Takaisin Tulosta

Globaali iskemia EKG:ssä

Käypä hoito -kuvat
Kjell Nikus
19.12.2013
Kuva 1.

Globaali iskemia EKG:ssä. Rintakipujen aikana rekisteröity EKG, jossa ovat todettavissa laaja-alaiset ST-tason laskut. Suurin muutos on vasemmanpuoleisissa rintakytkennöissä, joissa T-aalto on negatiivinen. Tunnusomainen ST-välin nousu näkyy kytkennässä aVR. Varjoainekuvauksessa todettiin vaikea kolmen suonen tauti.

Lähde: Heikkilä J, Kupari M ym. (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2008 s. 452.

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.