterine artery embolization combined with methotrexate in the treatment of cesarean scar pregnancy: results of a case series and review of the literature. J Vasc Interv Radiol 2012;23:1582-8 «PMID: 23177105»PubMed
  81. Zhang XB, Zhong YC, Chi JC ym. Caesarean scar pregnancy: treatment with bilateral uterine artery chemoembolization combined with dilation and curettage. J Int Med Res 2012;40:1919-30 «PMID: 23206476»PubMed
  82. Strandell A, Thorburn J, Hamberger L. Risk factors for ectopic pregnancy in assisted reproduction. Fertil Steril 1999;71:282-6 «PMID: 9988399»PubMed
  83. Tal J, Haddad S, Gordon N ym. Heterotopic pregnancy after ovulation induction and assisted reproductive technologies: a literature review from 1971 to 1993. Fertil Steril 1996;66:1-12 «PMID: 8752602»PubMed
  84. Turunen A. Täysiaikainen kohdunulkoinen raskaus. Duodecim 1966;82:131-2
  85. Martin JN Jr, Sessums JK, Martin RW ym. Abdominal pregnancy: current concepts of management. Obstet Gynecol 1988;71:549-57 «PMID: 3281075»PubMed
  86. Morin-Papunen L, Koivunen R. [Treatment of infertility]. Duodecim 2012;128:1478-85 «PMID: 22937607»PubMed
  87. Kicman AT, Brooks RV, Cowan DA. Human chorionic gonadotrophin and sport. Br J Sports Med 1991;25:73-80 «PMID: 1751893»PubMed
  88. Varma R, Gupta J. Ectopic pregnancy. BMJ Clin Evid 2007;12:1406
  89. Fernandez H, Capmas P, Lucot JP ym. Fertility after ectopic pregnancy: the DEMETER randomized trial. Hum Reprod 2013;28:1247-53 «PMID: 23482340»PubMed
  90. Farquhar CM. Ectopic pregnancy. Lancet 2005;366:583-91 «PMID: 16099295»PubMed
  91. Mol F, van Mello NM, Strandell A ym. Salpingotomy versus salpingectomy in women with tubal pregnancy (ESEP study): an open-label, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2014;383:1483-9 «PMID: 24499812»PubMed
  92. Skjeldestad FE, Hadgu A, Eriksson N. Epidemiology of repeat ectopic pregnancy: a population-based prospective cohort study. Obstet Gynecol 1998;91:129-35 «PMID: 9464736»PubMed
  93. Casikar I, Lu C, Reid S ym. Methotrexate vs placebo in early tubal ectopic pregnancy: a multi- centre double-blind randomised trial. Rev Recent Clin Trials 2012;7:238-43 «PMID: 22540910»PubMed
  94. Gómez García MT, Aguarón Benitez G, Barberá Belda B ym. Medical therapy (methotrexate and mifepristone) alone or in combination with another type of therapy for the management of cervical or interstitial ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;165:77-81 «PMID: 22771188»PubMed
  95. Jeng CJ, Ko ML, Shen J. Transvaginal ultrasound-guided treatment of cervical pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:1076-82 «PMID: 17470585»PubMed
  96. Jurkovic D. Randomised double blind controlled trial of single dose methotrexate versus expectant management in women with tubal ectopic pregnancy. Accessed Ist October 2012. http://www.controlled-trials.com/ISRCTN95698259/ISRCTN95698259
  97. Bangsgaard N, Lund CO, Ottesen B ym. Improved fertility following conservative surgical treatment of ectopic pregnancy. BJOG 2003;110:765-70 «PMID: 12892689»PubMed

  A

  Myöhempi raskausennuste ja salpingektomia vai salpingostomia, kun toinen munanjohdin on normaali

  Salpingektomia ei huononna myöhempää raskausennustetta salpingostomiaan verrattuna, jos toinen munanjohdin on normaali. Salpingektomian etuna on se, että ektooppinen raskaus persistoi harvemmin.

  B

  Myöhempi raskausennuste ja salpingektomia vai salpingostomia, kun toinen munanjohdin on huonokuntoinen tai poistettu.

  Salpingostomiaa suositellaan, mikäli toisen puolen munanjohdin on huonokuntoinen tai poistettu, koska jatkoraskausennuste on parempi salpingostomian kuin salpingektomian jälkeen.

  B

  Seurantahoito verrattuna metotreksaattihoitoon ektooppisessa raskaudessa

  Ektooppisessa vähäoireisessa raskaudessa, jossa hCG:n taso on < 2 000 IU/L eikä nouse, on seurantahoito ilmeisesti metotreksaattihoidon vertainen: 60–75 % paranee.

  C

  Kohdunkaularaskaus

  Kohdunkaularaskaudessa ultraäänikontrollissa annettu paikallinen metotreksaattihoito (1 mg/kg) lienee tehokas.

  Ektooppisen (kohdunulkoisen) raskauden esiintymispaikat
  Ektooppisen raskauden vuokaavio avohoidossa
  Ektooppisen raskauden vuokaavio sairaalahoidossa
  IVF-raskauksien hCG -pitoisuudet
  Laparoskopiassa nähty oikean puolen munatorviraskaus (ja verta fossa Douglasissa)
  Potilaskuvasarja vasemman puolen munajohdinraskaudesta